DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Srbi iz Republike Srpske vrijeme je da donesеte Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih/narodnih simbola

U svoje ime i u ime Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine molim Vas da donesete Zakon i odluku koja će nama iz Federacije Bosne i Hecegovine dati mogućnost da na vjerske i nacionalne praznike istaknem Narodnu/nacionalnu zastavu Srba.

Srbija i Republika Srpska, danas 15. septembra, na dan 103. godišnjice proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu, obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Vlada Republike Srpske 10. septembra 2020. godine, usvojila je zaključak da se 15. septembar obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, (podvlačim i naglašavam da Republika Srbija ima Državnu i Narodnu zastavu a njihovo korištenje je regulisano Zakonom o izgledu I upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije) što je posljedica značajne odluka koju su 28. avgusta 2020. godine, donijeli najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije da se 15. septembar uvrsti kao zajednički datum kojim će se obilježavati upravo sloboda, jedinstvo i nacionalna zastava.

Čestitam svima koji ga slave.

I ja sam danas obilježio ovaj državni praznik  postavljanjem Narodne zastave Republike Srbije, na terasi moje kuće na federalnoj Ilidži, i još sam u strahu, dok pišem ovaj tekst, da se ne pojavi nezadovoljni i frustrirani komšija kad je vidi koji će se buniti što sam na teritoriji države Bosne i Hercegovine postavio zastavu druge države. 

Volio bih da sam to učinio na osnovu i u skladu sa državnim Zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih/narodnih simbola, i da sam istakao Narodnu zastavu Srba, jer bi taj zakon i mene i komšiju sprečio da budemo nezadovoljni i frustrirani, jer bi on, ovaj Zakon i njegovoj braći u Republici Srpskoj garantovao upotrebu i isticanje njihovih bošnjačkih nacionalnih/narodnih zastava. Usput, da vas obavijestim da su Bošnjaci već izabrali svoju nacionalnu/narodnu zastavu.

Molim vas da pronađete i dobro pogledate Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanu nacionanih simbola, koji je usvojila Skupština Crne Gore. To je jedini ovakav zakon u zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, kojim se priznaje izgled Narodne/nacionalne svih manjinskim narodima koji žive u Crnoj Gori, i dozvoljava im da u skladu za ovim zakonom te Narodne/nacionale zastave upotrebljavaju i ističu.

Članovi ovog Zakona trebali bi garantovati, prihvatiti pravo Srba u Republici Srpskoj, (ostaje nerješen problem, kako će u donošenju entitetskog Zakona učestvovati Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine) da na adekvatan način, odlukom Narodne skupštine  izaberu kako će izgledati Naraodna zastava Srba iz Republike Srpske i kako se upotrebljava i  javno ističe.

Imam ljudski, nacionalni, pravni i moralni problem, hoće li ovaj zakon koji bi donio entitet Republika Srpska garantovati prava Srbima iz drugog entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine da koriste pravo da upotrebljavaju i ističu Nacionanu/Narodnu zastavu Srba. I mislim, koliko znam pravnički misliti, da bi se ovaj problem mogao riješiti jedino donošenjem državnog zakona.

Da li je ovaj praznik Dan srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave državni praznik, praznik svih građana Srbije i Republike Srpske  ili je to nacionalni/narodni praznik, praznik jednog naroda, praznik Srba Repubike Srbije i Republike Srpske?

Potrebno je da se otklone dileme i pitanja

Ako je Dan srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave državni/entitetski  praznik, onda bi on morao biti sastavni dio Zakona o praznicima Republike Srpske.

 U Zakonu o praznicima Republike Srpske potrebno je dodati i novi  član kojim bi se regulisalo obilježavanje Dana srpskog jedinstva slobode i nacionalne/narodne  zastave , kao opšti nacionalni praznik svih Srba, kao rezultat dogovora Srba iz matice, regiona i dijaspore, koji bi odredio da je trobojka Nacionalna/narodna zastava svih Srba ma gdje bili.

Pitam se je li ovo praznik i Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine, jer vidim da je predsjednik Aleksandar Vučić javno pozvao sve Srbe iz regiona da slave, a zaboravio je pomenuti nas Srbe iz Federacije Bosne i Hercegovine, malo mi je to čudno, trenutak nepažnje? Jer znam koliko se stvarnim akcijama brine o nama Srbima iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Slažem sa sa Dušanom Janjićem da Republika Srbija, (dodajem i Republike Srpska) “mora-ju da napravi razliku između državnog i etničkog i da pored državnog praznika uvede i nešto poput dana svesrpske saradnje” i naravno, da razlikuju državne/entiteske od nacionalnih praznika.

Molim Vas koji ovo čitate, ako prihvatate i podržavate moje prijedloge iz ovog teksta, ovaj tekst preporučite narodnim poslanicima, koje Vi poznajete, u Narodnoj skupštini Repubike Srpske i da ih zamolite da pokrenu adekvatne  aktivnosti koje će dovesti do donošenja skupštinskih odluka i zakona koji će urediti izgled, upotrebu i isticanje Narodne/nacionale zastave Srba, Narodne zastave Republike Srbije i Državne zastave Republike Srbije, I drugih državnih, entitetskih simbola, grba i himne.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (16.09.2021.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog