Marko Knežević

Trn u oku

Smješten tačno na pola puta između Laktaša i Banjaluke, sa nekoliko okolnih sela u sastavu mjesne zajednice, Trn broji oko desetak hiljada stanovnika. U sastavu je opštine Laktaši, i dugo je predstavljao simbol razvoja Laktaša.

Intenzivan razvoj Trna počinje naglim razvojem Banjaluke nakon zemljotresa 1969.godine. Stanovništvo iz ruralnih krajeva kreće "trbuhom za hljebom" i u tadašnjim privrednim gigantima (Čajavec, Incel, Jelšingrad, UNIS...) pronalazi kvalitetna zaposlenja, te udarnički kreće u stambenu izgradnju, a trnske livade, pašnjaci, šljunkare se parcelišu, kuće se grade na sve strane. Ni u tom periodu o Trnu se nije vodilo računa, pa je gradnja bez plana, smisla i reda prouzrokovala niz slijepih i uskih sporednih ulica, a svaka od njih i danas ima bar jedan problem sa "ovo nije put, ovo je moje dvorište". Takođe, intenzivnu izgradnju nije pratila adekvatna infrastruktura, tako da su za ogromnu većinu Trna trotoar i kanalizacija i danas misaona imenica.

Naravno, ovo Trn nije zaustavilo, te se sa kraja 80-tih, kvalitetnom privrednom politikom opštine i intenzivnim razvojem male privrede, na krilima blizine "velike" Banjaluke i tržištem gladnim svega, garaže pretvaraju u poslovne prostore, radinice, krojačnice, prodavnice, a i nekoliko tada jakih jugoslovenskih kompanija bira baš Trn za svoje sjedište i regionalne distributivne centre.

Period rata je težak kao i svuda, bez privrednih aktivnosti, izuzev profiterskih, uz ljudske žrtve po svim ratištima, ali ipak bez razaranja imovine i dobara.

U poslijeratnom periodu i proboju "export-import" distrbutersko-švercerske ekonomije, Trn opet dobija krila, te se samo uz glavni put gradi preko 100 poslovnih objekata, u sporednim ulicama više nema ni livada, ni oranica, ni pašnjaka, sve su kuće, a na ime renti i ostalih davanja budžet opštine Laktaši opet doživljava finansijsku renesansu.

A šta to ne štima u Trnu? Ne štimaju trotoari, oborinska i fekalna kanalizacija, kablovska televizija, kablovski internet, dječija igrališta, neuređena obala i korita Vrbasa, neuređene obale i korita rječica i potoka koji su pritoke Vrbasa, nedostaje životna širina uništena neplanskom gradnjom, nedostaje park, nedostaje mjesta u vrtiću...i nedostaje glas Trna u svim nivoima vlasti, glas koji imaju mnogi koji ga zaslužuju manje od nas, i po broju stanovnika i po punjenjima svih budžeta, jer smo mi Trnjani valjda uvijek radije birali neke druge, davali im povjerenje, a sami bili zaokupljeni poslom koji je bio svuda oko nas.

I onda pred neke izbore se pojave neki separatistički kvazi-eksperti sa idejom Trn-opština, jer je u predizbornom periodu separtizam kod nas vrlo popularan. Pa evo pitam te separatiste, znate li vi šta opština treba da ima, kako se opština finansira, i znate li da je trnska privreda na koljenima, da se dvije trećina izgrađenih poslovnih objekata izdaje ili prodaje... Da, znam, nemate pojma.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog