DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Saša Magazinović i drugi nekompetentni Srbi između naroda i građana

Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine su Srbi građani drugog reda, a ostali su narod!
 
Poštovani Saša Magazinoviću lijepa je i zavodljiva izjava Bogića Bogićevića: "Ja jesam Srbin, ali ne po profesiji. Nikada nisam predstavljao samo jedan narod. Nemam ovlaštenja niti sam kompetentan da govorim u ime jednog naroda. Zato i jesam ovdje gdje jesam”, koja je po tebi “lekcija mnogima, a meni vodilja”. 
 
Nemoj zaboraviti da je on čovjek iz drugih vremena, drugih društvenih odnosa i drugog društvenog sistema. Danas živimo u potpuno drugačijem društvu i političkom sistemu koji treba nova društvena ponašanja koja su zasnovana na izjavama koje su u skladu sa potrebama naroda i građana Bosne i Hercegovine.
 
Saša znaš li ti, zna li neko od vas koji ovo čitate, zašto u Federaciji BiH samo neki Srbi, čija personifikacija si ti, prikazuju se da predstavljaju, zastupaju i govore da predstavljaju sve narode? 
 
Zašto nema Bošnjaka i Hrvata koji predstavljaju sve narode? Zašto se u Federaciji BiH nikad ne izabere dovoljno Srpskih Srba i Univerzalnih Srba u razne zakonodavne i izvršne organe?
 
Čini mi se, uvjeren sam poslije svega kad to imam u vidu, a i vaša djela u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti, da Vi koji se predstavljate kao Univezalni Srbi, Srbi za sva vremena i sve sisteme, ne radite ništa dobro ni za narode, a ni za građane Bosne i Hercegovine, jer niste dovoljno svijesni činjenice da živite i radite u Bosni i Hercegovini čiji politički sistem je kombinacija u kojima danas više prava imaju narodi a manje građani.
 
Bosna i Hercegovina kao društvo i kao politički sistem na putu približavanja večini savremenih društava i političkih sistema koji se temelje na većinskim građanskim principima, treba političare iz reda svih naroda koji  svojim djelovanjem, svojim rezultatima  osiguravaju i garantuju prvo puna prava svih naroda, ali u isto vrijeme se zalažu i za građanska prava.
 
Naravno, nisam od onih koji zagovaraju da se sadašnje stanje, stanje u kome su naglašenija, bitnija kolektivna prava naroda ne mijenja u korist pojedinca, građanina. Naglašavam, svaki građanin Bosne i Hercegovine, države koja se sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda u isto vrijeme i pripadnik nekog naroda i građanin, zaintersovan za ostvarivanje i jednih i drugih prava.
 
Vi i Vama slični radite, utičete na društvene i političke procese,  a pri tom zanemarujete društvene i istorijske procese i zakone. Mislite da radite ispravne stvari, zalažući se za građanske principe a sami znate da još nisu iživljeni principi prava naroda, koji su osnova i pretpostavka za građansko društvo.
 
I zato se slažem sa stavovima  Milana Tegeltije, (za mene je on trenutno savjetnik srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada  Dodika, to mu je sada posao i funkcija, a za Vas on je smijenjeni predsjednik VSTV-a. Razumijem ja Vas zašto ga tako imenujete, jer time želite diskreditovati njegov lik i djelo, koji misli da vi govorite jedno a radite drugo, nanošeći štetu i narodima a i građanima.
 
“Ne možete graditi BiH sa Srbima želeći da su Srbi u BiH kao Miro Lazović, Divjak, Magazinović ili nekakav Mioković. Oni su samo SA dekor, a ne pol.faktor, nisu dio srpskog političkog naroda u BiH i s tim narodom nemaju ništa zajedničko, sem porijekla na koje nisu mogli da utiču”.
 
 
Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (20.08.2022.) 
 
 
 
Komentari
Blog