Miloš Grujić

ПИО, треф, ПРЕФ...

Управљање Фонда ПИО РС акцијама предузећа стеченим у процесу приватизације током претходних година било је благо речено лоше. Олако су пропуштене бројне прилике за било какво увећање имовине Фонда.


Огроман капитал који је Фонд посједовао у акцијама предузећа требао је да се увећава и да пензионери осјете користи од постојања Фонда. Нажалост, та имовина се током посљедњих неколико година као посљедица кретања на бањалучкој берзи, али и лоших потеза бившег руководства Фонда ПИО РС - преполовила. Зато се јавност с правом пита због кога је заправо постојао тај Фонд.

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом РС

Запослене у новоформираном друштву за управљање Пензијским резервним фондом РС (ПРЕФ-у РС) чека тежак, обиман и одговоран посао. Подсјећања ради, више од 200 акција предузећа данас нема никакву вриједност, јер су та предузећа ликвидирана или (на путу да буду) у стечају. Међутим, нема сумње да ће се преосталом имовином управљати на најбољи могући начин, имајући у виду ентузијазам, стручност и мотивацију тима у ПРЕФ-у.

На недавно одржаној конференцији бањалучке берзе, говорећи о улози Пензијског резервног фонда Републике Српске на тржишту капитала, директор ПРЕФ-а, Дарко Лакић, навео је низ већ повучених потеза који уливају наду у позитивне ефекте постојања и пословања ПРЕФ-а. Конкретно, на свим до сада одржаним скупштинама акционара представници ПРЕФ-а су гласали лично или писмено, а већ у пет случајева, у складу са Законом о привредним друштвима, покренута је процедура за обештећење као - несагласни акционар.

Шира јавност није упозната и са иницијативама ПРЕФ-а за сазивање ванредних скупштина акционара, ангажовањем стручних повјереника, покретањем тужби, приједлозима на скупштинама акционара за усвајање дивидендне политике и анализирање пословања са повезаним лицима с циљем што боље заштите имовине којим управља његов тим.

Најава продаје акција предузећа из портфеља

У ПРЕФ-у су предвидјели конзервативну инвестициону политику с циљем повећања учешћа дужничких хартија од вриједности у порфтељу фонда. С том намјером најављена је и продаја акција из портфеља ПРЕФ-а. Од 6. до 10. јуна предвиђена је продаја 43 акције вриједности око 5,2 милиона КМ, а до краја године заједно са Фондом за реституцију (ИРБ) и другим фондовима који су исказали интерес за заједничку продају предвиђена је продаја акција више од 200 предузећа.

Критеријуми продаје акција из портфеља ПРЕФ-а у 2011. години су:

  • да је објављена понуда за преузимање и да су већински власник и са њим повезана лица стекли преко 50% власништва;
  • да власничку структуру листираног привредног друштва чини мање од 100 акционара;
  • да је укупан капитал привредног друштва испод 1.000.000 КМ;
  • да је ПРЕФ једини институционални инвеститор или је разуман број осталих институционалних инвеститора покренуо процедуру за продају;
  • да се продају акције привредних друштава у којима фондови којима управља Инвестиционо развојна банка Републике Српске покрећу процедуру продаје и
  • други случајеви када је то у интересу ПРЕФ-а (на примјер, понуде за преузимање).

Корист за пензионере

Данас, износ имовине којом управља ПРЕФ обрачуната по методологији по којој се обрачунава вриједност имовине затворених инвестиционих фондова, износи око 320 милиона КМ. Годишња нето добит може се исплатити Фонду ПИО РС за финансирање текућих пензија, под условом да износ исплаћене нето добити не буде већи од 50% вриједности дивиденди које је ПРЕФ примио у новцу. Дакле, уколико би годишње, кроз дивиденде, био оствариван принос на капитал од око 9%, од чега би, према статуту ПРЕФ-а, половина ишла за исплату пензија, сваки пензионер у Републици Српској по основу добити ПРЕФ-а може очекивати у просјеку 5 КМ већу пензију мјесечно.

Реално, пред овај тим, барем у почетку, не треба стављати терет у виду превеликих очекивања. Повећањем просјечних пензија барем за марку мјесечно на основу пословања ПРЕФ-а, био би направљен позитиван искорак у односу на актуелно стање.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog