DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Srbi iz Republike Srpske vrijeme je da donesеte Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih/narodnih simbola

U svoje ime i u ime Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine molim Vas da donesete Zakon i odluku koja će nama iz Federacije Bosne i Hecegovine dati mogućnost da na vjerske i nacionalne praznike istaknem Narodnu/nacionalnu zastavu Srba.

Srbija i Republika Srpska, danas 15. septembra, na dan 103. godišnjice proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu, obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Vlada Republike Srpske 10. septembra 2020. godine, usvojila je zaključak da se 15. septembar obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, (podvlačim i naglašavam da Republika Srbija ima Državnu i Narodnu zastavu a njihovo korištenje je regulisano Zakonom o izgledu I upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije) što je posljedica značajne odluka koju su 28. avgusta 2020. godine, donijeli najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije da se 15. septembar uvrsti kao zajednički datum kojim će se obilježavati upravo sloboda, jedinstvo i nacionalna zastava.

Čestitam svima koji ga slave.

I ja sam danas obilježio ovaj državni praznik  postavljanjem Narodne zastave Republike Srbije, na terasi moje kuće na federalnoj Ilidži, i još sam u strahu, dok pišem ovaj tekst, da se ne pojavi nezadovoljni i frustrirani komšija kad je vidi koji će se buniti što sam na teritoriji države Bosne i Hercegovine postavio zastavu druge države. 

Volio bih da sam to učinio na osnovu i u skladu sa državnim Zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih/narodnih simbola, i da sam istakao Narodnu zastavu Srba, jer bi taj zakon i mene i komšiju sprečio da budemo nezadovoljni i frustrirani, jer bi on, ovaj Zakon i njegovoj braći u Republici Srpskoj garantovao upotrebu i isticanje njihovih bošnjačkih nacionalnih/narodnih zastava. Usput, da vas obavijestim da su Bošnjaci već izabrali svoju nacionalnu/narodnu zastavu.

Molim vas da pronađete i dobro pogledate Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanu nacionanih simbola, koji je usvojila Skupština Crne Gore. To je jedini ovakav zakon u zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, kojim se priznaje izgled Narodne/nacionalne svih manjinskim narodima koji žive u Crnoj Gori, i dozvoljava im da u skladu za ovim zakonom te Narodne/nacionale zastave upotrebljavaju i ističu.

Članovi ovog Zakona trebali bi garantovati, prihvatiti pravo Srba u Republici Srpskoj, (ostaje nerješen problem, kako će u donošenju entitetskog Zakona učestvovati Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine) da na adekvatan način, odlukom Narodne skupštine  izaberu kako će izgledati Naraodna zastava Srba iz Republike Srpske i kako se upotrebljava i  javno ističe.

Imam ljudski, nacionalni, pravni i moralni problem, hoće li ovaj zakon koji bi donio entitet Republika Srpska garantovati prava Srbima iz drugog entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine da koriste pravo da upotrebljavaju i ističu Nacionanu/Narodnu zastavu Srba. I mislim, koliko znam pravnički misliti, da bi se ovaj problem mogao riješiti jedino donošenjem državnog zakona.

Da li je ovaj praznik Dan srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave državni praznik, praznik svih građana Srbije i Republike Srpske  ili je to nacionalni/narodni praznik, praznik jednog naroda, praznik Srba Repubike Srbije i Republike Srpske?

Potrebno je da se otklone dileme i pitanja

Ako je Dan srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave državni/entitetski  praznik, onda bi on morao biti sastavni dio Zakona o praznicima Republike Srpske.

 U Zakonu o praznicima Republike Srpske potrebno je dodati i novi  član kojim bi se regulisalo obilježavanje Dana srpskog jedinstva slobode i nacionalne/narodne  zastave , kao opšti nacionalni praznik svih Srba, kao rezultat dogovora Srba iz matice, regiona i dijaspore, koji bi odredio da je trobojka Nacionalna/narodna zastava svih Srba ma gdje bili.

Pitam se je li ovo praznik i Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine, jer vidim da je predsjednik Aleksandar Vučić javno pozvao sve Srbe iz regiona da slave, a zaboravio je pomenuti nas Srbe iz Federacije Bosne i Hercegovine, malo mi je to čudno, trenutak nepažnje? Jer znam koliko se stvarnim akcijama brine o nama Srbima iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Slažem sa sa Dušanom Janjićem da Republika Srbija, (dodajem i Republike Srpska) “mora-ju da napravi razliku između državnog i etničkog i da pored državnog praznika uvede i nešto poput dana svesrpske saradnje” i naravno, da razlikuju državne/entiteske od nacionalnih praznika.

Molim Vas koji ovo čitate, ako prihvatate i podržavate moje prijedloge iz ovog teksta, ovaj tekst preporučite narodnim poslanicima, koje Vi poznajete, u Narodnoj skupštini Repubike Srpske i da ih zamolite da pokrenu adekvatne  aktivnosti koje će dovesti do donošenja skupštinskih odluka i zakona koji će urediti izgled, upotrebu i isticanje Narodne/nacionale zastave Srba, Narodne zastave Republike Srbije i Državne zastave Republike Srbije, I drugih državnih, entitetskih simbola, grba i himne.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (16.09.2021.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog