Srđan Puhalo

Хаику 4

Расписан је и тендер.

Отворите очи.

Нешто се петља око Маховљана.

Komentari
Blog