Aleksandar Jokić

Najbolji blog na Frontalu, a i šire

Ne, riječi iz naslova nije niko drugi rekao, nego sam autor ovog teksta. Kako to mislite da nije pristojno? Pa zar naš grad nije pun reklama ,,najbolja hrana u gradu“ ,,najbolji provod u gradu“ ,,najbolji proizvod na tržištu“? Nisu ni to izjave drugih, nego upravo ljudi koji pružaju te usluge ili prodaju tu istu robu. Kako onda oni nisu nepristojni?

E pa jesu. Možda ne baš nepristojni, ali sigurno takvo njihovo oglašavanje predstavlja nelojalnu konkurenciju. Da, naše pozitivno pravo poznaje institut nelojalne konkurencije. Prema članu 58. Zakona o trgovini Republike Srpske ,,nelojalna konkurencija je radnja trgovca koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili se može nanijeti šteta drugom trgovcu, drugom privrednom društvu ili potrošaču“.

Ako vam je ovo isuviše uopštena definicija, tu je i član 59. koji primjerično nabraja šta se ,,naročito“ smatra nelojalnom konkurencijom i, između ostalog, navodi ,,reklamiranje, oglašavanje ili nuđenje robe navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojim se stvara ili se može stvarati zabuna na tržištu, čime se određeni trgovac dovodi ili se može dovesti u povoljniji položaj ili kupac dovesti u zabludu“ kao i ,, prikrivanja mana robe, isticanje nepostojećih kvaliteta, davanje netačnih podataka ili dovođenje na drugi način kupca u zabludu“.

To nije protivno samo našim propisima, nego i međunarodnim sporazumima i konvencijama, koje je BiH potpisala. Prije svega tu mislim na TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine) koji se direktno poziva na član 10bis Pariske konvencije, a koji na sličan način definiše ovaj institut, kako je to urađeno u našem pravu.

Kako onda smiju da se reklamiraju tako? Zaista ne znam, valjda na isti način kako se sve nezakonito dešava u ovoj državi-pošteni ćute. ,,Da bi zlo pobijedilo dovoljno je samo da dobri ljudi ništa ne učine“ sada se analogno može primjeniti i na nepravo. I upravo to se dešava ovdje. Za prekršaje nelojalne konkurencije predviđena je kazna od 3.000 KM do 15.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazna od 1.000 KM do 5.000 KM.

Da ne govorim da bi konkurencija imala osnova da takvog konkurenta tuži. Jer šta je dokaz da je negdje najbolja hrana u gradu? Koja su to mjerila? Kako je moguće to utvrditi? Time se očigledno kupci dovode u zabludu i smanjuje se promet drugim pružaocima iste ili slične usluge koji nisu prekršili zakon oglašavajući se na nepropisan način. Dakle, ukoliko je nekome zbog takve reklame opao promet, ima osnova za tužbu.

Da li će uspjeti u sporu? Stvarno nije moje da predviđam, ali prema međunarodnim sporazumima bi svakako morao da dobije odštetu zbog izgubljene dobiti i eventualno narušenog ugleda.

Šta će biti ako ne počnemo da kažnjavamo ovakvo ponašanje i ako sudovi ne dosuđuju naknadu štete zbog nelojalne konkurencije? Najviše ćemo da ispaštamo mi, potrošači. Kako? Pa zbog niza marketinških manipulacija. Zamislite da se pojavi reklama za pivo koja kaže ,,naše pivo provjereno nema kancerogenih materija“ ili za hljeb koja kaže ,,naš hljeb dokazano nema tragova mišomora“.

Koliko ljudi će pomisliti da u istim proizvodima drugih proizvođača mogu da se nađu kancerogene materije ili mišomor, iako to niko nije rekao i nije istina? Koliko njih će zbog toga početi da kupuje ove proizvode, koji su možda i nekvalitetniji od drugih sličnih proizvoda? Koliko nas će otići u restoran koji „sigurno nema meso zaraženo kravljim ludilom“ iako ne znamo ni kakav je kvalitet njihove usluge ili hrane?

Vidite li da smo na gubitku i da najviše štete zbog pasivnosti, letargije i ćutanja trpimo upravo mi, potrošači, kupci, korisnici?!

pravo konkurencije i pravo intelektualne svojine, koja se ovdje prepliću, postoje radi zaštite pružaoca usluga, proizvožača i prodavača, ali i radi zaštite potrošača. Zar nam nije stalo da koristimo najbolje usluge i kupujemo najbolje proizvode koje možemo da priuštimo?

Ako jeste, onda moramo biti sigurni da nismo dovedeni u zabludu i da nam vještim i nepropisnim marketingom nije ništa nametnuto. Moramo biti sigurni da su izbori koje pravimo u pogledu roba i usluga doneseni na osnovu naših afiniteta, ukusa, rasuđivanja, a ne kao posljedica zablude.

Za početak možemo početi da prijavljujemo reklame koje nas dovode u zabludu, zar ne?! Nije najbolje ono za šta reklama kaže da je najbolje, nego je primjer nelojalne konkurencije koja je kažnjiva!

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog