DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Za Šefika Džaferovića je 630 godina zatvora za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru vrlo malo, a 241 godina zatvora za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima Sarajeva nimalo

Mala skica teorijskih stavova, njegovog viđenja činjenica o ratu, Šefika Džaferovića, člana Predsjedništva Bosne I Hercegovine, prilog istini i pravdi, kao dijelu trazicijske pravde u Bosni I Hercegovini.

“Istrajavat ćemo zauvijek, sjećat ćemo se nevino ubijenih, odavati im poštovanje i istrajavati na istini i pravdi. Istina i pravda su jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi i BiH i cijeli region, poručio je danas član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je prisustvovao kolektivnoj dženazi za 86 žrtava u Prijedoru, javlja Anadolu Agency (AA).” (https://www.aa.com.tr/ba/balkan/džaferović-zločin-u-prijedoru-ima-sve-elemente-genocida/1536928)

“Kako je kazao, ono što je poseban problem je to da je "ono za šta je i kako je kvalificiran ovaj zločin odgovarao vrlo mali broj ljudi, zločinaca".

Iako je poručio u svojoj današnjoj izjavi (20. juli 2020. godine) da “Istina  i pravda su jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi I BiH I cijeli region”, on naglašava “da je…za…ovaj zločin (ratne zločine nad Bošnjacima I Hrvatima Prijedora) odgovarao vrlo mali broj ljudi, zločinaca”.

Za Šefika Džaferovića 38 osoba i 630 godina zatvora , za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora je “vrlo mali broj ljudi, zločinaca.”

Za zločine počinjene na području Prijedora, u Haškom tribunalu i Sudu Bosne i Hercegovine osuđeno je ukupno 37 osoba na 617 godina zatvora, kao i na kaznu doživotnog zatvora, koja je izrečena nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske  Radovanu Karadžiću.

BiH: Sretko Pavić osuđen na 11 godina zatvora za zločine u Prijedoru, 16. jula 2020. godine. (https://www.aa.com.tr/ba/balkan/bih-sretko-pavić-osuđen-na-11-godina-zatvora-za-zločine-u-prijedoru/1912469)

Za zločine u Prijedoru pred Haškim tribunalom osuđeno je ukupno 18 osoba:

Milomir Stakić: Osuđen na 40 godina zatvora za zločine u Prijedoru i to zločine protiv čovječnosti (istrebljenje, ubistvo, progoni),

Radoslav Brđanin: pravomoćno osuđen na 30 godina za zločine protiv čovječnosti,

Duško Tadić: Osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Prijedoru posebno u Kozarcu i to za djela: ubistva, hotimičnog lišavanja života, mučenja i nečovječnog postupanja,

Duško Sikirica: Osuđen na 15 godina za zločine u logoru Keraterm i to za zločine protiv čovječnosti – progoni na političkoj rasnoj ili vjerskoj osnovi,

Biljana Plavšić: Osuđena na 11 godina za genocid i ratne zločine.

Damir Došen: Osuđen na 5 godina zatvora za zločine u logoru Keraterm i to za zločine protiv čovječnosti – progon na političkoj rasnoj ili vjerskoj osnovi,

Dragan Kolundžija: Osuđen na 3 godine zatvora za zločine u logoru Keraterm i to za djelo progon na političkoj rasnoj i vjerskoj osnovi,

Miroslav Kvočka: Osuđen na 7 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za zločine protiv čovječnosti – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistvo i mučenje,

Dragoljub Prcać: Osuđen na 5 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistvo i mučenje,

Milojica Kos: Osuđen na 6 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi ubistva i mučenje,

Mlađo Radić: Osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločini protiv čovječnosti – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistva i mučenje,

Zoran Žigić: Osuđen na 25 godina zatvora za zločine u Omarskoj i Keratermu za zločin protiv čovječnosti – progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, mučenje i okrutno postupanje,

Milan Kovačević umro u Haškom zatvoru,

Darko Mrđa: Osuđen na 17 godina zatvora za zločin na Korićanskim stijenama i to za djela ubistvo i nehumana djela,

Predrag Banović: Osuđen na 8 godina za zločine u Omarskoj i Keratermu i to za djelo zločin protiv čovječnosti – progon na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi,

Mićo Stanišić: Osuđen na 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine

Stojan Župljanin: Osuđen na 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine

Simo Drljača: Ubijen prilikom hapšenja od snaga SFOR-a.

U Sudu BiH je za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Prijedora osuđeno 19 osoba na ukupno 341 godinu zatvora.

Nije ovo prvi put da Džaferović ne zna ili neće da školski “sabira” relevantne podatke o suđenjima i presudama za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, danas je riječ o Prijedoru, a prije nekoliko mjeseci je, zajedno sa Komšićem I predstanicima dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH istakli su hitnu potrebu za konkretnom reakcijom na pomenute procese, i reakcije u širem društvenom smislu. ( vijesti.ba https://vijesti.ba/clanak/475960/komsic-i-dzaferovic-s-borcima-pokusaji-da-se-kroz-pravosudje-izmijeni-karakter-rata)

„Naveden je i primjer Sarajeva, gdje niko od konkretnih počinitelja zločina tokom opsade grada nije odgovarao za ubistva civila.“

Ne znam je li ova izjava, izjave  „niko od konkretnih počinitelja zločina tokom opsade grada nije odgovarao za ubistva civila.“ dokaz njihovog neznanja, nekompetentnosti članova Predsjedništva BiH i predstavnika boračkih udruženja, ili je u pitanju nešto drugo, znaju ali manipulišu za neke njima znane potrebe i interese.

Sud Bosne i Hercegovine:

Damjanović Dragan , Sarajevo, Vogošća, Ratni zločin protiv čovječnosti, 20 godina 2008.g.

Damjanović Goran, Sarajevo, Novi Grad, Ratni zločin protiv protiv civilnog stanovništva, 12 godina, 2007.g.

Damjanović Zoran, Sarajevo, Novi Grad, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 10,5 godina, 2007.godine

Veselinović Rade, Sarajevo, Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 7,5 godina, 2009. g.

Baričanin Saša, Sarajevo, Grbavica, Ratni zločin protiv čovječnosti, 18 godina, 2012.g.

Vlahović Vlatko, Sarajevo, Grbavica , Ratni zločin protiv čovječnosti, 42 godine 2014.g.

Vlačo Branko, Sarajevo, Vogošća, Ratni zločin protiv čovječnosti, 15 godina, 2015.g.

Dragičević Zoran, Sarajevo, Sarajevo Novo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 13 godina, 2014.g.

Savić Slavko, Sarajevo, Vogošća, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 8 godina, 2015. g.

Jovo Tintor, Sarajevo, Vogošća, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 11 godina, 2018. g.

 

Kantonalni sud Sarajevo:

Berjan Borislav, Sarajevo, Ilidža, Ratni zločin protiv civilnog stanovištva, 7 godina, 2007. g.

Boljak Ranko, Sarajevo, Ilidža, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 3,5 godine, 2012. g.

Glišić Momir, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 2,5 godine, 2005.g.

Jovičić Nemanja, Sarajevo, Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 10,6 godina, 2008.g.

Knežević Zoran, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 8 godina, 2005.g.

Krsmanović Boro, Sarajevo, Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 3 godine, 2006. g.

Mišković Predrag, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 7 godina, 2007.g.

Mitrović Željko, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zloči protiv civinog stanovništva, 2 godine, 2009.g.

Pušara Vlastimir, Sarajevo, Hadići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 7 godina, 2004.g.

Šešelj Milan, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 3 godine, 2007.g.

Gašević Ratko, Sarajevo, Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 8 godina, 2007. g.

Rodić Milorad, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 5 godina, 2004.g.

Vasić Goran, Sarajevo, Ilidža, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, 6 godina, 2005.g.

Milanović Mladen, Sarajevo, Vogošća, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 1,4 godine, 2017.g.

Tomaš Momir, Sarajevo, Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 1,4 godine, 2017.g.

Đurović Predrag, Sarajevo, Novo Sarajevo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 6 godina, 2017.g.

Dabetić Duško, Sarajevo, Grbavica, Ratni zločin protiv civilnog stanovištva, 15 godina, 2016.g.

Gojković Milkan, Sarajevo, Grbavica, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 8 godina, 2016. g.

Gašević Ratko, Sarajevo Hadžići, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 8 godina, 2004.g.

Okružni sud Istočno Sarajevo:

Milošević Igor, Sarajevo, Trnovo, Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 5 godina, 2018.g.

Okružni vojni sud u Sarajevu:

Borislav Herak, Sarajevo, Vogošća, genocid, 20 godina, 1993.g.

Analizom podataka o suđenjima za ratne zločine na Sudu BiH, Kantonalni sud Sarajevo, Osnovni sud Istočno Sarajevo, dobijamo sljedeće podatke:

Srbi - Optuženo 52 (ukupno 52 predmeta) /20 Sud BiH, 32 Kantonalni sud Sarajevo I Osnovni sud Istočno Sarajevo/, osuđeno 29 (na 241 godina i 2 mjeseca) oslobođeno 10, u toku suđenje 9, umrlo 1, preneseno na entitetsko pravosuđe 3.

Da naglasim, da je više od 700 godina zatvora presuđeno je za genocid i druge zločine u Srebrenici na međunarodnim sudovima te sudovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbije, i osuđeno je 47 osoba, jer su bili nalogodavci i izvršioci počinjenih zločina.

Sudovi su izrekli pet kazni doživotnog zatvora uključujući onu Ratku Mladiću koja još nije pravomoćna.

Slažem se sa ocjenom Šefika Džaferovića: “Istina i pravda su jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi i BiH i cijeli region.”, pod uslovom da on pod tim misli na istinu I pravdu za sve narode.

Posebno se slažem I podržavam današnju izjavu ( 20. jula 2020. Godine ) izjavu Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, “da za istinu o ratu i stradanju nije potrebna (verbalna igra sa brojevima Šefika Đžaferovića) sila ili prisila, potrebne su samo činjenice.”

Džaferović ujutro vidi i tumači činjenice kako mu one odgovaraju da bi poslijepodne te iste činjenice vidio I tumačio drugčije.

Ponavljam  i naglašavam da činjenice o ratu I stradanjima nisu samo one koje su utvrđene na sudovima već postoji I vansudski utvrđene istine I činjenice.

Očekujem da jednog dana Šefik Džaferović da izjavu da je jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi i BiH I cijeli region” koji on zove “Istina i pravda” proizveden i ponuđen i Srbima, u obliku sudske I vansudske utvrđene istine , na primjer, o zločinima nad Srbima u Sarajevu, Srebrenici i Prijedoru.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (21.07.2020.)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog