Tema nedelje

Да ли ће се БиХ распасти у наредних 10 година?

Фронтал објављује четврто у низу истраживања јавног мњења, овај пут на анкетно питање: ”Да ли ће се БиХ распасти у наредних 10 година?”.


Истраживање агенције Прајм Комуникејшенс (Prime communications) по наруџби портала Фронтал.ба:

Укупно је испитано 1.200 испитаника (600 из Федерације БиХ и 600 из Републике Српске) техником усменог интервјуа, на основу унапријед припремљеног упитника. Популација репрезентована истраживањем је дефинисана као општа популација Босне и Херцеговине, старија од 18 година. Примјењен је више-етапни стратификовани случајни узорак (могућа грешка ± 3%).

Истраживање је реализовано од 25. марта до 03. априла 2011. године.

Са тврдњом да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних 10 година слаже се 28,3% становника ове земље, док се са овом тврдњом не слаже 43,1% грађана. Велики је проценат испитаника који није хтио или није знао да одговори на ово питање (28,7%).

У Републици Српској имамо 49,1% грађана који сматрају да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних 10 година, док се са овом тврдњом не слаже 29% становника овог ентитета.

У Федерацији БиХ је ситуације нешто другачија. Са тврдњом да ће се Босна и Херцеговина распасти у наредних десет година слаже се 7,4% испитаних грађана, док 57,3% не мисли тако.

У оба ентитета имамо велики проценат испитаника који није хтио или није знао шта да одговори на ово питање.

НАПОМЕНА:

У складу са препорукама Савјета Европе медији су приликом објављивања резултата истраживања дужни да објаве сљедеће елементе:

  1. назив организације која је наручила истраживање;
  2. назив агенције која је спровела истраживање и метод који користи;
  3. узорак и могућа одступања;
  4. датум спровођења истраживања.

Молимо све медије који буду преносили резултате овог истраживања да се придржавају ових препорука.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li građani BiH koji prime vakcinu, treba da budu privilegovani (nesmetan odlazak na utakmice, pozorište, bioskop, nenošenje maski u zatvorenom prostoru), u odnosu na one koji nisu primili?

Rezultati ankete
Blog