DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Sarajevske poratne igre sa ratnim terminima napad, odbrana i kontranapad

Originalni prilozi sarajevskih političkih teoretičara i ratnih komandanata teorijama o ratu.

Samo u Sarajevu za Bošnjake sve su bitke bile odsutne. To je jedinstven svjetski presedan!

“Kao što znate, kod nas su sve bitke bile odsutne. Jedna od najodsutnijih bitaka poslije 2. maja je bila 8. juna. Osmi juni je bio na kompletnom području Sarajeva. Vodile su se bitke od Hrasna brda do Žuči. Taj dan, da je palo Sarajevo, pala bi i Bosna i Hercegovina. Te odsutne bitke su nama bile svakodnevne“, rekao je Osmanović. (Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo.) https://www.federalna.ba/obiljezena-30-godisnjica-bitaka-vaznih-za-odbranu-sarajeva-hnddt

Danas je to i “teorija” o kontranapadu i odbrani Sarajeva, i to im malo, pa kažu da je to dan kad je odbranjena i Bosna I Hercegovina.

“Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i BiH u proteklom ratu. Ključna bitka je vođena 8. juna 1992. godine. Tog dana jedinice Teritorijalne odbrane iz tri sarajevske općine Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, boreći se protiv daleko nadmoćnijeg agresora, oslobodile su brdo Orlić, te plato na Žuči.” , javljaju sarajevski mediji, danas 9. Juna 2022. godine.

Zanimljivo, taj daleko nadmoćniji agresor, Vojska Republike Srpske, tog 8.juna 1992. godine nije napadao, iz rejona Hrasno Brdo, Krstca, Arnautke, Volujaka, Pajdaka i prostora Žuči te kote Orlić na Sarajevo , nego je od Armije RBIH izvršen napad na te položaje Vojske Republike Srpske.

Da bi sačuvali narativ o Srbima agresorima, i Bošnjacima kao žrtvi I napadnutima sarajevski teoretičari I praktičari rata svjesni da nije bilo tog dana (8.juna 1992.godie) nikakvog napada na Sarajevo od strane Vojske Republike Srpske, uvode u sarajevske ratne igre bez granica “podatak” “činjenicu” da je “četnički agresor planirao tog dana zauzeti Sarajevo,.”

Tako, Ismet Hajradinović, jedan od ratnih komandanata jedinice koja je branila ovaj dio grada izjavio je kako je ovaj dan veoma značajan po tome što je ”četnički agresor planirao tog dana zauzeti Sarajevo, podijeli ga i stvori pretpostavke za osvajanje glavnog grada.”

I danas, kao i juče, a i sutra će, sarajevski teoretičari svih kalibara napad Armije RBiH na Hrasno brdo i oslobađanje platoa Žući i brda Orlić proglašavati odbranom Sarajeva I kontranapadom, kao odgovor na planirani napad na Sarajevo koji se taj dan nije desio.

Podržavam kritički stav koji su analitičari Kireathane upotrebili prilikom analize akcije “Ilidža”, 22.april 1992.godine.

”Prvo, izbor riječi “odbrana” za akciju “Ilidža” nije samo, kako se može učiniti na prvi pogled, politički korektan termin ili nastavak ratne prakse nazivanja svakog napada svojih snaga – kontranapadom ili odbranom.”  https://kiraethana.wordpress.com/2012/08/19/analiza-akcije-ilidza/

Ovaj današnji tekst je moj skromni doprinos osvjetljavanju zloupotrebe pravnih termina, napad, odbrana I kontranapad koje koriste sarajevski istinoljupci prilikom opisa ovog, (a i drugih) ratn(og)ih događaja iz 8.juna 1992.godine, koji je bio napad Armije RBiH na položaje Vojske Republike Srpske, a ne odbrana a još manje kontranapad!

Za sarajevske istinoljpce svi sadržaji vezani za ratne bitke su odsutna bitka da se sačuvaju propagandni ratni narativi o građanskom ratu u Sarajevu.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (11.06.2022.)  

 

Komentari
Blog