Radnička prava i pravo na rad

Iz drugih medija (Novosti): Milijarde KM idu u džepove poslodavaca

Čak 680 miliona neuplaćenih doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i više od milijardu i po maraka bruto iznosa zarađenih radničkih plata, koje su ostale u džepovima poslodavaca - posljedica su nerada kontrolnih organa u Srpskoj, prije svega Inspekcije rada i Poreske uprave, tvrdi Ranka Mišić, predsednica Sindikata RS, obrazlažući za "Novosti" zašto je Sindikat Srpske protiv donošenja novog zakona o radu.

 
- Mi i dalje ne znamo zašto Vlada RS želi da donese novi zakon o radu. Po mišljenju sindikata Srpska ima veoma moderan Zakon o radu, usklađen sa konvencijama MOR, sa evropskom pravnom stečevinom i u ovom trenutku je moderniji i komotniji čak od posljednjih izmjena Zakona o radu koji su se desili, recimo, u Srbiji. Mi nemamo problem sa Zakonom o radu, već sa nesposobnošću kontrolnih organa Srpske da iskontrolišu primjenu Zakona, i ne samo njega, nego i Zakona o doprinosima. Kao posljedicu imamo radnike koji su na ulici i koji ne mogu da ostvare svoja elementarna prava.
 
Reformski procesi koje je najavila Vlada Republike Srpske, kandidujući 11 novih zakonskih rješenja iz oblasti finansija, izazvali su burne i oprečne reakcije u Republici. Posebno najava novog zakona o radu, zbog kojih se i Sindikat RS digao na noge.
 
Mišićeva dodaje da je neophodna potpuna reorganizacija Inspektorata RS.
 
- Moraju se postaviti ključna pitanja: ko može da bude inspektor, koliko dugo neko može da bude inspektor, koji alati su potrebni da kontrolišu primjenu postojećih zakona. Ne može se nekom oprostiti neuplaćivanje doprinosa, a nekom ne. Dakle, u državi u kojoj postoji selektivna primjena zakona, bolje da nema nikakvih zakona, nego da se na taj način primjenjuju - naglašava predsjednica Sindikata RS.
 
Predsjednik Unije poslodavaca RS Dragutin Škrebić prvi put za "Novosti" otkriva razloge podrške ove institucije donošenju novog zakona o radu.
 
- Tri su osnovna razloga zbog kojih moramo pristupiti donošenju novog zakona. Prilagođavanje zakonodavstva tržišnim uslovima poslovanja, usklađivanje sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU i usklađivanje sa domaćim zakonodavstvom. Uopšte, moramo imati mogućnost da brže i efikasnije reagujemo na promene na tržištu. Zbog rigidnog zakonodavstva, ne samo radnog, vrlo često to nismo u mogućnosti. Ovo su vrlo ozbiljna pitanja. Pojedinačni i pogotovo isključivi stavovi ne bi trebalo da budu kočnica za preduzimanje nužnih i često vrlo teških odluka - ističe Škrebić i dodaje:
 
- Očekujemo odgovoran pristup Vlade Republike Srpske. Posao vezan za početak rada radne grupe za izradu novog zakona o radu i upućivanje Nacrta zakona o radu u Narodnu skupštinu očekujemo da bude završen do kraja marta.
 
USKLAĐIVANjE
 
Ministarstvo je mišljenja da postoji jasna potreba preciznijeg i jasnijeg definisanja pojedinih odredaba zakona, i to iz više razloga.
 
U trinaestogodišnjoj primjeni Zakona o radu došlo je do promjena u društveno-ekonomskim odnosima, pri završetku je proces privatizacije, BiH, a time i Republika Srpska zaključila je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, postoji obaveza usklađivanja i sa evropskim dokumentima, u Republici Srpskoj doneseni su novi zakoni sa kojima treba izvršiti usklađivanje i u skladu sa tim zakonima treba urediti fleksibilne oblike rada - kaže Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite RS.
 
STEČAJ JEDNAK LIKVIDACIJI 
 
Predsjednica Sindikata RS osvrnula se i na primjenu Zakona o stečaju, zbog kolapsa tri jake firme iz Srpske u posljednje dvije godine ("Trudbenik", "Kosmos", RAOP).
 
- Ono što mi očekujemo jeste da Poreska uprava koja ustanovi da određeno preduzeće više od 60 dana ne uplaćuje obaveze koje su zakonom utvrđene, dužno je da pokrene stečajni postupak. Ono što, međutim, jeste slabost našeg sistema jeste da i sami radnici trpe neisplaćenu jednu, dvije, pet i deset plata i pet, šest godina neuplaćenih doprinosa, u nadi da će se nešto promijeniti. Nažalost, vrijeme u kojem živimo je pokazalo da je ta nada bila uzaludna, da je preduzeće potpuno "oglodano" od svojih vlasnika, da su radnici ostali bez uplaćenih doprinosa, bez isplaćenih plata i u procesu stečaja nema od čega da naplate svoja potraživanja, jer nema stečajne mase. Došli smo u situaciju da je stečaj u Republici Srpskoj jednak likvidaciji!
 
izvor: Novosti
Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog