Vijesti

Građani BiH bez povjerenja u institucije

Rezultati Globalnog barometra korupcije za 2013. pokazuju da se nivo korupcije u BiH povećao u posljednje dvije godine, da institucije nisu efikasne u borbi protiv korupcije, kao i da su građani izgubili povjerenje u institucije za provođenje zakona.

Transparency International objavio je rezultate Globalnog barometra korupcije (GCB) za 2013. koji obuhvata 108 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Barometar predstavlja rezultate istraživanja javnog mnjenja o korupciji i iskustvima sa davanjem mita, kao i stavove građana prema različitim institucijama u odnosu na prisustvo korupcije.

GCB za BiH ove godine je pokazao da većina građana smatra da se nivo korupcije u posljednje dvije godine povećao – 34% građana smatra de se mnogo povećao, 31% da se povećao malo, a 27% da je ostao isti. Ovo pokazuje da je stav građana da institucije ne vode dovoljno računa o borbi protiv korupcije, što je dokazano i time da 31% građana smatra da su vlasti izrazito neučinkovite u borbi protiv korupcije, 39% da su neučinkovite, 23% da nisu ni učinkovite ni neučinkovite, dok samo 6% smatra da su učinkovite, a još manje, 2% da su veoma učinkovite.

S druge strane, većina građana se složila da je država vođena od strane nekoliko subjekata koji djeluju u svom ličnom interesu – 21% smatra da je u potpunosti vođena ovakvim pojedincima, a 46% u velikoj mjeri. Građani BiH takođe smatraju da su poznanstva jako bitna ukoliko želite dobiti određene usluge, a ogromna većina, ukupno 85%, smatra da korupcija u javnom sektoru predstavlja ozbiljan problem.

Kada je u pitanju percepcija korupcije po sektorima, političke partije se kao i prethodnih godina smatraju najkorumpiranijima (48% smatra ih ekstremno korumpiranim, a 30% veoma korumpiranim), a njih prate zdravstvo (48%, odnosno 29%), parlament/zakonodavstvo (38%, odnosno 29%), zatim policija, javni zvaničnici/državna služba, te obrazovni sistem. Najmanje korumpiranim smatraju se nevladine organizacije, vojska i vjerske organizacije.

Poražavajuća je i činjenica da je 28% ispitanika izjavilo da je dalo mito pri ostvarivanju neke od javnih usluga, pri čemu prednjače zdravstvo i policija. Većina ovih ispitanika, 41% izjavilo je da je mito dalo kako bi ubrzali proces dobijanja usluga, 30% je mito dalo u znak zahvalnosti ili kao poklon, 18% jer nisu mogli drugačije da dobiju uslugu, a 11% kako bi dobili jeftiniju uslugu. Kada je u pitanju prijava korupcije, 63% ispitanika je izjavilo da bi korupciju prijavili, a najviše njih 47% bi to uradilo preko linije za prijavu korupcije, dok bi se samo 27% usudilo da slučaj prijavi direktno instituciji. Ispitanici koji su izjavili da korupciju ipak ne bi prijavili, njih 37%, kao razloge za neprijavljivanje najviše (56%) navode da njihova prijava ne bi imala nikakvog efekta, što dodatno potvrđuje nepovjerenje u institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije.

Nalazi istraživanja potvrđuju upozorenja Transparency International BiH o sve alarmantnijem nivou korupcije u BiH i konstantan pad povjerenja građana u sistem. Veliki broj ličnih iskustava sa korupcijom potvrđuje da je ona postala parazit koji izjeda sve segmente društva, a najveće posljedice ostavlja po građane. Rezultati GCB zemalja u regionu, gdje npr. većina građana smatra da je nivo korupcije opao u posljednje dvije godine, te gdje je primijetan porast povjeranja u institucije, navodi na zaključak da ni BiH ne može očekivati drugačije stavove građana i veću spremnost da se uključe u borbu protiv korupcije, dok ne budu svjedoci odlučnijeg procesuiranja korupcije na svim nivoima, počevši od političke korupcije, koju i građani prepoznaju kao najproblematičniju.


(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog