DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Notorne laži i podmetanja Opštinskog vijeća Hadžići o državnom koncentracionom logoru “Silos”!

U saopštenju Opštinskog vijeća Hadžići, od 28. januara 2021. godine, koje se može pročitati na Oficijelnoj stranici opštine Hadžići, naglašava se da “Okupljanje  Srba iz RS-a u Tarčinu kod objekta Silos, 27.1.2021. godine je  sramno iznošenje notornih laži i podmetanja koja bi trebala, po govornicima, odražavati stanje u Silosu za vrijeme trajanja agresije na BiH.”

Ovaj tekst će argumentima, služeći se činjenicama iz presude Suda BiH, Predmet br: S1 1 K 007914 19 Krž - Đelilović Mustafa i dr.) pokazati i dokazati da Opštinsko vijeće Hadžići, sramnim iznošenjem notornih laži i podmetanja daju  lažu sliku  događanja u toku oružanog sukoba na području Pazarića i Tarčina 1992- do 1996. godine.

Sud Bosne i Hercegovine u presudi, Predmet br: S 1 1 K 007914 12 Krž, nigdje ne govori o agresiji već samo o oružanom sukobu, i ne pominje nikad zatvor “Silos”, već pominje samo logor “Silos”!

Gospodo vijećnici Opštinskog vijeća Hadžići, veoma dobro znate da su Vaši Hadžičani, znate Vi koji:

“KRIVI SU što su:

U vremenskom periodu od mjeseca maja 1992. godine do mjeseca januara 1996. godine, za vrijeme rata proglašenog Odlukom o proglašenju ratnog stanja Predsjedništva R BiH od 20.06.1992. godine i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između vojnih i policijskih snaga R BiH i vojnih i policijskih snaga Republike Srpske, a u periodu od aprila 1993. pa do jula 1993. godine i između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, između ostalog i na širem području grada Sarajeva, uključujući opštinu Hadžići.

U periodu od maja 1992. do januara 1996. godine, svjesno i voljno, svako od njih za vrijeme obavljanja gore pomenutih dužnosti, odnosno funkcija, svojim radnjama, sa sviješću, htijenjem i pristankom, omogućili i organizovali zatvaranje i zlostavljanje civila srpske i hrvatske nacionalnosti,

       -      u svojstvu upravnika logora „Silos“ u periodu od 24.05.1992. godine do 16.08.1994.godine,

  • - u svojstvu upravnika logora „Silos“ u periodu od 16.08.1994. godine do rasformiranja logora „Silos“ 27.01.1996. godine,
  • - u svojstvu upravnika logora u magacinima u kasarni „Krupa“ u Zoviku, u periodu od juna 1992.godine do sredine 1994. Godine,
  • - u svojstvu stražara u logoru „Silos“ u periodu od maja 1992. godine do januara 1996. Godine. (presuda Suda BiH- Predmet br: S 1 1 K 007914 12 Krž, str. 4 i 5.)

Opštinsko vijeće je naglasio u saopštenju da su učesnici komemoracije “pokušavali na neprimjeren način lažno prikazati zatvor Silos i status njegovih zatvorenika”, tvrdeći da su “Navedeno (oružje) je oduzeto od pripadnika srpskih paravojnih jedinica sa područja Pazarića i Tarčina koje su imale zadatak zajedno sa paravojnom jedinicom srpske TO iz Bradine izvršiti sinhronizovani napad na Tarčin i Pazarić, i spojiti se sa agresorskim snagama u Hadžićima.  Ova činjenica u potpunosti demantuje insinuacije Anđelka Nosovića da su zatvoreni u Silosu bili 99% civili.”

Vašim saopštenjem upravo vi na neprimjeran način lažno prikazujete;

  • - karakter rata, jer vi govorite agresija a Sud BiH govori samo o “oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između vojnih i policijskih snaga R BiH i vojnih i policijskih snaga Republike Srpske; (Predmet br: S 1 1 K 007914 12 Krž);
  • - vi govorite o zatvoru “Silos”, a Sud BiH taj objekat imenuje kao “logor Silos” na desetine mjesta u presudi (Predmet br: S 1 1 K 007914 12 Krž);
  • - vi tvrdite da ste hapsili Srbe pripadnike paravojnih jedinica, a Sud BiH je utvrdio da ste samo hapsili Srbe civile (Predmet br: S 1 1 K 007914 12 Krž)

Gopodo vijećnici nije istinita vaša činjenica da su hapšeni Srbi pripadnici agresorskih snaga sa područja Pazarića i Tarčina, već je sudski utvrđena činjenica, istina da su hapšeni Srbi civili!

Vi u saopštenju tvrdite da “Boško Tomić, izaslanik člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, na ovom skupu je posebno istakao da su u Silosu bili zatvoreni Srbi koji ništa nisu zgriješili nego samo zato što su bili Srbi.” Vi tvrdite u saopštenju da ste hapsili i zatvarali Srbe pripadnike srpskih paravojnih formacija, što je velika laž koju godinama ponavljate.

Istina je da je Sud Bosne i Hercegovine više puta pomenuo da su osuđeni “organizovali i izvršili proizvoljno oduzimanje slobode, isključivo srpskog stanovništva” i da ta “privedena lica nisu učestvovala u neprijateljstvima jer su odvođena iz vlastitih kuća, u civilnim odijelima i bez pružanja bilo kakvog otpora,” što daje za pravo Anđelku Nosoviću, predsjedniku Udruženja logoraša Republike Srpske da na komemoraciji izjavi  da su hapšeni i zatočeni  u logor “Silos” Srbi civili.

Osuđeni Bošnjaci iz Hadžića su krivi jer su: „organizovali i izvršili proizvoljno oduzimanje slobode, isključivo srpskog stanovništva,..... pa je tako na području naselja Tarčin, Pazarić, Gornja Raštelica, Donja Raštelica, Gornja Bioča, Donja Bioča, Korča, Odžak, Češće, Do, Sivice, Luke, Miševići, Ramići, Trnčići, Resnik, Osenik, Urduk, Deovići, Ferhatlije, Kasatići, Doljani, Garovci, Drozgometva, Zovik, Smucka, Lokve, Dub, Dragovići, uhapšeno oko 500 osoba, isključivo srpske nacionalnosti, među kojima su se, osim vojnosposobnih muškaraca, nalazile i maloljetne osobe, žene i starci, u starosnoj dobi od 14 do 84 godina, koji su odvođeni uz izgovore da se privode radi posjedovanja nelegalnog naoružanja, mada od svih privedenih, određen broj osoba prilikom oduzimanja slobode nije posjedovalo nikakvo naoružanje, a mnogi su ga već ranije dobrovoljno predali, privedena lica nisu učestvovala u neprijateljstvima, jer su odvođena iz vlastitih kuća, u civilnim odijelima i bez pružanja bilo kakvog otpora, pod izgovorom da se odvode samo radi obavljanja informativnih razgovora, nakon kojih će biti vraćeni,“ (Predmet br: S1 1 K 007914 19 Krž, str.8.)

Svi Srbi učesnici komemoracije, ispred državnog koncentracionog logora “Silos”, 27. januara 2021.godine. od logoraša Tomaša Strahinje, do ličnog izaslanika predsjedavajućeg Predsjedništva  BiH  Milorada Dodika, pomenuli su zločine nad Srbima, tražili su pravdu i istinu za žrtve bošnjačkih ratnih zločina, uputili su poruke mira, tolerancije i izrazili spremnost za saradnju sa udruženjima Bošnjaka i Hrvata, i svih drugih,  koje traže istinu i pravdu za svoje žrtve.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (29.01.2021)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog