DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Bošnjaci ne prihvataju istinu da ima poginulih vojnika Armije RBiH u regiji Srebrenica?

Ramiz Nukić: “Sve bih dao…ne bih li pronašao neki dio tijele Srebreničana poginulih u zoni kameničkog brda…”

Benjamina Karić Londrc: “Dobri čovjek Ramiz Nukić, iz sela Buljim na području općine Bratunac, više od 20 godina, šumskim stazama, miniranim i nedostupnim područjima, traga za posmrtnim ostacima  Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine. “

</iframe>" target="_blank" rel="noopener">https://www.facebook.com/search/top?q=benjamina karić rođ. londrc

“Ramiz Nurkić svjedoči i izjavljuje da trga za posmrtnim ostacima poginulih Srebreničanima. "- Sve bih dao da sad mogu proći kroz onu šumu, pa zaviriti u svaku paprat i u svaki grm, svratiti u svaki potočić ne bih li pronašao neki dio tijela Srebreničana poginulih u zoni Kameničkog brda - rekao je Nukić."

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/tesko-obolio-ramiz-nukic-sakupljac-kostiju-po-podrinju-suljagic-nikad-ovo-ne-radim-ali-sad-hocu-da-vas-sve-zamolim-782057

Poslije pažljivog čitanja i analiziranja ova dva teksta, a imajući u vidu hiljade sličnih tekstova o ratnim zločinima nad Bošnjacima u Srebrenici, u kojima gotovo apsolutno preovladava narativ, priča o ubijenim Srebreničanima, postavlja se jedno logično pitanje: “Da li ima poginulih Bošnjaka u regiji Srebrenica?”

Naravno da ima, prvo zbog toga što je regija Srebrenica prostor na kome se vodio oružani sukob tokom građanskog rata 1992-1995.godine, i svakom poštenom čovjeku je poznato i jasno da u ratu učestvuju prevashodno vojnici dvije zaraćene strane i da oni tokom ratnih operacija ginu.

Dokazi da je tokom jula 1995. godine, hiljade Bošnjaka poginulo kao vojnici Armije Republike Bosne I Herecegovine u regiji Srebrenica mogu se naći u raznim medijima, a u arhivi Haškog tribunala nalaze se izjave 35-orice pripadnika Armije RBiH, koji svjedoče da su njihovi saborci poginuli u borbama sa Vojskom Republike Srpske, da su poginuli u međusobnim obračunima, da su smrtno stradali u minskim poljima ili da su izvršili samoubistva.

Ramiz Nukić je za oslobodjenje.ba ovih dana izjavio : “Sve bi dao dao …ne bi li pronašao neki dio tijela Srebreničana poginulih u zoni Kameničkog brda”. Međutim bošnjačka propaganda, a ovog puta u službi te propagande je i gradonačelnica Grada Sarajeva tvrdi da “Dobri čovjek Ramiz Nukić,… traga za posmrtnim ostacima  Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine. “

Još nisam čuo a ni pročitao izjavu nekog od Bošnjaka nevojnika da je neko od od 8.372-e srebreničke žrtve poginuo kao borac Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Svi oni, kao i gradonačelnica Grada Sarajeva, govore o genocidu u Srebrenici u kom su sve žrtve ubijene.

Sudska istina, sudski utvrđene činjenice nisu potvrdile da je u regiji Srebrenica ubijeno 8.372 lica.

Ozbiljna istorija o nekom vremenu, (nekom događaju, ovom prilikom o ratnim zločinima u regiji Srebrenica ne piše jedino na osnovu sudskih presuda, sudski utvrđenih činjenica), i zbog toga se nadam da će ta istorija imati u vidu i druge utvrđene činjenice  (na primjer broj poginulih i ubijenih vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, broj ubijenih bošnjačkih civila, broj poginulih i ubijenih vojnika Vojske Republike Srpske i broj ubijenih srpskih civila), koje će dati potpuno novu i drugačiju istorijsku sliku o ratnim događajima i ratnim zločinima u regiji Srebrenica.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (12.08.2022.) 

Komentari
Blog