Srđan Puhalo

Хаику 3

О, пужу гдје тако журиш?

Идем у Европу.

Идемо и ми, али полако, полако.


Komentari
Blog