DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Predsjedništvo BiH - bavljenje sobom, podjela privilegija političarima ili bavljenje potrebama građana?

Pažljivo nekoliko puta pogledam prilog u tv emisiji “Tačka na 7”, na televiziji N1. Novinar N1 (Boris Brezo) postavlja pitanje: “Kad će se (misli na Predsjedništvo BiH) okrenuti stvarnim potrebama građana i razvoju privrede?” “Moraju se oni (članovi Predsjedništva BIH) više okrenuti potrebama građana!” konstatuje analitičar (Vehid Šehić) na N1!

Nudim vam na čitanje i razmišljanje ovlaštenja koja po Ustavu BiH imaju članovi Predsjedništva BiH i pitam se i pitam Vas, pomozite mi, Vi koji kao i ja imamo stvarne potrebe, koje su stvarne potrebe građana koje svojim aktivnostima garantuju, obezbjeđuju, poboljšavaju članovi Predsjedništva BiH?

3. Ovlaštenja

Predsjedništvo je nadležno za:

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od
kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.

c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i
institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u
kojima Bosna i Hercegovina nije član.

d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazi-
vanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

f) Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Savjeta ministara.

g) Podnošenje izvještaja o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.

h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti. “

Izvor: Ustav Bosne i Hercegovine, Član 5.

Novinar naglašava da su teme kojima se bave aktuelni članovi Predsjedništva BiH:

- Postavljanje/uklanjanje zastave Republike Srpske

- Pismo Donaldu Trumpu

- Osiguranje Milorada Dodika

- Poslovnik o radu Predsjedništva

- (Ne)ukidanje OHR-a

- Obilježavanje 25.novembra

- Za i protiv NATO-a

Ljudske potrebe proizlaze iz istinkta za podmirivanjem nekog stvarnog ili umišljenog manjka, te definišu čovjeka kao prirodno, društveno i ljudsko biće.

Potrebe se prema vrsti proizvoda ili usluga potrebnih za njihovo zadovoljavanje dijele na materijalne i nematerijalne.

Potrebe se prema svojoj važnosti za opstanak dijele na egzistencijalne (ili fiziološke) i esencijalne društvene.

Potrebe se prema obimu njihovog zadovoljavanja dijele na individualne i kolektivne.

Individualne potrebe su potrebe koje čovjek može zadovoljiti kao jedinka, bez uticaja ili pomoći drugih ljudi.

Kolektivne potrebe su uglavnom one koje se zadovoljavaju organizovanjem društvenih zajednica (od plemena do države).

Teoretičari potreba su utvrdili hijerarhiju potreba i prikazuju ih kroz piramidu potreba – na dnu su najosnovnije egzistencijalne potrebe. Tek kada zadovolji ove potrebe, čovjek može krenuti na sljedeću stepenicu piramide, društvene esencijalne potrebe: a to je zadovoljavanje potrebe za sigurnošću; zadovoljenje potrebe za ljubavlju; zadovoljenje potrebe za poštovanjem i na kraju zadovoljenje potrebe za samoostvarenjem.

Isti princip vrijedi za svaku sljedeću stepenicu, sve dok se ne dođe do samoga vrha – gdje se čovjek (narod) napokon može pozabaviti samoaktualizacijom, odnosno samoostvarenjem.

Drugim riječima, ako je čovjek ili narod na primjer siromašni, gladni - vjerojatno je da neće moći razmišljati o svojim višim ljudskim potrebama dokle god ne zadovolji ovu osnovnu potrebu.

Poslije analize ovlaštenja i stvarnog rada prošlih Predsjedništava BiH, a i ovog današnjeg, i njegovih aktuelnih pitanja, aktivnosti mislim da Predsjedništvo BiH:

• Nema mnogo ovlaštenja da se bavi pitanjima stvarnih potreba građana Bosne i Hercegovine;

• Ima ovlaštenja i koristi ih da zadovolje svoje lične potrebe i potrebe istaknutih članova svojih stranaka;

• Igraju na kartu izazivanja osjećanja da su ugrožena prava naroda na samopoštovanje;

• Izazivaju buđenje prikrivenih ili latentnih potreba (potrebe čijeg postojanja čovjek, narodi uglavnom nisu svjesni, ali su bitni za njegovo samoostvarenje i samopoštovanje (proslava Dana Republike Srpske, proslava 25. novembra, zastava BiH, zastava Republike Srpske, NATO da ili ne.
PS.


Povećava li se to stopa PDV u Bosni i Hercegovini?

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog