Adam Šukalo

AGENDA 2025: NOVA VIZIJA REPUBLIKE SRPSKE

Iako se danima u sredstvima javnog informisanja govorilo o Danu Republike, iako je pažnja javnosti bila usredsređena na taj važan događaj i jubilej, iako je vlast potrošila mnogo novca, ne da bi zaista vrednovala Republiku Srpsku i njen praznik, nego da bi medijski eksponirala sebe i pridobila neki jeftin politički poen, jednu stvar niko nije mogao a da ne primjeti: ova vlast nije za Dan Republike ponudila niti jednu viziju, niti jedan projekat koji se tiče budućnosti Srpske i njenih građana. Razlog je jasan: ova vlast i nema bilo kakvu viziju, njen jedini cilj jeste puki ostanak na pozicijama moći.

Republiku Srpsku stvorili su njeni građani. Ne političari, ne tajkuni, ne ratni profiteri. Ti građani su stvorili Srpsku prije rata, sačuvali su je u ratu i predali su je današnjoj generaciji političara na dalji razvoj poslije rata. Tog razvoja nije bilo, jer politička elita nije imala viziju. Politička elita izdala je sve normalne, čestite i vrijedne građane Srpske jer je ekonomski, socijalno i vrijednosno gotovo uništila Republiku Srpsku u ovih posljednjih dvadeset godina nakon rata. Zbog toga se ta neugodna činjenica mora jasno priznati, i to zato da bi se moglo konačno krenuti naprijed.

Iz tog razloga Napredna Srpska pokreće projekat „Agenda 2025-nova vizija Republike Srpske“. Osnovna ideja „Agende 2025“ jeste definisanje vizije budućnosti Srpske za narednu deceniju. Osnovni razlog nastanka ovog projekta jeste vapaj ovog društva za promjenama, odnosno potreba da se prestane živjeti u prošlosti, ne da bi se ona zaboravila i napustila, nego da bi se dala šansa budućnosti i životu. Osnovni motiv jeste da se pruži šansa da modeliraju svoju i budućnost Republike svim onim ljudima koji imaju šta da kažu, koji umiju da misle svojom glavom i koji ne žele da se predaju.

U najkraćem, smisao „Agende 2025“ jeste da kreira i predloži novi politički, ekonomski, socijalni i, prije svega, vrijednosni sistem koji u Republici treba u potpunosti da bude implementiran u narednoj deceniji. Zamislite sliku prosperitetne i uspješne Republike Srpske 2025. godine. To je Republika u kojoj se zakoni poštuju jednako prema svima, to je najbrže rastuća ekonomija na Balkanu, to je mjesto u kojem su ljudi iz naše dijaspore odlučili da ulažu svoj novac da bi profitirali i oni i Republika, to je politički subjekat koji Evropa prepoznaje kao faktor koji daje svoj puni doprinos stabilizaciji Balkana i njegovoj trajnoj pacifikaciji.

Koja je slika Republike Srpske u 2016. godini? To je zemlja u kojoj se zakoni primjenjuju selektivno i koji služe neometanom pljačkanju javnih resursa od strane bezobzirne političko-finansijske elite, to je zvanično najsiromašnije mjesto u Evropi sa stopom nezaposlenosti od 50%, to je zemlja iz koje mladi ljudi bježe glavom bez obzira, to je tamni vilajet u koji naša dijaspora šalje novac da bi prehranila svoje siromašne rođake a pola tog novca korumpirani političari prisvajaju sebi i sebi bliskim osobama, to je crna rupa na karti Balkana koja destabilizuje i sebe, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju koja pokušava da krene naprijed i postane ono što i prirodno zaslužuje-lider na zapadnom Balkanu.

Koju od ove dvije slike birate? Svi oni koji smatraju da ima smisla boriti se i truditi se za bolju, uređeniju i civilizovaniju Republiku pozvani su da se pridruže realizaciji “Agende 2025”. To praktično znači da ćemo zajedno da predložimo zakonski, administrativni, ekonomski i socijalni okvir Republike Srpske kakav ovaj treba da bude da bi Republika 2025. godine bila na ovoj prvoj slici. Dakle, cilj je da odmah pripremimo sve neophodne preduslove kako bi naredna decenija bila period razvoja, civilizacijskog napretka, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava.

Ovaj posao i ova ideja prevazilaze kapacitete jedne političke stranke. Zato nam je potreban nadstranački koncept, nova organizacija kadra da iznese ovu novu ideju. Ta nova organizacija nije ništa nego ljudi. Ljudi slobodni, pošteni, talentovani, stručni, kreativni i, iznad svega, ljudi koji vjeruju da je moguća bolja budućnost od ove sadašnjosti. Napredna Srpska i ja lično nećemo se ograničavati formom u ovom velikom poslu: želimo da radimo i sarađujemo sa svima onima koji žele da unaprijede Republiku, bez obzira da li su ti ljudi politički profilisani, da li žele da budu članovi neke stranke, da li su, na kraju krajeva, kritični i prema nama samima. Cijenim da sujete u ovom poslu ne smije da bude i spreman sam da čujem svaku konstruktivnu kritiku i na svoj i na račun partije koju vodim, jer ne želim da se izolujem od ljudi koji žele dobro Republici i njenim građanima.

Mi smo već sa svojim amandmanima na nesrećno usvojeni Zakon o radu pokazali da želimo da nudimo konkretna rješenja. “Agenda 2025” će predstavljati zaokružen dokument sa svim potrebnim zakonskim, podzakonskim i drugim rješenjima koja će omogućiti novu viziju Republike. Prvi konkretan projekat u ovom konceptu koji nudimo javnosti, građanima i svim zainteresovanim pojedincima jeste nova obrazovna politika. Želimo da imamo obrazovni sistem koji je u potpunosti u funkciji ekonomskog razvoja i tržišta rada. Želimo da se mladi ljudi obrazuju da bi bili sposobni da rade i zarade, a ne da čekaju da dobiju posao u javnoj službi. Želimo da imamo obrazovni sistem koji će našu ekonomiju da učini regionalno konkurentnom.

U tom smislu, u narednim danima preduzećemo konkretne aktivnosti kako bi pozvali sve one koji imaju viziju nove obrazovne politike da porazgovaraju sa nama kako bismo razmijenili mišljenja i došli do najboljeg mogućeg prijedloga reformi u obrazovnom sistemu. Želimo da razgovaramo sa studentima, profesorima, preduzetnicima, novinarima, blogerima, sa svima onima koji razmišljaju svojom glavom i koji žele da se fokusiraju na budućnost i razvoj. Naša ideja jeste da mladi ljudi tokom svog školovanja moraju da stiču praksu u onim poslovima za koje se obrazuju. Apsolvent ekonomije mora dva sata dnevno da stiče praksu u nekom privatnom preduzeću dok studira, jer studiranje mora prestati biti sredstvo kojim se dolazi do papirnate diplome a koja, sama po sebi, ne znači ništa. Taj naš student treba dva sata da radi i šest sati da uči, baš kao što će sutra, kad završi fakultet i bude radio, šest sati da radi i dva sati da uči i da se usavršava.

Dakle, počinjemo sa obrazovanjem. Moramo nešto odmah da preduzmemo, najbolji i najaktivniji dio našeg društva više ne želi da čeka nesposobnu političku elitu da nešto uradi. Svi koji misle da se može neštu uraditi i da ima smisla nešto preduzeti slobodni su da iznesu svoje ideje. Zajedno možemo da napravimo mnogo. Tu šansu niko ne može da nam oduzme.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog