VIDEO

Prvi jugoslovneski dokumentarni film o Jasenovcu iz 1945. (VIDEO)

"Jasenovac" - prvi dokumentari fiilm snimljen neposredno nakon oslobođenja Jasenovca 1945. godine

Iako je Drugi svjetski rat formalno završio 1945. godine, filmska produkcija imala je sva obilježja „partizanske“ kinematografije. S dužinom od 450 metara, film je završen u kratkom vremenu i predstavljao je uznemirujuće svjedočanstvo o zločinima počinjenim u zloglasnom logoru snimljenom samo nekoliko dana nakon oslobađanja logora. 

U filmu su prikazane strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima kao i one snimljene nakon oslobođenja logora.

Prvi dokumentarni film jugoslovenske kinematografije snimili su hrvatski režiseri Gustav Gavrin i Kosta Hlavaty, a temeljio se na šokantnim prizorima kao dokaznom materijalu.

Film je proudciriala Filmska kompanija Demokratske Federativne Jugoslavije, Regionalni odbor za Hrvatsku, Filmsko Preduzece DFJ. Ekipa na filmu bili su Hrvati. Direktori fotografije i kinematografije bili su Boris Rudman, Hugo Ribarić, Oktavijan Miletić i Sergije Tagatz. Urednik filma bio je M. Seidl. Film Jasenovac prvobitno je snimljen u 35 mm filmu i sastoji se od 427 metara filma.

 

Frontal/D.S.
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog