Vijesti

Институт: Препоруке за одржавање наставе на високoшколским установама у РС

Институт за јавно здравство Републике Српске објавио је препоруке та одражавање наставе на високошколским установама у Републици Српској.

Препоруке за одржавање наставе на високошколским установама у Републици Српској у току пандемије C0VID19 односе се на извођење наставе (предавања, семинари, консултације, практична настава/вјежбе), провођење испита и завршних испита на свим студијским циклусима.

За превенцију C0VID-19 инфекције обавезно је придржавати се препоручених мјера, с тим да запослени на Универзитетима и високим школама и студенти требају бити активно укључени у провођењe истих, те личним примјером доказивати да су заједница одговорних и савјесних академских грађана и друштва у цјелини.

Поштујмо јавноздравствене мјере и препоруке (физичку дистанцу, прање и дезинфекцију руку, ношење личне заштитне опреме, мјере респираторне хигијене и друго), јер свако од нас има важну улогу у спречавању појаве и ширења C0VID-19 инфекције, чувајући своје, а самим тим и здравље цијеле заједнице. Важно је да знамо, и понашамо се у складу са тим, како је улога сваког од нас незамјењива, поручено је из Института.

Препоруке

Oпште препоруке за запослене и студенте

Сви запослени у високошколским установама и студенти, при уласку у установу морају бити без симптома заразних болести (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса, слабост/малаксалост, пролив, повраћање...). Прије доласка у установу треба да измјере своју тјелесну температуру, или мјерење температуре може бити организовано на улазу у установу.

Запослени и студенти такође не треба да долазе у високошколску установу уколико су били у контакту са потврђеним или вјероватним случајем COVID-19, односно уколико је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина.

Приликом уласка и боравка у објектима, сви запослени и студенти су дужни да:

- прођу дезобаријеру - сунђер добро натопљен дезинфекционим средством на бази хлора (3,0 % раствор хлорног препарата), за дезинфекцију обуће,

- дезинфикују руке (дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70 % алкохола)

- обавезно носе заштитну маску

- поштују препоручену физичку дистанцу

- проводе мјере респираторне хигијене

Сви запослени и студенти су дужни да поштују током свих својих радних активности и предавања препоруку о безбједној удаљености, као и о дозвољеном броју лица у просторији са прописаном удаљеношћу, те о обавезном ношењу личне заштитне опреме (маске) тако да прекрива уста и нос. Запослени и студенти између себе и у односу на друге запослене и на студенте, требају осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору.

Ангажовано лице, радник обезбјеђења, или лице кога задужи ректор или декан, контролише на улазу у објекат извршавање ових обавеза од стране запослених и студената.

Уколико запослени или студенти, који улазe у објекат, немају одгoварајућа лична средства заштите (маску) или не желе да испоштују обавезне мјере заштите, неће моћи ући у објекат, о чему се обавјештава лице које је задужено за праћење провођења мјера у објекту.

Организовање и одржавање наставе

Настава се не може организовати на јединствен начин за све високошколске установе, односно универзитете и чланице универзитета и високе школе. Модел одржавања теоријске и практичне наставе зависи од информационо-технолошких могућности установе, просторних капацитета и броја студената на појединим предметима.

Потребно је да свака високошколска установа самостално донесе одлуку који модел ће примјењивати у свом раду током зимског семестра 2020/2021 школске године, уз могућност промјене модела у љетном семетру.

У организацији и одржавању теоријске наставе могуће је примијенити један од сљедећих модела, при чему сваки модел имплицира коришћење различитих мјера заштите од обољења COVID-19:

Одржавање комплетне наставе на даљину

Комбиновање online предавања са мањим бројем термина консултација уживо могу користити високошколске установе, односно катедре које имају велики број студената, а немају технолошких могућности за одржавање комплетне наставе на даљину.

Одржавање класичне наставе са предавањима уживо је модел у ком постоји највећи ризик за преношење вируса који узрокује обољење COVID-19. 

Сва практична настава која се може организовати online или на даљину, организује се на такав начин.

Организовање и одржавање испита

Приликом организовања и одржавања испита, потребно је придржавати се сљедећих препорука:

- Гдје год је могуће, препоручује се електронско пријављивање испита, у циљу смањења броја директних контаката студената са особљем високошколске установе.

Испит се не може организовати у просторијама здравствене установе која учествује у збрињавању пацијената обољелих од COVID-19.

Број студената у групи која полаже испит зависи од капацитета просторије (минимално 4 m2 по студенту).

- Столови и столице се размјештају или обиљежавају тако да се обезбиједи минималан размак од 2 метра између студената који полажу испит. Када је сјео на одређено мјесто, студент га не мијења до краја испита.

- Просторија за извођење испита се мора што чешће провјетравати, те је потребно што чешће дезинфиковати предмете и површине које се често додирују, по могућности послије изласка сваке групе студената.

- Величина групе не треба да прелази 50 особа, у случају писменог полагања испита.

- Уколико се испит изводи усмено, заказују се мање групе у више термина током дана, узимајући у обзир паузе за дезинфекцију и провјетравање просторије.

- Испиту не могу приступити студенти који не носе маску. Наставник који обавља испит је дужан да сваком студенту код кога примјети супротно, скрене пажњу на правилно ношење маске током испита (маска треба да прекрива нос и уста).

- Од студената је потребно тражити да се прије и након испита не задржавају и не формирају веће групе у холовима и другим заједничким просторијама високошколске установе.

- Приликом организовања дијелова испита који захтијевају практичан рад, примјењују се исте препоруке као за организовање практичне наставе.

Све остале препоруке Института које се тичу пружање угоститељских услуга у оквиру објеката високошколских установа, рада читаоница и библиотека као и опширније препоруке за организовање наставе можете погледати ОВДЈЕ.

 

Фронтал

 

Blog