Adam Šukalo

Tužioce treba da biraju građani, a ne korumpirane zatvorene elite

Narodna skupština Republike Srpske raspravljaće tokom jedanaeste redovne sjednice o Nacrtu Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, a u kojem nisu predviđena bilo kakva nova i drugačija suštinska i sistemska rješenja u odnosu na još uvijek važeći Zakon o tužilaštvima Republike Srpske. Prema važećem Zakonu o tužilaštvima Republike Srpske, kao i prema Nacrtu Zakona o javnim tužilaštvima, sve tužioce u Republici Srpskoj bira i imenuje Visoki sudski i tužilački savjet. S druge strane, članove VSTS BiH biraju drugi tužioci i sudije sa različitih nivoa u Bosni i Hercegovini, što praktično znači da najviši nosioci pravosudnih funkcija biraju sami sebe, a da su najuticajniji oni koji su najbliži najuticajnijim političkim i finansijskim centrima moći u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ti ljudi ne odgovaraju bilo kome, sem upravo tim najuticajnijim političkim centrima moći-oni ne služe interesima građana, pravde i pravičnosti, te stoga i mogu da rade što god im je volja, sve dok ne smetaju interesima nevidljive elite koja kontroliše ovu zemlju. Žrtve tog sistema su građani, pošteni radnici i privrednici, ali i svi oni tužioci i sudije koji ne pristaju da postupaju suprotno svojoj profesionalnoj savjesti i etici. To je činjenica i nje su svjesni svi građani u ovoj zemlji.

S druge strane, posebno je važna uloga tužilaštva u osiguravanju vladavine prava u svakoj zemlji, uključujući i našu. Tužilaštvo je to koje treba da inicira pokretanje odgovarajućih sudskih postupaka protiv učinilaca krivičnih djela, te je njegova obaveza da vrši potrebne istrage i priprema predmete na način da ti predmeti dobiju naposlijetku konkretne sudske epiloge. Tužioci danas nemaju slobodu da profesionalno i efikasno istražuju krivična djela koja se odnose na organizovani kriminal, kao i kriminal u sprezi sa izvršnim vlastima u zemlji. Ti predmeti se ili potpuno ignorišu od strane tužilaštava, ili se otaljavaju na način da se namjerno načine formalni propusti koji će dovesti na kraju do oslobađanja od odgovornosti inače nespornih počinilaca krivičnih djela. Na taj način se šalje tragična poruka da zakon u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ne važi pod istim uslovima za sve, da je ovo zemlja nepravde, te se onemogućava bilo kakav civilizacijski i svaki drugi društveni napredak.

Prijedlog SNS i osnovna novina koju nudimo u tom smislu jeste odredba prema kojoj glavne okružne tužioce u Republici Srpskoj biraju direktno građani na neposrednim izborima, te da potom tako demokratski izabrani glavni okružni tužioci sami biraju svoje zamjenike i ostale okružne tužioce u okružnim tužilaštvima koja vode. Ovaj, za naše prilike i pravosudnu tradiciju revolucionaran prijedlog, za cilj ima povećanje transparentnosti u radu tužilaštava, razbijanje nevidljivih i čvrstih sprega između najviših nosilaca pravosudnih funkcija, politike i organizovanog kriminala, te jačanje vladavine prava u zemlji.

Dakle, mi želimo da sami građani biraju glavne okružne tužioce u Republici Srpskoj, odnosno one tužioce koji su zaduženi da se bore protiv kriminala u njihovim lokalnim zajednicama. Smatramo i uvjereni smo da je to jedini mogući način u ovom trenutku da se razbije nevidljiva spona između političko-finansijskih, uvozničkih, narko i drugih lobija sa najvišim strukturama pravosudnog sistema u ovoj zemlji. Trenutno je svima jasno da ne postoji politička, odnosno institucionalna volja i podrška istinskoj borbi protiv kriminala i korupcije, te se stoga moraju odmah učiniti tri stvari:

1. Glavne okružne tužioce moraju birati građani na neposrednim izborima;

2. Tužioci i sudije moraju biti značajno plaćeniji nego što je to trenutno slučaj;

3. Tužioci i sudije moraju biti znatno oštrije kažnjavani u slučaju zloupotreba u obavljanju svojih dužnosti.

Dalje, tako izabran glavni okružni tužilac sam će da imenuje svoj tim u okružnom tužilaštvu koje vodi. On će, dakle, da bira svoje zamjenike i ostale okružne tužioce u svom okružnom tužilaštvu, a što znači da će on direktno da bude odgovoran i za dobre i za loše stvari u radu okružnog tužilaštva na čijem je čelu. Na taj način uspostaviće se zdrav i jedino racionalan mehanizam subordinacije koji je pokazao efikasne rezultate u svakom uspješnom sistemu, kao i u pravosudnom sistemu Sjedinjenih Država koje niko ne može optužiti za nedostatak demokratskih procedura i kvaliteta vladavine prava. Dosadašnjim načinom funkcionisanja tužilaštava, svi su se sklanjali od odgovornosti i svi su jedino pronalazili izgovore za nečinjenje. Ovako, takvoj praksi se značajno staje u kraj, locira se lanac odgovornosti, konkretna osoba dobija konkretna ovlašćenja, prava i obaveze. I ukoliko okružno tužilaštvo nema rezultate-odgovara konkretno glavni okružni tužilac, i to onima koji su ga birali i čije interese je dužan da štiti, a to su građani.

Cilj našeg prijedloga jeste da pravosudni sistem u ovoj zemlji konačno bude u funkciji njenih građana, odnosno pravde i pravičnosti, a što danas nije slučaj. To će moći da se desi jedino onda kad nosioci pravosudnih funkcija budu imali odgovornost prema građanima, a što danas takođe nije slučaj. Poenta je sljedeća: nosioci pravosudnih funkcija moraju da rade u funkciji ostvarenja načela pravičnosti, poštujući zakone ove zemlje i činjenicu da su njeni građani jedini nosioci suvereniteta. Dakle, svi mi koji pripadamo vlastima u Republici Srpskoj i BiH, a što jesu zakonodavna, izvršna i sudska vlast, moramo konačno postati svjesni činjenice da smo mi samo puki reprezenti suvereniteta građana, odnosno da smo mi instrumenti tih građana, a ne njihovi gospodari. Ovo mora postati ključno mjesto u svim razmišljanjima svih onih koji žele da se bave poslovima od javnog značaja, uključujući i sve one koji rade ili će da rade u pravosuđu.

Mi ćemo pozvati naše partnere iz Saveza za promjene da podrže ove naše prijedloge i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i u Parlamentarnoj skupštini BiH, a takođe ćemo pozvati i politička rukovodstva partija na vlasti u Republici Srpskoj da se pridruže ovim prijedlozima, jer su oni predugo vremena svojim podržavanjem nesposobnih struktura u tužilaštvima, poput Specijalnog tužilaštva RS onemogućavali oživljavanje vladavine prava u Republici Srpskoj. Gospoda iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj će podržavanjem ovog prijedloga na jedini mogući institucionalni način da pokažu da su zaista iskreno opređeljeni za borbu protiv kriminala i korupcije i vladavinu prava, te se više neće imati potrebu skrivati iza referenduma koje nikad ne sprovode. Dakle, ako neko smatra da Visoki sudski i tužilački savjet ne rade kvalitetno svoj posao, a mi to smatramo, onda treba i da podrži ovaj prijedlog. Sve drugo bilo bi jedno nevjerovatno licemjerje i definitivno otkrivanje istine da je čitava halabuka oko rada pravosudnih institucija u BiH bila samo jedna velika politička predstava. 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog