Miloš Grujić

Bond exchange

Većina ljudi kao dobru priliku za uvećanje imovine prepoznaje štednju u banci. Jednostavno, uz gotovo zanemariv rizik ostvaruje se prinos čak i veći od inflacije. Oni malo skloniji riziku se odlučuju na ulažu na berzi. Berza se uglavnom prevode na engleski kao „stock exchange“ ili „stock market“ i nekako se poistovjećuje sa mjestom na kojem se trguje isključivo akcijama (engl. Stock) . U najkraćem, predstavljaju mjesto gdje se sreću ponuda i tražnja za tačno određenom robom. U skladu sa tim i Banjalučka berza se na engleskom naziva „Banja Luka Stock Exchange“ - BLSE. Budući da je posljednjih godina promet obveznicama često veći od prometa akcija neki moji poznanici pola u šali, a pola u zbilji je nazivaju „Banja Luka Bond Exchange“ (bond je termin za obveznicu). Većina njih i ne zna je tržiše duga u većini zemalja zapravo i veće od tržišta akcija ali zbog toga se nijedna berza nije preimenovala u Bond Exchange pa neće ni naša.

Zapravo, ulaganje u obveznce serije RSRS na BLSE nosi veći prinos čak i od najpoznatije „blue chip“ akcije na berzi – Telekoma.

Uzmimo za primjer da je ulagač koji ne mora imati posebna znanja, vještine i iskustvo na berzi prošle godine odlučio da za 5.000 KM kupi obveznice Republike Srpske za izmirenje ratne štete. U februaru prošle godine bilo je listirano šest serija obveznica Republike Srpske za izmirenje ratne štete: RSRS-O-A, RSRS-O-B, RSRS-O-C, RSRS-O-D, RSRS-O-E i RSRS-O-F.

Pretpostavimo da je ulagač odlučio da s ciljem smanji rizik i da ne „nosi sva jaja u jednoj korpi“ pa je „raspršio“ ulaganje na jednake sume u svaku seriju. Primjera radi, pretpostavimo da je sav iznos uložio na datum 21.2.2013. Dakle, 5.000 KM podijelјeno na šest serija daje 833,33 KM po seriji. Provizija za kupovinu bi iznosila oko 0,7% od vrijednosti transakcije te bi bilo plaćeno 5,83 KM za kupovinu svake serije.

Nakon godinu dana, da ulagač iz primjera odlučio da proda te obveznice mogao je da ostvari zaradu nakon plaćanja provizija od 6.162,06 ili 23,24% na uloženi iznos. Naime, cijene ovih obveznica na 21.2.2013 redom bile su: 0,60; 0,59; 0,58; 0,54; 0,50 i 0,50 KM. Godinu kasnije, u prošli petak, redom bile su: 0,75; 0,71; 0,73; 0,69; 0,64 i 0,64 KM.

Navedene obveznice svake godine daju 1,5% kamate na glavni dio (na 1,00 KM) što znači da bi ulagač na ime kamata uprihodovao oko 59,24 KM. Naime, 26. juna isplaćivana je kamata za obveznice RSRS-O-A od 0,015 KM po kuplјenoj obveznici što bi dalo priliv od 11,14 po obveznici. Dalje, 11. decembra isplaćivana je kamata za seriju RSRS-O-B što bi dalo priliv od 22,51 KM; 30. oktobra isplaćivana je kamata za RSRS-O-C što bi dalo priliv od 19,62 KM; 12. juna isplaćivana je kamata za seriju RSRS-O-D što bi dalo priliv od 11,09 KM; 5. juna isplaćivana je kamata za seriju RSRS-O-E što bi dalo priliv od 11,66 KM; 28. maja isplaćivana je kamata za seriju RSRS-O-F što bi dalo priliv od 11,06 KM. Prema tome, ostvareni iznos koji bi ulagač ukupno zaradio nakon plaćanja provizije bi iznosio 6.162,06 ili 24,43 odsto više od početnih 5.000. Sa preko 24 odsto zarade u godinu dana bi svaki ulagač bio prezadovoljan i bilo bi mu svejedno kako se zove mjesto na kojem ih je zaradio.

Napomena:

Autor nije ovlašteni finansijski savjetnik. Stavovi i zaključci su izneseni s najboljom namjerom, nisu nužno jednaki stavovima institucije u kojoj je autor zaposlen. Navedene informacije nisu preporuka za kupovinu ili prodaju određenih hartija od vrijednosti. Za takve savjete obratite se odgovarajućim profesionalcima.

(kolumna objavljena u dodatku EuroBlica "Novac")

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog