Region

Šta donosi nacrt sporazuma Beograd - Priština: Sjever Kosova = evropska regija

Beogradski Blic prenosi da su EU i Priština su usaglasile nacrt sporazuma između Beograda i Prištine u 10 tačaka. Kako sazanju ovaj prijedlog je predat vlastima u Beogradu koji treba da iznesu svoje primjedbe.

Od Srbije se traživ obavezivanje da neće kočiti prijem Kosova u međunarodne institucije i ostavlja mogućnost donošenja nove rezolucije Savjeta bezbjednosti koja bi zamenila postojeću 1244.

Prema ovom nacrtu, Evropska unija i Priština predlažu da se na sjeveru Kosova Srbima dozvoli formiranje evropske regije sjever Kosova umjesto zajednice srpskih opština koje traži Beograd. Ova regija bi imala neke nadležnosti, čak i apelacioni sud, ali bi čitav ovaj region bio potpuno inkorporiran u kosovske institucije. „Blic” integralno objavljuje tekst nacrta predloženog sporazuma Beograda i Prištine.

 

   NACRT SPORAZUMA

Uvod Cilj ovog sporazuma je promovisanje mira, stabilnosti i pomirenja na zapadnom Balkanu, te daljem napretku evropskih integracija obeju strana. On predstavlja suštinsku i održivu normalizaciju njihovih odnosa, unapređujući na taj način bezbjednost njihovih građana i poboljšavajući uslove za njihov svakodnevni život.
Ovaj sporazum u skladu je sa sporazumima postignutim u dijalogu prema rezoluciji GSUN 64/298 od 13. septembra 2010, uzima u obzir Rezoluciju SBUN 1244/1999. i Savetodavno mišljenje MSP od 22. jula 2010. Sporazum ne dovodi u pitanje poziciju ijedne strane u pogledu statusa Kosova. Dvije strane su se sporazumjele o sljedećem:
1. Sprovođenje prethodnih sporazuma

- Već postignuti sporazumi biće sprovedeni.
- Sporazum o telekomunikacijama i električnoj energiji biće postignut na osnovu postojećih nacrta i u skladu s međunarodnim obavezama dviju strana (Atinski sporazum).

2. Sjever Kosova

- Opštine i druge institucije na sjeveru Kosova (Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok) predstavljaju sastavni dio institucionalnog i pravnog okvira Kosova. Navedene opštine uživaju ista prava i imaju ista proširena ovlašćenja i nadležnosti predviđene za ostale opštine na Kosovu.

- Polazeći od načela Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, opštine na sjeveru Kosova imaju pravo da obrazuju savez u cilju zaštite i promovisanja zajedničkih interesa. Pomenuti savez opština mogao bi se zvati Evropski region sjever Kosova (ERSK).

- Predstavnici ERSK mogli bi u dogledno vreme biti pozvani da učestvuju u radu Komiteta regiona EU. ERSK može osnovati skupštinu opština učesnica, a one mogu odrediti izvršno telo koje će im biti odgovorno, koje će ostvarivati sva prava koja su im data prema kosovskom zakonu i pružati usluge zasnovane na najboljim evropskim praksama i standardima.

- Izbori u ERSK odvijaće se prema kosovskom zakonu i izabrani predstavnici će imati svoje mjesto u institucijama Kosova.

- ERSK može sarađivati sa međunarodnim partnerima. Između ostalog, to bi podrazumevalo i dogovore o lokalnoj i prekograničnoj saradnji sa Srbijom.

3. Aktivnosti srpske Vlade na Kosovu

- Srbija će prestati da obavlja glavne državne funkcije na Kosovu, uključujući opštinsku upravu, sudove, policiju i ostale organe, kao što su poreske službe, pošte.
Sudski organi će raditi u pravnom okviru Kosova. Sastav sudova će odražavati lokalni etnički sastav. U ERSK biće osnovan apelacioni sud.
- Na Kosovu neće biti aktivnih službenika srpskih organa javnog reda, bezbjednosti ili civilne zaštite bez dozvole kosovskih organa. Sva policija će funkcionisati u okviru kosovske policije. Jedino policija koja odražava etnički sastav biće raspoređena na sjeveru Kosova.
- Kosovske institucije će obavljati administrativne funkcije kao što su poreske službe, pošte, opštinske uprave.
- Finansiranje opština, kao i pojedinaca od strane Srbije, a u svrhu unapređenja dobrobiti lokalnih zajednica, vršiće se putem mehanizama o kojem će se dogovoriti dvije strane i koji će omogućiti odvojene i transparentne budžete za svaki sektor (npr. zdravstvo, obrazovanje, penzije).

4. Decentralizacija

U svjetlu opredeljnosti za decentralizaciju, kosovski organi će pregledati funkcionisanje nedavno uspostavljenih opštinskih organa da bi obezbijedili njihov rad i održivost njihovih aktivnosti.

5. Vjerska i kulturna baština

Dogovori o zaštiti vjerske i kulturne baštine predviđeni kosovskim zakonom biće zagarantovani sporazumom EU i Kosova.

6. Dvojno državljanstvo

Prava lica s dvojnim državljanstvom biće u potpunosti poštovana.

7. Oficiri za vezu

Srpski organi i kosovski organi uputiće oficire za vezu u Prištinu i Beograd da bi omogućili radne kontakte.

8. Predstavljanje Kosova na međunarodnim forumima

U okviru normalizacije odnosa, Srbija neće blokirati niti podsticati druge da blokiraju članstvo Kosova u međunarodnim tijelima osnovanim u ekonomske, kulturne i društvene (uključujući i sport) svrhe. Srbija neće blokirati članstvo Kosova u OEBS.

9. Sprovođenje Sporazuma

Obje strane će sprovoditi ovaj sporazum uz pomoć EU saglasno priloženom rasporedu. EU će pratiti sprovođenje. Ukoliko jedna od dveju strana ne ispuni obaveze ili raspored, procesi vezani za tu stranu zamrznuće se.

10. Nova Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN

Dvije strane mogu razmotriti / složiti se da navedu pomenute dogovore/sporazum u rezoluciji SBUN

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog