DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Stefan Blagić, performans, javni protest i životinjsko carstvo sa transparentima

Protest bez ljudi u kome je stradao slon, jer su “Igračke, predvođene plišanim slonom…”Ako igračke imaju vođu je li to razlog da njih treba hapsiti? Malo ozbiljne šale na početku!

“Možda je pravo pitanje da li nadležni organi (mislim na organe Republike Srpske) uopšte znaju na koji način ljudska prava funkcionišu...”, pročitah danas u komentaru "Ovo što se dešava prelazi u opasnu tendenciju ograničavanja slobode", autora Dejana Lučke, koji je objavljen na: “https://www.6yka.com/novosti/ovo-sto-se-desava-prelazi-u-opasnu-tendenciju-ogranicavanja-slobode.

Dobro pitanje, ali ja mislim da je pravo pitanje: Znaju li građani Republike Srpske, i protestanti i oni protiv kojih se protestuje, na koji način funkcionišu ljudske slobode i ljudska prava?

Bez znanja i pravilne primjene tog znanja nema vladavine ljudskih prava i sloboda ni u jednoj zajednici, društvu, entitetu, državi. Mislim da bi potpunije znanje najprije obavezno trebali imati oni koji su u prvim redovima borbe za ljudska prava i slobode!

Je li najnovija priča, fim performans “Protest bez ljudi” Stefana Blagića priča, film; 

-o zabrani javnog skupa,  okupljanja građana radi zadovoljavanja, ostvarivanja kulturno-umjetničkih  interesa, koji se inače ne prijavljuju. (Član 30. Zakona  javnom okupljanju  Republike Srpske);

- o zabrani protesta pojedinca, ljudi, koji ne treba biti prijavljen;

- o “Protestu bez ljudi” ili;

- o zabrani okupljanja, sakupljanja  ljudi na određenom prostoru.

Ako je ovo priča o performansu “Protest bez ljudi”, onda se moramo podsjetiti šta je to performans.

Performans je improvizovani ili režirani kuturni događaj, u umjetnosti najčešće se odnosi na događaj u kojem jedna grupa ljudi (performer ili performeri) izvode, tj. ponašaju se na određeni način za drugu grupu ljudi — publiku. Ponekad je granica između performera i publike vrlo nejasna tako da i publika može sa svojim reakcijama predstavljati sastavni dio performansa.

Performans je okupljanje građana radi zadovoljavanja, ostvarivanja kuturno-umjetničkih interesa, i Zakon o javnom okupljanju Republike Srpske, član 30., to dozvoljava nije potrebno prijavljivati ovo okupljanje građana, ni policiji ni službama grada Banja Luka.                                                                       

Stefan Blagić, prenosi portal https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/134467/stefan_blagic_na_slobodi_igrachke_predvodjene_plisanim_slonom_zadrzane_u_pritvoru.html  izjavljuje da je :“Dešavanje na Trgu Krajine od jutros bilo je samo kulturno-umjetnički performans, ništa drugo”. Ali policajci nisu to razumjeli, niti prihvatili njegovu argumentaciju da je to kulturtno-umjetnički performans. Vidjećemo kako će sud za prekršaje okvalifikovati ovo dešavanje!

Da zaključim, naglasim da niko nema pravo prekidati kulturni događaj, performans.

Ako je ovo javni protest pojedinca, Stefana Blagića sa performansom, pod nelogičnim nazivom “Protest bez ljudi ”, onda ni on nije mogao biti prekinut, jer svugdje u  civilizovanom svijetu, protest pojedinca nije potrebno prijavljivati! 

Isto tako, protest pojedinca niko nema pravo prekidati. I čak je potrebno I na obostrano zadovoljstvo dužni su svi, pa I policija,  obezbjeđivati uslove da čovjek, pojedinac može u miru protestovati.

Da li je moguć protest bez ljudi? Da bi postojao protest mora  ga organizovati  čovjek, jedan ljud. Može koristiti tijelo kao protest, može koristi svoj glas, ili neki riflet, poster, plakat. Tokom protesta koriste se i drugi predmeti, oni koje je priroda stvorila  ili čovjek svojim rukama, ili nekim drugim svojim produžetcima.  Bit protesta je da čovjek, ljud saopštava javnosti protiv čega protestuje. Mogu li predmeti iz prirode ili proizvodi ljudskog rada, ovom prilikom plišane i plastične  igračke, sa i bez poruka na ili okolo sebe, biti protesta ako nema kraj, ispred ili iza čovjeka, ljuda? I to bi izgledalo, ličilo ali ne bi stvarno bio “Protest bez ljudi. ”Mogu biti igračke dio protesta, mogu se pojaviti, a da nema kraj, iza ili ispred njih konkretnih ljudi, na mjestu gdje je postavljena instalacija, performans, ali to je za mene nedovršeni, krnji protest.

I da bi protest bio kompletan mora iza njega stajati konkretan čovjek, ljud.

Najbliže smo istini ako tvrdimo da je performans “Protest bez ljudi.”, počeo kao performans, javni protest jednog lica sa igračkama, koji se zbog loše izvedbe preobrazio u organizovani javni skup više ljudi koji protestvuju protiv zabrane javnog okupljanja od strane policije i drugih organa vlasti.

Na osnovu pregleda, analize sadržaja više desetina novinskih I televizijskih priloga koji su objavjeni na portalima, prisustvujemo rašomonijadi, različitom pogledu, prikazivanju I tumačenju ovog društveg događaja, u kojoj učestvuju Stefan Blagić, članovi Restarta I Pravde za Davida, novinari, slučajni prolaznici I policajci, organi reda, dio državnog aparata, I naravno u glavnoj ulozi igračke I jedna klupa za sjedenje na Trgu Krajine u Banja Luci.

Prvo što pada u vodu, prvo što nije istina jeste da je ovo nije performans u klasičnom smislu te riječi.

Druga moguća istina o ovom događaju da je riječ o protest pojedinca, Stefana Blagića, (on sam nekoliko puta govori da nema javnog okupljanja, da je on sam I da ga ne mogu hapsiti I privoditi kao organizatora neprijavljenog protstnog skupa) nije istina jer u ovom društvenom događaju učestvuju aktivno I članovi Restarta I Pravde za Davida, novinari koji se mogu  vidjeti  na fotografijama I tv prilozima, a i sami (članovi Pravde za Davida, Ozren Perduv) izjavljuju da su organizatori I učesnici ovog javnog protesta.

Zanimljivo, da su u toku javne rasprave o izmjenama Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske pojavila ideja da se u zakon ugradi I norma da se mora prijavljivati I protest koji organizuje pojedinac.

U jednom trenutku organizatori izjavljuju, a prenosi https://inforadar.ba/nakon-performansa-sa-igrackama-na-trgu-krajine-policija-privela-stefana-blagica/  : “To je trebalo  (performans “Protest bez ljudi”) da bude prvi protest u našoj zemlji na kojem se neće okupljati ljudi. ”Prvi put ja sam čuo da je moguć protest na kojem se neće okupljati ljudi nego će se okupljati igračke kao subjekt javnog protesta.

Ako je I moguć uspješan “Protest bez ljudi”, ovaj nije uspio, ovo je, za sada, primjer neuspjelog protesta bez ljudi!

Da se malo bolje pripremio za ovaj javni protest Stefan Blagić, imali bi danas dobar primjer uspješno izvedenog performansa, ne sa nazivom “Protest bez ljudi”, već javni protest jednog lica sa performansom sa nazivom “Protest jednog čoveka i više igračaka", za koji on ne bi imao obavezu da ga prijavi I čeka odobrenje. I ako bi ga neko prekinuo, uhapsio I priveo činio bi kažnjivo djelo.

Na kraju, poslije svega, policija je vidjela, ono što joj je I naloženo da gleda, vidjela na Trgu Krajine, javno okupljanje ljudi koje nije prijavljeno, a ni odobreno. I u skladu sa tim saznanjem su I postupili. Uhapsii I organizatora I igračke. Organizatoru slijedi suđenje, ne znam šta že biti sa igračkama!

U javnom mnjenju je stvorena slika da je ovaj događaj, priča, film priča o o zabrani okupljanja, sakupljanja ljudi na određenom prostoru, u određenom vremenu. Neki podržavaju zabranu a neki je neodobravaju.

Ljudi, organizatori se osjećaju povrijeđeni I diskriminasni, i nadam se da igračke nisu tokom ovog događaja doživjele poniženje I duševnu bol.

Iz svega, dostupnog, javnog, što sam vidio I pročitao mogu slobodno, bez mnogo dilema zaključiti: Malo je učesnika I komentatora ovog događaja koji posjeduju kompetencije, potpuno znanje o zakonskim normama koji regulišu ljudsko prava na slobodu okupljanja I izražavanja.

Izražavam nezadovoljstvo sa sadržajem I duhom većine priloga koji su usmjereni protiv Republike Srpske, policije I drugih instistucija Republike Srpske, jer su događaj posmatrali I prikazali samo iz nekog svog lično interesnog propagadnog ugla. Ima, naravno I sadržaja koji objektivno prikazuju događaj, koji kritikuju sa argumentima, ali malo je sadržaja koji nas obrazuju, jer je I to zadatak novinara.

Svi imamo pravo i slobodu da učimo! Ali mnogi to pravo ne pretvaraju o obavezu. Umislili da sve znaju!     

Potrebno je "Učiti, učiti i samo učiti!" kako je rekao drug Lenjin, da dođemo u posjed kompetencija, argumenta, da možemo izjaviti: ”Svakog dana u svakom pogledu (u borbi za ljudska prava I slobode) sve više napredujemo!”

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (25.11.2019.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog