Region

Odgođen proces rehabilitacije Draže Mihailovića

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu prekinuo je danas postupak procesa rehabilitacije generala Draže Mihailovića do pravosnažnosti presude o tačnom datumu njegove smrti.

Prvi Osnovni sud u Beogradu donio je ranije odluku, prema kojoj je komandant Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini general Dragoljub-Draža Mihailović strijeljan 31. jula 1946. godine, a na koju su predlagači rehabilitacije podnijeli žalbu, jer tvrde da je Mihailović ubijen 17. jula 1946. godine.

"Prošlo je skoro godinu dana od početka procesa, a dalje vođenje postupka bez datuma bi bilo necelishodno", rekao je predsjedavajući sudskog vijeća Aleksandar Ivanović i dodao da će, nakon utvrđivanja datuma Mihailovićeve smrti, postupak rehabilitacije biti nastavljen daljim saslušanjem istoričara Branka Latasa.

Zoran Živanović, punomoćnik predlagača za rehabilitaciju Mihailovića, rekao je da svi izvori govore da je Mihailović strijeljan 17. jula 1946. godine, odnosno dva dana po izricanju presude, što znači da nije imao pravo na žalbu i da mu presuda nije ni uručena, prenose beogradski mediji.

Živanović je novinarima ispred zgrade Višeg suda rekao da je pomijeranje tačnog datuma Mihailovićeve smrti pokušaj da se predstavi da je general imao fer i pošteno suđenje.

On je dodao da će tražiti da se postupak utvrđivanja tačnog datuma Mihailovićeve smrti što prije nađe pred nadležnim sudom, kao i da neće imati nove prijedloge u vezi sa saslušanjem novih svjedoka u procesu za rehabilitaciju.

Odluka o rehabilitaciji biće donesena u pisanoj formi, neće se javno objavljivati, već će njen pisani otpravak biti dostavljen strankama u postupku, poslije čega će i javnost moći da se upozna o odluci suda o rehabilitaciji Mihailovića.

Pred Višim sudom u Beogradu u postupku za rehabilitaciju danas je nastavio svjedočenje istoričar Branko Latas, ali je saslušanje prekinuto. Predlagači rehabilitacije treba do sljedećeg ročišta da se upoznaju sa knjigom "Saradnja četnika Draže Mihailovića sa okupatorima i ustašama od 1941. do 1945. godine", čiji je Latas priređivač i čiju je građu koristio za svjedočenje.

Ispred zgrade Višeg suda uoči početka nastavka postupka za rehabilitaciju Mihailovića okupilo se nekoliko desetina pristalica i protivnika tog procesa, koji su se razišli bez incidenata.

Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio je prošle godine Mihailovića mrtvim, poslije gotovo 60 godina, a kao datum njegove smrti odredio je 31. jul 1946. godine. Međutim, podnosioci zahtjeva za rehabilitaciju i utvrđivanje smrti nisu zadovoljni tom odlukom, jer dovodi u sumnju činjenicu da je general strijeljan 17. jula 1946. godine i izjavili su žalbu.

Zahtjev za rehabilitaciju zatražio je generalov unuk Vojislav Mihailović, a pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, sa akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

(Srna/Frontal)

Komentari
Blog