Tema nedelje

Финансијски колапс Фонда ПИО

Директор Фонда ПИО РС намјерава да гради нову зграду за филијалу у Требињу, иако се Фонд налази у милионским дуговима и не може да прикупи довољно новца за редовну исплату пензија.


Пословање Фонда пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске ових дана је у жижи медија, а самим тим и у жижи јавности. Вијест да Зоран Мастило, директор Фонда ПИО Републике Српске планира да гради нову филијалу овог фонда у Требињу, док се сам Фонд суочава са алармантним милионским губицима у пословању никога не оставља равнодушног, посебно пензионере који ионако страхују за своје пензије.

Како је пренио „Глас Српске“ Требињска пословница Фонда ПИО, која обухвата најмањи број пензионера од свих филијала Фонда у РС, тренутно се налази у објекту који изнајмљује од општине Требиње.

Управни одбор Фонда ПИО на приједлог директора Зорана Мастила усвојио је крајем прошле године закључак којим је Стручну службу Фонда задужио да отпочне преговоре са општином Требиње да би добили парцелу за изградњу зграде филијале у том граду.

Закључком Управног одбора предвиђено је да у случају позитивног исхода преговора током ове године буде прибављена дозвола за градњу.

Истим закључком Мастило је овлашћен да преговара са представницима општине Требиње о продужењу уговора о закупу објекта у којем је смјештена филијала, јер општинари намјеравају да га продају.

Предсједник Управног одбора Фонда ПИО РС Жељко Родић изјавио је за "Глас Српске" да је седам дана послије ове сједнице сазвао нову на којој је поништен закључак о изградњи објекта у Требињу.

- То питање је било на брзину стављено на дневни ред и нисам стигао да га проучим. Мислио сам да се ради само о закупу зграде за филијалу у Требињу, па је то прошло на сједници 23. децембра. Када сам видио шта се планира, послије седам дана сам сазвао нову сједницу, на којој је поништен тај закључак, јер ове активности нису предвиђене планом набавки, нити је за то у буџету предвиђен новац - рекао је Родић.

На велику инвестицију Фонд ПИО се одлучио у вријеме када се налази у веома лошој финансијској позицији, због чега није у могућности да без грантова из буџета РС и задуживања код комерцијалних банака обезбиједи редовну исплату пензија.

У Нацрту ребаланса финансијског плана Фонда ПИО за прошлу годину усвојеном 23. децембра 2010. наведено је да је Фонд у мањку десет милиона марака.

Према том документу приходи Фонда ПИО у 2010. години, укључујући и помоћ из буџета РС, износили су око 910 милиона, а расходи око 920 милиона марака.

Кредитна задужења преко сваке мјере

Јуче су медији такође дошли у посјед ревизорског извјештаја о пословању Фонда ПИО за 2009. годину. У извјештају стоји да се Фонд кредитно задуживао код банка и то у износу који је три пута већи него што је планирано.

Фонд ПИО редовно користи револвинг кредите, по основу којих је само у 2009. години повучено 169 милиона КМ, иако је Финансијским планом Фонда било предвиђено да узме највише 55,7 милиона КМ кредита. Од тог износа, у току 2009. године враћено је 138 милиона КМ, тако да неизмирене обавезе по краткорочним кредитима према банкама са 31.12.2009. год. износе 31 милион КМ, утврдила је ревизија.

Фонд узео 169 мил. КМ кредита

На име камата за коришћене краткорочне кредите у 2009. години Фонд ПИО је платио 664.461 КМ (уговорена камата 7,5%, фиксна), а неизмирене обавезе по основу камата које су пренесене у 2010. износе 95.904 КМ.

Ревизија је установила да Фонд није испунио препоруке које се односе на интерне контроле, финансијски план, трошкове по основу утврђених права везано за годишње усклађивање пензија и набавке.

Финансијским планом за 2009. годину Фонд ПИО је планирао дефицит од 47,9 милиона КМ, а задњим ребалансом плана, дефицит у износу од 55,7 милиона КМ. Финансирање планираног дефицита предвиђено је из средства краткорочног кредитног задужења код банака 37.000.000 КМ и привремено коришћење средстава Сектора за пословање капиталом од приватизације 18.763.246 КМ.

Игнорисан Закон о пензијском осигурању

Поступајући по закључку Народне Скупштине РС из новембра 2008. којим је Влада обавезана да обезбиједи исплату пензија на достигнутом нивоу, трошкови пензија за 2009, навели су ревизори, нису у складу са чланом 162. Закона о пензијском осигурању.

Наведеним чланом закона је дефинисано да се пензије усклађују мјесечно, а према стању новца у Фонду намијењених за исплату пензија. Ако Фонд не располаже са довољно новца, поновно ће бити урађен обрачун тако што ће се износ пензије за тај мјесец помножити с одређеним коефицијентом. Пензије нису обрачунате у складу са Законом о ПИО, него су, утврдили су ревизори, трошкови пензија пројектовани на основу коефицијента 1,06, а не на основу планираног расположивог новца.

Како се нису могли увјерити да постоје друга објашњења за наведено умањење новца, ревизори сматрају да постоји недовољна усаглашеност ставова Фонда и министарстава рада и финансија РС и да није испоштован члан 199. Закона о ПИО.

Komentari
Twitter
Anketa

Kad će se u BiH vakcinisati 50% stanovništva?

Rezultati ankete
Blog