Vijesti

Coca-Cola u BiH i Sarajevo Film Festival i ove godine provode inicijativu odgovornog odlaganja ambalažnog otpada (FOTO)

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festival i ove godine posvećeni su unaprijeđenjima u oblasti zaštite životne sredine i održivosti kroz realizaciju inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život.

Aktivnosti u okviru inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. i globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada, kao i na edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i životne sredine.

Najprometnije festivalske lokacije u gradu opremljene su sa 25 kontejnera koji se sastoje od tri cjeline: za plastične boce, za limenke i za miješani otpad, kao i sa 20 bačvi za ambalažni i za miješani otpad. Odvojeno prikupljeni otpad potom preuzima komunalno preduzeće "Rad", a potom kompanija "Ekopak", koja se brine za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.

- Sretni smo da je i ove godine naše partnerstvo sa velikim svjetskim brendom i liderom u polju društveno odgovornog poslovanja ojačano Coca-Colinom globalnom inicijativom Svijet bez otpada. Inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. u Bosni i Hercegovini krenula je baš na Sarajevo Film Festivalu prošle godine, i dodatno podržala naše opredjeljenje ka održivim praksama koje ove godine realiziujemo i kroz ekološku inicijativu - Greening of Sarajevo Film Festival. Odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje sastavni su dio nastojanja Sarajevo Film Festivala i Coca-Cole ka zdravijem i čišćem okruženju za sve.  -  rekao je g. Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

- Tokom prošlogodišnjeg Festivala, za osam dana aktivnosti inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. odvojeno je prikupljeno: jedna tona plastičnog otpada, dvije tone papira, šest tona stakla i tri tone miješanog otpada. Želimo i ove godine, kroz konkretne akcije sa Sarajevo Film Festivalom promovirati održive i odgovorne prakse u poslovanju kroz smanjenje svog utjecaja na okoliš u zajednicama u kojim poslujemo. Ujedno, nastavljamo da potičemo građane na odgovoran odnos prema ambalažnom i drugom otpadu, i sudjelujemo u stvaranju boljih navika - odvojenog prikupljanja i odlaganja otpada. - rekao je Bruno Jelić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria.  

Coca-Cola HBC kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okolinu. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije globalno je program Svijet bez otpada, čijim aktivnostima direktno pridonosi smanjenju uticaja na okolinu i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Uz Coca-Colu i Sarajevo Film Festival, u inicijativi učestvuje Mercator u čijem je prodajnom objektu u Ložioničkoj postavljen jedan od kontejnera za odvojeno odlaganje otpada.

 

Frontal

Twitter
Anketa

Za koga ćete navijati u baražu za Evropsko prvenstvo u fudbalu: BiH ili Ukrajinu?

Rezultati ankete
Blog