Srđan Puhalo

Хаику

Aутопут се гради.

Посланици нас чују.

Ускоро ће избори.

 

Komentari
Blog