DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Kličak tekstovi, pitanja i komentari novinara klix.ba,yahat.ba i slobodna-bosna.ba

Kod novinara i urednika sarajevskih portala svega ima, osim pameti, kompetencija.

Predlažem novinarima i urednicima portala klix.ba, hayat.ba i slobodna-bosna.ba da ponekad kliknu na zakone da bi nešto naučili, a ne da nenaučeni, priučeni, pravno nepismeni pišu kličak tekstove sa kličak pitanjima i kličak komentarima.

Do ovog mog stava, prijedloga novinarima i urednicima sarajevskih portala došao sam poslije pažljivog čitanja njihovih tekstova, kojima oni obavještavaju javnost: da se ispred zgrade Gradske uprave Istočno Sarajevo od jutros (22.03.2021.godine) na jarbolima nalaze zastava Grada Istočno Sarajevo i dvije zastave Republike Srpske; i da je do jutros na jarbolu bila istaknuta zastava Bosne i Hercegovine koja je skinuta i na njeno mjesto postavljena zastava Republike Srpske.

Prvi put kad sam pisao kolumnu o isticanju zastave Republike Srpske u zgradi Predsjedništva BiH, upoznao sam se sa Zakonom o zastavi BiH i Ustavnim zakonom o zastavi, grbu i himni Republike Srpske.

Zbog njih, novinara i urednika sarajevskih portala, a i zbog većine čitalaca ove kolumne, prenosim ovom prilikom dio mojih ličnih zabilješki kako bi mogli pravilno razumjeti moja pitanja i komentare u ovom tekstu.

Na osnovu Člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 3. februara 1998. godine i na sjednici Doma naroda odrzanoj 3. februara 1998. godine, donijela je 11. februara 1998. godine Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine. (http://www.mvp.gov.ba/dobro_dosli_u_bih/zastava_grb_himna/?id=7254)

Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine objavljen je u srijedu, 11. februara 1998. godine u Službenom glasniku BiH, broj 1. Strana 3.3., i stupio je na snagu u aprilu  1999. godine.

Član 5. Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine propisao je u stavu 1.:“Zastava Bosne i Hercegovine se zvanično ističe na nivou države Bosne i Hercegovine na slijedeći način:

na svim zgradama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savjeta ministara i njegova tri ministarstva, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajedničkih institucija ili institucije kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama;

Ovaj zakon obavezao je entitete su da usvoje zakone o zvaničnom isticanju zastave Bosne i Hercegovine u entitetima i njenoj nezvaničnoj upotrebi. Pogledati: Član 5. Stav 3. koji glasi:

“Zvanično isticanje zastave u entitetima i nezvanična upotreba zastave regulisaće se posebnim zakonom.”

Zanimljivo  da Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine nije propisao u kom vremenu treba da budu donijeti ovi zakoni.

Član 6. Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine traži da se svako ko ne poštuje na bilo koji način zastavu Bosne i Hercegovine kazni, i obavezuje entitet da odgovarajuće propise usvoje u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6: “Nepoštovanje zastave Bosne i Hercegovine predstavlja kažnjivo djelo. Entiteti će usvojiti odgovarajuće propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Naglašavam i podvlačim dvije istine: još nisu donijeti Zakoni o zvaničnom isticanju zastave Bosne i Hercegovine u entitetima i njenoj nezvaničnoj upotrebi; i nisu donijeti propisi kojima se normira nepoštovanje zastave Bosne I Hercegovine.

Političari, novinari, urednici i  građani koji su upoznati i razumiju, pravne činjenice koje sam gore izložio, ako ih povežu sa današnjim događajem, skidanjem zastave Bosne i Hercegovine sa jarbola ispred zgrade Gradske uprave Istočno Sarajevo, koji je predmet njihovih a i mojih komentara, po meni bi se prvo trebali pitati:

 • Da li je višegodišnje isticanje zastave Bosne i Hercegovine na jarbol ispred zgrade Gradske uprave Istočno Sarajevo u skladu sa Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine?

Imam više mogućih odgovora na ovo pitanje:

 • Isticanje zastave Bosne i Hercegovine na jarbol ispred zgrade Gradske uprave Istočno Sarajevo, koja je entitetska institucija, nije u skladu sa Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine, koji u stavu 1 (jedan) Člana 5. propisuje da se ona ističe ispred ili na zgradama državnih institucija.
 • Ne postoji, iako je to bila obaveza Republike Srpske da donese Zakon o isticanju zastave Bosne i Hercegovine u entitetima koji bi propisao obavezu isticanje zastave Bosne i Hercegovine na institucije Republike Srpske.
 • Ako ne postoji zakonska obaveza da se zastava Bosne i Hercegovine ističe ispred/na/u entitetskih institucija, koji su motivi, razlozi funkcionera iz Republike Srpske da zastava Bosne i Hercegovine istaknu ispred/na/u entitetske/ih institucija, Narodna skupština Republike Srpske, grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo? (Pogledajte stare fotografije Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je na zidu desno iza predsjednika Narodne skupštine istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, pogledajte fotografije koje su snimljene ispred upravnih zgrada grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo.)

Moj odgovor na ovo pitanje biće opširniji, prvo ću nešto reći nešto o zastavi, grbu i himni.

 • Sistemi zastava, grbova i himni nastali su svjesno, pod nadzorom, kao prepoznatljivi sistemi za prezentaciju određenih kolektiviteta, država ili naroda
 • Putem njih zadovoljava se potreba čovjeka za simboličkim predstavljanjem svog nacionalnog identiteta i identiteta zajednice kojoj pripada.
 • Državna zastava, grb i himna simbolički predstavljaju i čine prepoznatljivim postojanje, porijeklo, vlast, prisutnost, posjed, ciljeve i status cijele države, te ističu njezine posebnosti i razlike u odnosu na druge države.
 • Entitetska zastava, grb i himna simbolički predstavlja i čine prepoznatljivim postojanje, porijeklo, vlast, prisutnost, posjed, ciljeve i status cijelog entiteta, te ističu njegovu posebnost i razlike u odnosu na drugi entitet.
 • Nacionalne zastave, zastave naroda, grb i himna simbolički predstavljaju i čine prepoznatljivim postojanje, porijeklo, prisutnost i status cijelog naroda, te ističu njegove posebnosti i razlike u odnosu na druge narode.
 • Imajući u vidu i razumjevajući sve ovo gore rečeno o zastavi, mislim da su republički, gradski i opštinski funkcioneri uvažavali i poštovali kao državljani Bosne i Hercegovine, poštovali zastavu Bosne i Hercegovine kao jedan od njenih simbola, i postavili su je ispred/na/u institucije Republike Srpske.
 • Onog trenutka kad su politički predstavnici Bošnjaka u Sarajevu pokazali da ne poštuju i ne uvažavaju zastavu entiteta Republike Srpske, jedan od njenih simbola, entitetski funkcioneri kao državljani Republike Srpske uklonili su zastavu Bosne i Hercegovine iz sale za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Zanimljivo, ostao je na zidu i danas je tamo grb Bosne i Hercegovine.

Pošto novinari i urednici sarajevskih portala nisu upoznati sa sadržajem Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine i obavezama državnih i entitetskih funkcionera iz izvršene i zakonodavne vlasti koje im je zakon nametnuo, a uz to još su i zlonamjerni (što su pokazali u svojim drugim tekstovima koji su objavljeni ovih dana) prema gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubiši Ćosiću, naglašavajući ono što oni misle da je kod njega negativno, a zaboravljaju sve njegove pozitivne stavove i inicijative.

Njegovu naredbu o skidanju sa jarbola zastave Bosne i Hercegovine ispred zgrade Uprave grada Istočno Sarajevo sarajevski portali iskoristili su da ga prikažu kao negatora države Bosne i Hercegovine “U LJUBIŠE SVEGA VIŠE…” i kao čovjeka koji nema pameti, znanja, kompetencija “…OSIM PAMETI.”

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, ovim činom, skidanjem sa jarbola Zastave Bosne i Hercegovine je pokazao da ima pameti (znanje, kompetencija), i da je svjestan da ne postoji, još nije donijet zakon,  zakonska osnova za postavljanje državne zastave ispred entitetskih institucija, (Pogledati stav 3. Člana 5. Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine)

“Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pojasnio je u izjavi Srni da je Gradska uprava grada dio sistema vlasti u Republici Srpskoj i nema linijsku hijerarhiju prema državnom nivou.

Zbog toga nema potrebe za zastavom Bosne i Hercegovine", rekao je Ćosić.”

Da sarajevski portali pokazuju makar malo dobronamjernosti prema izjavama funkcionerima iz Republike Srpske oni bi ovu izjavu gradonačelnika Istočnog Sarajeva koju je dao “Srni”, u skladu sa Zakonom o Zastavi Bosne i Hercegovine pročitali i komentarisali ovako:

“Grad Istočno Sarajevo je institucija entiteta Republike Srpska, prema tome on nije institucija države Bosne i Hercegovine. Zbog toga on (grad) nema zakonom definisanu potrebu (obavezu) isticanja zastave Bosne i Hercegovine.”- rekao je Ćosić.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (23.03.2021)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog