Frontal Blog Challenge

Prnjavorski turizam

Slijepo crijevo? Ili Opština u razvoju? Prnjavor ili Prijedor? Smeta li vam što nas miješaju? Da li vam smeta što se malo zna o nama? Da li imamo turističke destinacije koje bi promovisali? Da li se dovoljno promovišemo? Da li će nas Banja Kulaši izvući iz ovog mračnog podruma i privući putnike u naše krajeve?

Demo(n)kratija

U svijetu nikad nije bilo više zemalja koje su demokratske, a opet se čini da nikad nije bilo manje povjerenja u tu istu demokratiju.

Ko je stariji: policajac ili vozač?

Počesto me moji dragi prijateji pitaju šta to policija smije raditi a šte prilikom zaustavljanja vozila, odnosno koja su to njihova prava prilikom kontrole od strane policije.