DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Kako postaješ genocidnoentitetski fašista kad citiraš izjave generala Rasima Delića!

Komentator Safet Balić na (frontal.ba) optužuje mene, Dušana Šehovca, da sam fašista i da sam  predstavnik fašizma koji se svakodnevno ispoljava „u genocidnom entitetu“.

On tu ocjenu da sam genocidnoentitetski fašista izvodi iz toga što „ponavlja(m) stalno jednu te istu laž, u nadi da će se iz nje (laži) izroditi istina“

To što on zove „ista laž“ je moje ponavljanje onog što je napisao i nacrtao bivši komandant Armije BiH general Rasim Delić u svom izvještaju o neuspjeloj vojnoj akciji deblokade Grada Sarajeva (zajednica deset gradskih opština) iz juna 1995. godine, da postoje na sarajevskom ratištu dvije borbene linije, zaposjedna linija opsadnih snaga VRSi linija odbrambenih položaja jedna nasuprot druge, srpska i bošnjačka, koje je on imenovao:

  1. vanjskom opsadnom dijelu obruča
  2. opsadnom obruču oko grada Sarajeva

Citiram dio izvještaja generala Armije BiH Rasima Delića “Osnovna ideja plana operacije na deblokadi grada Sarajeva odnosila se na to da se snažnim udarima snaga Armije RBiH na glavnom pravcu napada u prvoj fazi razbiju snage agresora na vanjskom opsadnom dijelu obruča, zauzmu dominantni i značajni taktički i operativni objekti, da se na njima uradi odbrana na "brzu ruku" te da se snaga na deblokadi grada u rejonu zauzetih objekata konsoliduju, popune, osvježe i prijeđu u drugu fazu realizacije operacije. U drugoj fazi operacije planirano je da se sa zauzetih objekata iz prve faze i sa osloncem na značajne taktičke i operativne zemljišne objekte, te u sadejstvu sa snagama iznutra, energičnim udarima razbiju snage Vojske RS na opsadnom obruču oko grada Sarajeva i izvrši njegova deblokada barem na jednom dijelu Sarajevskog fronta. Poslije ostvarenih uspjeha, a zavisno od sveukupne vojno "političke situacije, nastavila bi se ofanziva ARBiH u razbijanju opsadnog obruča na ostalim dijelovima Sarajevskog fronta.“

Objašnjavajući Plan operacije “Sarajevo” borbene aktivnosti Armije RBiH na deblokadi Grada Sarajeva, koja je, da li, slučajno planirana u vrijeme juna i jula 1995. godine, general je morao biti svijestan da postoje dva ratna obruča sa malim oštećenjima, ali treba napraviti veća oštećenja da se obruči u potpunosti razbiju i da se izvrši deblokada barem na jednom dijelu Sarajevskog fronta.

Oštećenja na obručima: Plavi putevi, Tunel spasa, Igmanski put, Put preko Poljina, Put Semizovac-Srednje, Stup-Doglodi-Blažuj-Kiseljak, Sarajevo-Vogošća-Visoko, Vojkovići-Trnovo-Rogoj, Bašćaršija-Pale, Marijin dvor-Grbavica.

Dobro, priznajem da sam više puta izjavio i napisao, da su područja Grada Sarajeva koje je kontrolisala Vojska Republike Srpske bila u okruženju 1.454 dana, na osnovu izjava i karti generala Armije BiH Rasima Delića.

Gospodo komentatori, prošli i budući, ne optužujte mene da sam fašista i lažov samo zato što citiram izjave drugih, ovom prilikom generala Armije BiH Rasima Delića, sa malim razmišljanjem uz malo logike.

Ako su postojala dva opsadna obruča, kruga, u Gradu Sarajevu, onda je između ta dva obruča, opsadna kruga moglo i moralo postojati nešto, a u ovom slučaju to je bila teritorija koju je kontrolisala Vojska Republike Srpske, koja je isto tako bila u obruču, opsadi.

 

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog