Miloš Vuković

Analiza izvještaja ECB-a – slučaj NLB

Kao što je najavljivano, Evropska centralna banka (ECB) je juče objavila rezultate stresnog testiranja 123 velike banke koje posluju u eurozoni. Od 123 banke koje su bile podrvgnute stresnom testiranju, 24 nije zadovoljilo zahtjeve ECB za kapitalom.

Kao najzanimljivije činjenice iz ovog izvještaja, izdvojili bi sljedeće:

1. ukupno 9 italijanskih banaka nije prošlo test, što govori o velikim problemima italijanske privrede;

2. najstarija banka na svijetu, Monte dei Paschi di Siena ima i najveću “rupu” kapitala, koja iznosi čak 2,11 milijarde eura;

3. dvije slovenačke banke, NLB i Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) nisu prošle test, dok je treća slovenačka banka SID banka, prošla test.

Posebnu pažnju moramo pokloniti NLB banci, obzirom da je NLB banka jedina od banaka koje posluje u Crnoj Gori. Samim tim, smatramo da je izuzetno važno da analiziramo rezultate stresnog testiranja za NLB.

Dakle, činjenice iz izvještaja su sljedeće:

1. u slučaju normalne privredne aktivnosti, NLB nema potrebe za dodatnim kapitalom;

2. pod pretpostavkom da će dogoditi trogodišnja recesija u periodu od 2014. do 2106. godine, potrebe za dodatnim kapitalom za NLB na kraju 2016. godine će iznositi 34,3 miliona eura;

3. NLB je dužna da u naredne dvije nedjelje ECB-u dostavi plan jačanja kapitala;

Kao što možete zaključiti iz gore navedenog, NLB je trenutno dobro kapitalizovana banka (koeficijent solvenosti banke na 31.12.2013 godine iznosi 14,6%, dok je zakonski minimum za koeficijent solventnosti 10%). Za prvih 6 mjeseci 2014. godine, NLB je zabilježila profit od 34 miliona eura. Kako smo već naveli, NLB-u će trebati 34,3 miliona eura “svježeg” kapitala, što znači da je profit iz ove godine biti usmjeren na jačanje kapitala, čime će se ispuniti zahtjevi Evropske centralne banke.

Da je banka na putu potpunog oporavka, bilo je jasno i u junu ove godine, kada je emitovala korporativne obveznice (prvi pupt od 2010. godine) u visini od 300 miliona eura sa stopom prinosa od 3%. Ove činjenice su rezultat predanog rada menadžmenta NLB banke u smislu racionalizacije poslovanja i smanjenja operativnih troškova, kao i napornog i izazovnog posla restrukturiranja ukupnog portfolia NLB banke.

Za sve građane i kompanije iz Crne Gore koji imaju otvorene račune u NLB Montenegro banci, poruka je jasna – NLB Montenegro banka je stabilna i ima perspektivu nastavka poslovanja. Naravno, država Slovenija, kao najveći akcionar NLB-a, će donijeti strateške odluke o daljim pravcima razvoja banke.

Što se tiče NKBM, rezultati stresnog testiranja će ubrzati prodaju OTP-u do kraja godine za cijenu od oko 300 miliona eura.

preuzeto sa: finomen.me

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog