DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Ponesi (Zakon o) zastavi-u Vojine Mijatoviću

Potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mijatović uputio je javno pitanje novom gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanovikoviću.

"Kada će i da li će zastava države Bosne i Hercegovine biti istaknuta na zgradi gradske uprave Banja Luka? Ovo nije nikakva provokacija već potpuno normalno pitanje u skladu sa Ustavom BiH, da pored zastave grada Banja Luka i entiteta Republika Srpska bude istaknuta i zastava države Bosne i Hercegovine".

Ne mogu da vjerujem da Vojin Mijatović ne zna da važeći Zakon o zastavi BiH izričito zabranjuje da se zajedno ističu zastave Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na institucije entiteta i na institucije države!

Očito je da su u pravu obdusmani za ljudska prava BiH koji su izjavili da “U Bosni i Hercegovini zakonima uopšte nije jasno utvrđeno kako se koriste i gdje se ističu zastave i obilježja, poručeno je iz Kancelarije ombudsmana za ljudska prava. Na taj način ostavljen je prostor za proizvoljna tumačenja i prepucavanja, koja odvlače pažnju sa realnih problema građana.”

U Članu 5. Zakona o zastavi BiH stoji stav :“Zvanično isticanje zastave u entitetima i nezvanična upotreba zastave regulisaće se posebnim zakonom.“

Taj zakon nije nikad donijet i ne postoji obaveza postavljanja zastave Bosne i Hercegovine na entitetske institucije Repubike Srpske.

Ostali stavovi regulišu da  “Zastava Bosne i Hercegovine se zvanično ističe na nivou države Bosne i Hercegovine na slijedeći način:”

“Zakon o zastavi BiH

Član 5.

Zastava Bosne i Hercegovine se zvanično ističe na nivou države Bosne i Hercegovine na slijedeći način:

na svim zgradama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i njegova tri ministarstva, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajedničkih institucija ili institucije kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama;

na svim zgradama diplomatskokonzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine;

prilikom sluzbenog odlaska članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u inostranstvo i njihovog povratka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu;

na službenim prevoznim sredstvima koja koriste članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

prilikom svih zvaničnih međunarodnih posjeta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturnoumjetničkih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena;

na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine.

U svim slučajevima iz prethodnog stava, druge zastave iz Bosne i Hercegovine neće se isticati zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine.

Zvanično isticanje zastave u entitetima i nezvanična upotreba zastave regulisaće se posebnim zakonom.”

U javnosti se pominje izmjene i dopune Člana 5. Zakona o zastavi BiH i to stava koji zabranjuje isticanje drugih zastava zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine: “U svim slučajevima iz prethodnog stava, druge zastave iz Bosne i Hercegovine neće se isticati zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine.”, koji treba izmjeniti i dopuniti  tako da daje mogućnost isticanja zastave Republike Srpske u, na i u institucijama Bosne i Hercegovine.

Jasno je svima, a i meni, da se pojedini stavovi Člana 5.  Zakona o zastavi BiH trebaju izmijeniti i dopuniti.

Imam dilemu, nisam siguran da li su dovoljne te izmjene i dopune  Zakona o zastavi BiH, da dođemo do normi koja će dozvoliti isticanje zastave Republike Srpske, a i zastave Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničkim institucijama BiH.

Prvo, mislim da se moraju donijeti, ne jedan zakon, već dva zakona, (razgovarao sam sa više ozbiljnih ljudi i njihova mišljenja oko ovog mog stava su podijeljena) u oba entiteta koji će “Zvanično isticanje zastave u entitetima i nezvanična upotreba zastave regulisaće se posebnim zakonom.”

U Zakonu o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa duhom i tekstom Zakona o zastavi BiH, Članom 4. određeno je “Isticanje grba i zastave Federacije sa grbom i zastavom Bosne i Hercegovine, vrši se u skladu sa posebim propisom. ”Međutim, jasno je svima taj propis, odnosno zakon ne postoji ni u Federaciji BiH a ni u Republici Srpskoj.

Drugo, pročitao sam, upoznao sam se sa sadržajem Zakona o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske, i sa sadržajem Zakon o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine, i nigdje nisam pronašao da je normirano postavljanje zastava Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine  na, u i ispred državnih institucija Bosne i Hercegovine.

Iz prethodno rečenog proizlazi logična obaveza entiteta, (da u isto vrijeme kad su budu donosile izmjene i dopune Zakona o zastavi BIH), donesu izmjene i dopune i Zakon o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske i Zakon o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine u članovima koji regulišu Upotreba zastave, odredbama koje da će dozvoliti isticanje entitetskih zastava na, u i ispred  institucija države Bosne i Hercegovine.

Čudim se da ste zaboravili stavove članova Vaše partije koji su protestovali zbog toga što je član Predsjedništva iz reda srpskog naroda gospodin Milorad Dodik ispred svoje kancelarije u zgradi Predsjedništva BiH postavio zastavu Republike Srpske, i drugo kad su protestvovali što ispred Milorada Dodika, u Istočnom Sarajevu kad je razgovarao sa ministrom vanjskim poslova Rusije Sergejom Lavrovim, nema zastave Bosne I Hercegovine. Pitanje za milion KM je: kad su komentatori bili u pravu a kad nisu?

Gospodine Vojine Mijatoviću, nadam se da ćete Vi (a i oni koji Vas podržavaju) poslije pažljivog nošenja zastave BiH i još pažljivijeg i stručnijeg čitanja svih zakona koji regulišu isticanje državne i entitetskih zastava shvatiti da danas ne postoji pravna norma koja obavezuje institucije Republike Srpske da na, u  i ispred institucija Republike Srpske ističu i zastavu BiH.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (29.12.2020)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog