DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Prednegiranje* ratnih zločina nad Srbima Srebrenice i Sarajeva

Prednegiranje* je Udruženi zločinački poduhvat kojim su Međunardona zajednica i Bošnjaci stvorili i održavaju narativ da su Bošnjaci jedine žrtve građanskog odbrambeno-otadžbinskog rata u Bosni iHercegovini 1992-1995.godine, a da su Srbi ratni zločinci!

Hoće li pravosažno presuđene godine robije za ratne zločine Srbima  i Bošnjacima u Sarajevu i Srebrenici  imati uticaja na to koliko će godina robije dobiti Srbi i Bošnjaci za negiranje tih počinjenih ratnih zločina?

Da li će neki Bošnjaci biti optuženi za negiranje ratnih zločin ili je to ekskluzivno pravo Srba?

Dugogodišnje permanentno iznošenje laži o Srbima, diskriminacija i dvostruki aršini na međunarodnim i domaćim sudovima i odluka Visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida su nastavak višedecenijske demonizacije i satanizacije Srba.

Najočitiji pokazatelj diskriminacije i dvostrukih aršina na sudovima su podaci o godinama robije koje su za ratne zločine dobili Srbi i Bošnjaci.

Za zločine nad Bošnjacima Sarajeva i Srebrenice Srbi su dobili preko 1.000 godina robije i 8 doživotih robija.

Za zločine nad Srbima Sarajeva i Srebrenice Bošnjaci su dobili oko 25 godina robije.

Da bi se efektno i efektivno ukazalo i dokazala nepravednost sudskih odluka i dvostrukih aršina, treba analizirati  presude za isto krivično djelo, i nadam se da će to biti vidljivo iz sljedeće analize koja se bavi pravosnažnim presudama za zločine protiv čovječnosti na Sudu BiH.

Kada su u pitanju presude za ovo krivično djelo,  (zločin protiv čovječnosti) Sud BiH je donio pravosnažne presude protiv 134 lica, od čega je 93 lica osudio na kazne zatvora u trajanju od 1.396 godina, a 41 lice je oslobođeno odgovornosti. Izrečena kazna za ovo krivično djelo predstavlja 60% ukupnih kazni od strane Suda BiH. Do sada je pravosznažno osuđeno 83 Srbina na kazne zatvora u trajanju od 1.268 godina, te devet Hrvata na 122 godine i jedan Bošnjak (pripadnik HVO-a) na šest godina. Za 39 lica srpske i dva lica hrvatske nacionalnosti donesena je oslobađajuća presuda. (2020.godina)

U prosjeku:  Srbi su dobili           15,3 godine kazne zatvora.

                    Hrvati su dobili       13,5 godina kazne zatvora.

                    Bošnjaci su dobili      6,0 godina kazne zatvora.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je odluku,  koja se odnosi na dopune Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, (te odredbe su u međuvremenu postale pravosnežne) kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i svih drugih procesuiranih i pravosnažno presuđenih ratnih zločina iz građanskog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.godine.

Visoki predstavnik Valentin Incko, prije nametanja Zakona kojim se zabranjuje negiranje svih ratnih zločina koju su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, tokom građanskog, odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995.godine trebao je, u ime pravde i istine za sve bosanskohercegovačke narode, između ostalog u svojih četrnaest Visoko preplaćenih godina raditi,  zahtjevati i lobirati kod svih međunarodnih i domaćih  subjekata koji se bave istinom i pravdom da se uspostavi ravnoteža istine i pravde za sve narode u Bosni i Hercegovini, (posebno naglašavam da ne insistiram i ne želim  izjednačiti zločina Bošnjaka i Srba), u skladu sa količinom i vrstom ratnih zločina koji su počinjeni nad Bošnjacima  i Srbima, u i o oko Srebrenice i Sarajeva.

Preovladavajuća istina, medijska slika, narativ o građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, većinom zasnovana na lažima, i argumentovana samo sudskim istinama. Istina, slika koja je zanemarila, zaboravila istorijske istine, okamenila je, betonirala u svjetskom javnom mnenju samo jednu stranu istine, jednu stranu rata u kojoj su Bošnjaci žrtve a Srbi zločinci.

Svakog dana nude nam se numerički podaci o tome koliko godina su dobili Srbi koji su optuženi i pravosnažno osuđeni za ratne zločine nad Bošnjacima u Srebrenici i Sarajevu. Malo ili gotovo niko ne govori o optuženim i pravosnažno osuđenim Bošnjacima za ratne zločine u Srebrenici i Sarajevu. Zašto? Ima li ratnih zločina nad Srbima u Srebrenici i Sarajevu? Ima li optuženih i osuđenih Bošnjaka za ratne zločine koji su počinjeni u Srebrenici i Sarajevu?

Nudim ovom prilikom čitaocima neke od zvaničnih podataka (2020.godina) koje će vam pomoći da odgovorite na neka od pitanja koje sam gore postavio i koji će potvrditi teze ovog mog teksta.

Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je i za zločine nad stanovništvom Sarajeva:

 • 3 (tri) komandanta Vojske Republike Srpske na 29 godina zatvora i 2 (dvije) kazne doživotnog zatvora.
 • 3 (tri) političara/funkcionera na 31 godinu zatvora i 1(jednu) kaznu doživotnog zatvora.

Dragomir Milošević, general, komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa u sklopu Vojske Republike Srpske (VRS), Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije pravomoćnom presudom je 2006. godine osudio ga je na 29 godine zatvora za kršenje zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti tokom opsade Sarajeva.

Stanislav Galić, general, komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa u sklopu Vojske Republike Srpske (VRS), Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije pravomoćnom presudom je 2006. godine osudio na kaznu doživotnog zatvora, čime je postao prvo lice koje je dobila tako tešku kaznu na tom tribunalu.

Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije drugostepenom presudom od 27.09.2006. godine drugostepenom presudom osuđen je na 20 godina zatvora za ratne zločine, uključujući i Sarajevo.

Biljanu Plavšić, bivšu predsjednicu Republike Srpske, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije drugostepenom presudom od 27.02.2003. osudio je na 11. godina zatvora zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i teškog kršenje običaja i pravila rata, gdje je uključeno i Sarajevo.

Radovana Karađića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije drugostepenom presudom od 24.marta 2019. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora, između ostalog i za višegodišnje teroriziranje Sarajeva.

Ratka Mladića, generala, komandant Vojske Republike Srpske, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije drugostepenom je presudom 8. juna 2021. osudio na kaznu doživotnoga zatvora, između ostalog osuđen je za troipogodišnji teror nad Sarajevom.

Pregled predmeta Ratnih zločina na području Grada Sarajeva-Sud BiH (2020.godina)

 • Srbi- Optuženo 20, osuđeno 10 (na 142 godine), oslobođeno 5, u toku suđenja za 2 lica, prenesenih suđenja na entitetsko pravosuđe 3;
 • Bošnjaci-Optuženo 38, osuđeno 6 (na 24,5 godina), oslobođen 1, u toku suđenja za 27 lica, umrla 2 lica, prenesenih suđenja na entitetsko pravosuđe 1;
 • Hrvati-Optuženo 3, u toku suđenja za 3 lica.

Pregled predmeta Ratnih zločina na području Grada Sarajeva-Kantonalni sud Sarajevo (2020.godina)

 • Srbi-optuženo 32, osuđeno 19 (na 99 godina I 2 mjeseca), oslobođeno 5, u toku 7 suđenja, umrlo 1 lice
 • Bošnjaci-Optuženo 6, osuđeno 0, oslobođen 1, u toku suđenja za 5 lica;
 • Hrvati-Optužen 1, osuđen 1 ( na 1 godinu i 2 mjeseca).

Da rezimiram i naglasim podatke o osuđenim Srbima I Bošnjacima za ratne zločine počinjene u i oko Sarajeva:

 • Srbi - Optuženo 52 (ukupno 52 predmeta) /20 Sud BiH, 32 Kantonalni sud Sarajevo I Osnovni sud Istočno Sarajevo/, osuđeno 29 (na 241 godina i 2 mjeseca) oslobođeno 10, u toku suđenje 9, umrlo 1, preneseno na entitetsko pravosuđe 3.
 • Bošnjaci-42, (ukupno 23 predmeta) /18 Sud BiH, 5 Kantonalni sud Sarajevom osuđeno 6 ( na 24,5 godina), oslobođena 2 lica, u toku suđenje za 32 lica ( Silos -8 lica, Trnovo-3 lica, Veliki park- 4 lica,

Alipašino polje-2 lica, Ilijaš 12-lica, Hadžići-3lica, Kazani-1lice, Dobrinja-1.), umrla 2 lica, prenesenih suđenja na entitetsko pravosuđe 1;

 • Srbi osuđeni na 241 godinu i 2 mjeseca
 • Bošnjaci osuđeni na 24,5 godina

Više od 700 godina zatvora presuđeno je optuženim i pravosnažno osuđenim Srbima (47) za genocid i druge zločine u Srebrenici na međunarodnim sudovima te sudovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, jer su bili nalogodavci i izvršioci počinjenih zločina.

Sudovi su izrekli pet kazni doživotnog zatvora.

Najveći broj presuda za Srebrenicu izrekao je Sud BiH, osudivši ukupno 25 osoba, u Haagu je osuđeno 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske, dok je pravosuđe Srbije osudilo pet osoba za zločine u Srebrenici, a u Hrvatskoj osuđena su dvojica bivših pripadnika Škorpiona.

Za zločine nad Srbima u regiji Srebrenica niko nije pravosnažno osuđen.

Ovakvim ponašanjem, medijskom satanizacijom i demonizacijom Srba, korištenjem dvostrukih aršina i diskriminacijom na područjima istine i pravde, a posebno ljudskih prava i sloboda svijet, međunarodna zajednica, i država Bosna i Hercegovina (njene sudske institucije) a posebno Visoki predstavnik Valentin Incko nanijeli su i nanose veliku štetu Srbima jer ih pretvaraju u građane drugog reda oduzimajući im garantovana ljudska prava i slobode.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (02.08.2021.)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog