DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Nacionalni spomenik o kojem ne brine nijedan narod!

Bosna i Hercegovina, nacionalni spomenici između nacije (države, građanina) i naroda.

NACIONALNI SPOMENIK KOJI JE ZARASTAO U KOROV I ŠIPRAŽJE.

Da li je na djelu nova praksa da se nacionalni spomenici ne održavaju, čuvaju jer nisu vezani za narod koji je na toj teritoriji?

PREROMANIČKA CRKVA I SREDNJOVJEKOVNO GROBLJE-(jedna od najstarijh crkava u centralnoj Bosni) NASELJE VRUTCI NA VRELU BOSNE. FOTOGRAFIJE MAJ I AUGUST 2020. GODINE.

Maj 2020. godine, foto Dušan ŠehovacAugust, 2020. godine, foto Dušan Šehovac

Srednjevjekovni arheološki lokalitet - Selo Vrutci leži ispod Igmana, oko 3 km zapadno od Ilidže. Na lokalitetu Crkvina, sjeverno od Vrela Bosne, pokraj aleje Ilidža – Vrelo Bosna, otkriveni su ostaci preromaničke crkve i srednjevjekovno groblje. To je jedna od najstarijih crkava u centralnoj Bosni i na osnovu analogija može se datirati u drugu polovinu X vijeka. Lokalitet je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (na spisku za grad Sarajevo).

Ovo pišem sa namjerom, da moj apel dođe do dobronamjernih građana, Međuligijskog vijeća, vjerskih zajednica, intelektualaca, političara , nvoaktivista, novinara, odgovornih i neodgovornih lica koje rade u institucijama koje se brinu o nacionalnim spomenicima, da i ovaj spomenik počnu tretirati, čuvati kao i druge nacionalne spomenike na teritoriji Kantona Sarajevo (Grad Sarajevo), i zato molim, zahtjevam i tražim podršku:

- da se pod hitno lokalitet Srednjovjekovnog arheološkg lokaliteta -Selo Vrutci, očisti od trave, korova i šiblja, i da se redovno održava u adekvatnom stanju;
- da se od Velike Aleje do lokaliteta izgradi prilazna pješačka staza;
- da se ostaci preromaničke crkve I srednjovjekovno groblje osvjetle;
- da se u Velikoj Aleju na početku prilazne pješačke staze postavi tabla sa obavještenjem da se ovdje nalazi nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (02.08.2020.)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog