Milko Grmuša

Diplomirani pravnik, specijalizuje se u oblasti poslovnog prava. Radi u Novomatic grupaciji u BiH. Publicista i kolumnista. Autor publikacije "Novi koncept Republike Srpske"

Milko Grmuša

CIJENA ČIŠĆENJA SNIJEGA U BANJOJ LUCI U ŠEST TEZA

Prva teza: Grad Banja Luka je za četiri godine, uključujući i 2016. godinu, ukupno izdvojila preko šest milona KM (tačno 6.084.890 KM) za zimsko čišćenje 298,01 kilometara lokalnih puteva u Banjoj Luci (magistralne i regionalne puteve održavaju i čiste “Putevi Republike Srpske”). Svake godine je u budžetu Grada bila predviđena budžetska stavka “Rashodi za usluge zimske službe” (u budžetu za tekuću 2016. godinu ta stavka iznosi 1.300.000 KM; 2015-1.100.000 KM; 2014-1.800.000 KM; 2013-1.884.890 KM). 

Druga teza: Grad Banja Luka, odnosno građani Banje Luke koji pune budžet Grada, u prosjeku su u ove četiri godine za zimsku službu godišnje izdvajali 1.521.222,5 KM.

Treća teza: Prema navedenim ciframa, kilometer zimskog održavanja puta u Banjoj Luci (čišćenje snijega i posipanje soli, odnosno pijeska) koštao je u prosjeku u ove četiri godine 5.104, 5 KM.

Četvrta teza: Cijena zimskog održavanja puteva (čišćenje snijega grtalicom i korišćenje posipača) u hrvatskoj opštini Maruševec, u Varaždinskoj županiji, iznosi 230 kuna po satu, odnosno 58,85 konvertibilnih maraca po satu.

Peta teza: Ako prihvatimo da se za sat vremena može očistiti svega jedan kilometar puta (a može mnogo više), proizilazi da je zimsko održavanje kilometra puta u Banjoj Luci skuplje 86, 7 puta nego u Maruševecu.

Šesta teza: U Banjoj Luci je u protekle četiri godine palo ukupno ne više od 100 cm snijega, budući da su zime bile blage, bez posebnih snježnih padavina. To praktično znači da je u tom periodu zimsko održavanje puteva u Banjoj Luci bilo potrebno dvije godine, a da se potrošio budžet za četiri godine. Praktično proizilazi da je, stoga, cijena zimskog održavanja kilometra puta u Banjoj Luci 173,4 puta skuplja nego u Maruševecu.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog