Društvo

Da li znate...?

Ulazak u NATO podržava 73,2% Bošnjaka, 68,5% Hrvata i 13,2% Srba, pokazalo je istraživanje.

Grafički prikaz odgovora na pitanje:

Da li podržavate ulazak BiH u NATO? 

 

 

Udruženje građana Nova ideja RS 2030, u decembru prošle godine, sprovelo je istraživanje Stavovi građana Bosne i Hercegovine o evroatlantskim integracijama, na uzorku od 1 000 punoljetnih stanovnika Bosne i Hercegovine, metodom anketiranja licem u lice.

Istraživanje je sprovedeno u 29 opština u Republici Srpskoj i 29 opština u Federaciji BiH.

UG Nova ideja RS 2030, će i u narednom periodu objavljivati rezultate istraživanja.

 

Frontal

 
Twitter
Anketa

Da li već sada znate za koju političku partiju ili pojedinca ćete glasati na predstojećim lokalnim izborima?

Rezultati ankete
Blog