Miroslav Gojković

F-ART OF LIVING: DEMOKRATIJA, LJUDSKA PRAVA I DRUGE POŠALICE

Nekada davno, na jednom Odsjeku jednog fakulteta u RS/BiH bio je predmet Demokratija i ljudska prava. Profesor doktor koji je predavao isti predmet, započinjao bi gotovo svako predavanje sa riječima: „Djeco, demokratija ne postoji, ali mi moramo održati predavanje.“ Jedan od studenata uvijek bi se sjetio riječi Tomasa Sternsa Eliota koji je rekao: „Demokratija je amerikanizirana melodrama.“

Što se kaže u Japanu, elem, Stanislav Lem i td. Ovih dana je do mene došlo nekoliko sjajnih knjiga, koje možda najviše govore o utemeljivačima i najglasnijim zagovornicima demokratije, na globalnom planu. Jedna je „Sahranite mi srce kod Ranjenog kolena“ Di Brauna, a druga je „Zapad i ostatak sveta: diskurs i moć“ Stjuarta Hola. Iako prvi naslov može zvučati sentimentalno, na prvu, to je ustvari faktografska knjiga, sa dvadesetpet stranica fusnota, iz mnogih dokumenata i istorijskih knjiga o „zavođenju demokratije“ koji su anglosaksonci izvršili na starosjedelačkim plemenima prilikom invazije na teritoriju koja se danas naziva Ujedinjenim Američkim Državama, oliti Amerikom. Ono što je još važnije i bitnije, tu je najzornije prikazan mentalitet takvih kasta i umova, odnosno njihovih beskrupuloznih, podmuklih, perfidnih srdaca, te bešćutne i drakonske pohlepe i sadizma. Beskrajno tužna knjiga o pokvarenosti ljudskog srca i aroganciji siledžija.

Na 450 strana plastično, i kako rekosmo faktografski autor nam navodi i opisuje anglosaksonsku prirodu, tj.osvajačku, agresivnu i tzv.imperijalnu. Kako se večeras potpiše primirje sa nekim plemenom, a nakon nekoliko sati vojska opkoli to pleme i njihovo selo, spali, pobije, siluje i td. Ili ih npr.premjesti u rezervat u kome je voda zatrovana i zemlja neplodna. Navedeni su nebrojeni primjeri. Takođe, jako jasno su iscrtani i oslikani uticaji medija koji su isti ti kolonizatori posjedovali, tj.“proizvođenje stvarnosti“ kakva nama odgovara. Ko god se nađe na putu “demokratiji i progresu” biće satanizovan ili zbrisan s lica zemlje. Takva je demokratija, ne trpi ofiranja nenaoružane sirotinje, a ljubav i samilost su pojmovi iz tinejdžerskih spomenara. 

Ko zna bilo šta o njihovim demokratskim osvajanjima Indije i drugih dijelova svijeta, može dok čita ovu knjigu povući jasne paralele u pristupu i strategijama ubijanja i pljačkanja, da ne kažemo “demokratizacije”. Kad su npr.Britanci zauzeli Indiju, ona je u svjetskom bruto nacionalnom prihodu zauzimala 22 posto, a Britanija 1,8 posto. Nakon nekoliko godina “prosvjetljavanja”, Britanci su zauzimali 20 posto, a Indija je bila opljačkana, osiromašena i gladna. Poznata je priča da su u Bengalu 1770. toliko pljačkali, pustošili i „reketirali“ da je oko trećine stanovništva pomrlo od gladi. Još jedan ilustrativan primjer je da engleski šerif naredi da se sruši pola hrama iz VI vijeka, jer je hram bio veći od zgrade koju je on zauzeo za svoju upravu. (Koga zanima ta tematika, tj. zapadnjačka demokratija i prosvjetiteljstvo, može čitati, između mnoštva drugih, „Bogatstvo nacija“ Adama Smita, „Breaking India“ Rajiva Malhotre, „Strah od varvara“ i „Mi i drugi“ od Todorova,“ Druga Evropa“ od Česlava Miloša, naposljetku i „Otkriće Indije“ od Nehrua.)

Ti isti nama danas pričaju o ljudskim pravima i sl. Ti isti nas proglašavaju novim varvarima. Ti isti nama na fakultete uvode predmet “demokratija i ljudska prava”.

Nije mi namjera da ovdje prepričavam knjige. Stjuart Hol u svojoj knjizi navodi i primjere polemika koje su se u naprednom svijetu vodile o „zaostalim“ narodima Azije, Afrike i naposljetku i „druge Evrope“, Balkana. Išli su čak dotle, da su govorili da su narodi koji nisu živjeli po njihovom viđenju svijeta nastali od „drugog Adama“, koji se pojavio nakon „pravog Adama“. Pitanje koje je često postavljano bilo je – ni manje, ni više – „da li su oni uopšte ljudi?“.

Da li smo mi ljudi?

P.S. art=umjetnost, fart=prdež, living=biti, postojati, postojanje; shodno tome ne znam da li je prikladnije prevesti kao „fumjetnost života“ ili kao „prdež postojanja“.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (30.08.2021.)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Blog