Intervju

Goran Broćeta: Zahvaljujući Srpskoj i Srbiji realizovani brojni projekti u Drvaru

Skoro dvije godine su kako je na čelu opštine Drvar, zadovoljan je postignutim rezultatima s obzirom da je dolaskom na mjesto načelnika zatekao tešku finansijsku situaciju te ogromna dugovanja. U intervjuu za Frontal kazao je i da je nezadovoljan podrškom koju dobija od FBiH, a da su zahvaljujući Republici Srpskoj i Srbiji realizovali brojne projekte u ovoj opštini.

FRONTAL: Gospodine Broćeta, skoro su dvije godine od kada ste na čelu opštine Drvar. Da li ste zadovoljni postignutim?

BROĆETA: Obzirom u kakvoj se situaciji nalazi opština Drvar ipak mogu reći da sam zadovoljan, iaoko uvijek može bolje.

FRONTAL: Koji su to izazovi i poteškoće sa kojima se najviše susrećete u svom radu?

BROĆETA: Veoma teška finansijska situacija, nedovoljan budžet za finansiranje svih obaveza, te ogromna dugovanja iz ranijeg perioda što predstavalja veliku poteškoću za normalan rad opštine i ostalih javnih institucija koje su na opštinskom budžetu.

FRONTAL: U svijetu je trend razvoja malih nerazvijenih lokalnih zajednica. Koji su glavni razlozi zbog čega opština Drvar spada upravo u takve?

BROĆETA: Opština Drvar nakon posljednjeg rata svrstana je u red nerazvijenih opština, a osnovni razlog je činjenica da je Drvar izrazito naseljen srpskom polulacijom, a smješten je u  kantonu sa hrvatskom većinom. Takođe, teritoriji prijeratne opštine Drvar nakon rata podjeljen je na dva kantona, a jedan dio pripao je i Republici Srpskoj, uz sve to izvršena je i nelegalna privatizacija te su na taj način uništeni najveći privredni giganti poput “Grmeča” , fabrike “Celuloze i papira”, “Jugoturbine”, i drugih kolektiva u kojima se zapošljavalo više od 6000 ljudi.

FRONTAL: Da li ste zadovoljni podrškom koju dobijate sa entitetskog nivoa za razvojne projekte na nivou vaše lokalne zajednice? Koji su to značajni projekti koji su realizovani u opštini Drvar?

BROĆETA: Ne, nisam zadovoljan sredstvima dobijenim od Federacije BiH i Kantona 10, jer ta sredstva dobijena za inrfastrukturene projekte su toliko minimalna da slobodno mogu reći da su gotovo nikakva. Zato moram istaći da do sada jedinu adekvatnu podršku za realizaciju infrastrukturnih projekata imamo od Republike Srpske i Srbije i zahvaljujući toj pomoći ove smo godine na području opštine uspjeli realizovati niz projekata.

FRONTAL: Koje su osnovne prepreke punom razvoju potencijala koje opština Drvar nesumnjivo ima?

BROĆETA: U prvom redu to je neprilagođenost kantonalnih zakona u odnosu na lokalnu zajednicu i uglavnom svi oni su na štetu lokalnih zajednica.

FRONTAL: U skladu sa relevantnim statističkim pokazateljima, turizam je u Bosni i Hercegovini privredna grana sa velikim potencijalom. Vidite li u tom smislu šansu za opštinu Drvar, i koji su to turistički potencijali Drvara koji mogu dovesti do razvoja i poboljšanja stanja u toj opštini?

FRONTAL: Naravno da vidim, jer opština Drvar ima ogroman ali neiskorišten turistički potencijal i to kroz kulturno istorijsko nasljeđe kao i prirodne ljepote.

FRONTAL: Demografska slika u čitavoj BiH je sve gora, gdje na žalost ni opština Drvar nije izuzetak. Šta opština na čijem ste čelu poduzima u pravcu otvaranja ka mladim ljudima i stvaranju uslova za njihov puni angažman u okviru vaše lokalne zajednice?

BROĆETA: Opština Drvar pokušava na sve načine da zadrži ili stimuliše mlade ljude kako bi ostali u Drvaru. Pružamo finansijsku podršku svim porodiljama, stipendiramo sve studente i pokušavamo da iznađemo rješenja kako bi što više mladih školovanih ljudi zaposlili i nastojimo da ih nakon završenih studija zadržimo u Drvaru.


 

Autor: Danka Savić

 

 

 

 

 

Blog