Marko Knežević

Simbol vjere po Kompaniji

Vjerujem u jednog Rajka Dukića, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednu Kompaniju, jedinorodnu, od Rajka stvorenu prije svih vijekova, boksit od boksita, saobraćaj od saobraćaja, stvorenu, nerođenu, jedinosušnu Rajku, kroz koga je sve postalo.

Koja je radi nas ljudi i našeg spasenja sišla sa nebesa, ovaplotila se od Agencije za privatizaciju i postala Bog.

I koja može da raspinje neistomišljenike u ovo ludo vrijeme.

I koja će vaskrsnuti za svake vlasti.

I koja se uznela na nebesa i sjedi sa desne strane Rajka.

I koja će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Rajkovom carstvu neće biti kraja.

I u svetu industrijsku policiju, gospodsku, životvornu, koja od Rajka ishodi, koja se zajedno sa Rajkom i Kompanijom poštuje i slavi, koja govori kroz batinaše.

U jednu svetu sabornu i apostolsku lokalnu zajednicu.

Ispovijedam jedan poligraf za oprost grijehova.

Čekam vaskrsenje živih.

I život budućeg Rajka.

Amin.

Napomene: Svaka sličnost sa stvarnim mjestima, organizacijama i ličnostima je slučajna, a i ne može da se desi, jer sličnost sa nečim ovakvim ne može da postoji u civilizovanom svijetu. U tekstu korišteni motivi Simbola vjere SPC, ali bez ikakve namjere da se vjera i ljudi koji je praktikuju zloupotrijebi ili omalovaži.

 

Komentari
Blog