Društvo

Danas, kada postajem pionir ...

Savez pionira Jugoslavije, neslužbeno "Titovi pioniri", bio je pionirska organizacija koja je obuhvatala osnovnoškolce prvih sedam razreda u SFR Jugoslaviji, a osnovan je 27. decembra 1942. godine.

Svi koji su odrastali u bivšoj Jugoslaviji imali su priliku da budu "Titovi pioniri", sve do 29. novembra 1989. godine, kada je posljednji put održana jedna takva manifestacija.

Savez pionira SFRJ je obuhvatao dvije grupe, mlađe pionire - od sedam do 11 godina - i starije pionire - od 11 do 15 godina.

Centralni dio svečanosti bilo je polaganje pionirske zakletve, koja je glasila:

"Danas, kada postajem pionir

Dajem časnu pionirsku riječ:

Da ću marljivo učiti i raditi

I biti dobar drug;

Da ću voljeti našu samoupravnu domovinu

Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju

Da ću razvijati bratstvo i jedinstvo

I ideje za koje se borio Tito;

Da ću cijeniti sve ljude svijeta

koji žele slobodu i mir!"

 

Frontal/D.M.

Twitter
Anketa

Koju vakcinu protiv kovida-19 biste primili?

Rezultati ankete
Blog