Intervju

Mai Al Akkad, direktorica korporativnih komunikacija za Evropu kompanije Kaspersky

Mai Al Akkad: 38% menadžera na C nivou ne razumije cyber sigurnosti

U jeku rata u Ukrajini korporacija Kaspersky se našla na udaru medija širom Evrope, pa i onih u BiH, i optužbi da su povezani s ruskim vlastima.

Na konferenciji PROACTIVE Mai Al Akkad iz ove korporacije je pričala kako se kompanija nosila s  izazovima s kojima se suočila. Ovo iskustvo je za BiH zanimljivo s dva aspekta – jedan je da institucije u BiH koriste proizvode kompanije Kaspersky, a drugi je činjenica da se bilo koja kompanija može naći na udaru diskriminacije, iz bilo kog razloga.

Kompanija Kaspersky je imala određene probleme u evropskim zemljama zbog sumnje da ste povezani sa ruskom vladom – kako je počelo, kako je do toga došlo?  Imate li procjenu štete uzrokovane spekulacijama?

Mai Al Akkad: Kaspersky je privatna globalna kompanija za sajber bezbjednost sa svojim holdingom registrovanim u Velikoj Britaniji. Zadatak naše kompanije je da zaštitimo svoje klijente širom svijeta od bilo kakvih sajber prijetnji, uključujući i njihove podatke. Nemamo nikakve veze sa ruskom vladom ili bilo kojom drugom vladom. Međutim, kao globalna kompanija koja je započela svoje poslovanje iz Rusije, Kaspersky je često žrtva geopolitičkih previranja, iako za više od 25 godina svog globalnog poslovanja nikada nije zabilježen nijedan slučaj zloupotrebe naših proizvoda ili zlonamjerna aktivnost. Dakle niko nema argumente koji iz bezbjednosne perspektive dovode u pitanje kvalitet proizvoda, usluga ili praksi kompanije Kaspersky.

Na Proactive konferenciji ste rekli da mislite da ste se izvukli iz problema – kako ste kreirali strategiju borbe protiv spekulacija, koje ste mjere preduzeli da se izborite s glasinama, optužbama, sumnjama…?

Mai Al Akkad: Dok je kompanija nastavila da se fokusira na svoju osnovnu delatnost – pružanje vrhunskih proizvoda i usluga za zaštitu svojih kupaca širom sveta, nastavili smo da razvijamo našu Globalnu inicijativu za transparentnost (GTI), pokrenutu 2017. Naša želja je da pokažemo da smo lideri, ne samo u industriji i pružanju pouzdanih proizvoda i rješenja za sajber bezbjednost, nego da smo uvijek sporemni da idemo dalje u zaštiti kupaca (Kaspersky Transparency Center | Kaspersky | Kaspersky). Ova inicijativa, između ostalog,  uključuje pozivanje takozvanih trećih strana da se pridruže zajedničkim naporima kako bi se poboljšala sigurnost i integritet modernih softverskih proizvoda. Iz komunikacijske perspective smo se fokusirali na ono što radimo najbolje: educirali smo zainteresovanu javnost o našim naporima u pogledu transparentnosti u različitim inicijativama kao što su press-događaji i kampanje kako bismo upoznali medije i druge učesnike u sigurnost sa integritetom naših proizvoda i operacija; putem redovnih medijskih informativno-edukativnih kampanja o najnovijim cyber-prijetnjama mogućnostima zaštite smo promovisali naša idejna rješenja i inovacije i ni jednog trenutka nismo bježali od davanja izjhava i brzih odgovora na medijske upite  jer smo shvaitli da je to jedini način da objasnimo naše stavove i razbijemo zablude. Morma naglasioti da sve to  nije jednokratni projekat ili aktivnost koja se može završiti u određenom roku -  razvoj ili ponovna izgradnja povjerenja i odgovar na izazove ili zablude drugih o vama je proces koji treba da postane dio DNK kompanije.

Koje su glavne promjene do kojih je došlo u kompaniji u okviru tih aktivnosti?

Mai Al Akkad: Organizaciona postavka kompanije se nije promijenila – radimo iz Ingolstadta u Njemačkoj gdje se nalazi naše sjedište za europske korporativne komunikacije. Ja sam dio tima koji koordinira i podržava aktivnosti naših regionalnih menadžera koji kreiraju i realizuju različite PR aktivnosti u svojim regijama. Svake godine imamo više kampanja fokusiranih na Evropu kako bismo informisali medije i širu javnost o tome šta radimo na način za koji procijenimo da je odgovarajući. Na primjer, u septembru 2022. pokrenuli smo informativnu kampanju o jazu u znanju o kibernetičkoj sigurnosti među rukovodiocima na nivou C u Evropi jer je naše istraživanje pokazalo da 38% menadžmenta na tom nivou ne razumije osnovne pojmove o cyber sigurnosti kao što su zlonamjerni softver, phishing i ransomware, a to predstavlja prepreku za stručnjake koji rade na sigurnosti da se suoče s prijetnjama. Prošle godine smo pokrenuli kampanju o rizicima korištenja generativne umjetne inteligencije na radnom mjestu, ali malo njih na višem nivou planira to regulisati, a mnogi to čak i ne navode kao ozbiljnu temu za diskusiju. Sve ove inicijative podržavaju naša nastojanja da pokažemo svoje kompetencije i da smo pouzdan partner za cyber sigurnost u okruženju u kom se stalno pojavljuju i razvijaju nove prijetnje.

Šta ste kao kompanija naučili iz ovog  iskustva, kako ste promijenili način poslovanja?

Mai Al Akkad: Rekala bih da nas je ova situacija samo uvjerila da ovaj trostruki pristup – Transparentnost, Ideje/Inovativnost i Proaktivnost nikada ne treba uzimati kao jednokratni projekat ili aktivnost koja se može završiti u određenom vremenskom okviru. Jačanje ili ponovna izgradnja povjerenja i odgovar na sve izazove (i zablude) je proces koji treba da postane dio DNK kompanije.

Na konferenciji ste govorili o važnosti transparentnosti za kompanije koje dolaze iz oblasti cyber kriminala?

Mai Al Akkad:  S obzirom na izazove s kojima se cyber svojet trenutno suočava, mi u kompaniji Kaspersky vjerujemo da bi, pored efikasnosti u zaštiti korisnika od cyber prijetnji, nezavisna provjera sigurnosti i integriteta proizvoda trebalo da postane standard za proizvođače u oblasti cyber bezbjednosti.

 

Rubina Čengić

Frontal

Blog