DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Zlatko Miletić, naučene i nenaučene lekcije o Gradu Sarajevu

Da li je Zlatko “Miletić (stvarno sa argumentima D.Š.) očitao lekciju Dodiku: Hram u kojem si danas bio kum štitili smo svojim životima, a podsjetit ću te koliko je džamija u RS srušeno” 1.

Nije!

Dokazi u tekstu koji slijedi!

Prva lekcija: Grad Sarajevo je 1992. godine bio politička zajednica sastavljena od deset opština:Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Iijaš, Vogošća, Hadažići, Ilidža, Trnovo i Pale.

Pošto Vi nemate, kao Dodik političkih savjetnika, pročitajte Vi i naučite ovu prvu lekciju iz poznavanja prirode i društva, naš zavičaj.

Vi ste zbog propagandnih, političkih i ličnih interesa "svoj grad" smanjili na četiri opštine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, u kojima su, istina je, u ratu sačuvane tri pravoslavne crkve: Stara pravoslavna crkva na Baščarašiji, Saborna crkva i Preobraženjska crkva u Pofalićima.

Druga lekcija: Grad Sarajevo je u građanskom ratu bio podjeljen na dio pod kontrolom Armije RBiH, (veči dijelovi opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo,  za koga Vi kažete "svoj grad" koji ste iz propagandnih, političkih i ličnih interesa smanjili , sveli na četiri opštine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Zaboravili ste, ciljano i s razlogom,  da je Armija RBiH kontrolisala i dijelove opština Grada Sarajeva: Ilijaš, Vogošća, Iilidža, Hadžići, Trnovo i Pale.

Vojska Repubike Srpske kontrolisala je večinske dijelove opština: Ilidža, Ilijaš, Hadžići, Vogošća, Trnovo i Pale, i manjinske dijelove opština: Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo.

Ne sjećate se da su pripadnici (večinom) bošnjačkih paravojnih i vojnih formacija srušili tri pravoslavne crkve na teritoriji Grada Sarajeva: Trnovo, Hadžići-Osenik, Ilijaš-Nišići, a oštetili pet pravoslavnh crkava: IIijaš, Rajlovac, Lukavica-Veljine, Ilidža i Hadžići.

Istina, argumenti, činjenice  o srušenim i oštečenim pravoslavnim crkvama na području predratnog podjeljenog, blokiranog i opkoljenog Grada Sarajeva  govore da Vi pripadnici Armije i Policije RBiH niste borili časno i civilizacijski kako Vi tvrdite:"Jer smo se mi za svoj grad, njegovo istorijsko, kulturno, vjersko naslijeđe, borili časno i civilizacijski."

Dokazi za moj stav da se Vi, mislim na Vojsku i Policiju RBiH, a istine radi, ni HVO i Vojska Republike Srpske niste borili časno i civilizacijski nalaze se  i u vašim stavovima  koje citiram ovom prilikom:” Srušeno je 614 džamija, 307 oštećeno, 557 mesdžida uništeno, 14 mekteba, 185 župnih crkvi, 168 ostalih crkvi, 8 katoličkih samostana, 227 kapela, 226 župnih kuća… Da bih bio objektivan u ratu je stradalo i 450 vjerskih objekata SPC-a.”

I da ponovim, (ovaj svoj stav temeljim na istorijskim istinama, koje se mogu provjeriti, a neke ste i Vi u svo tekstu citrirali) nemate osnove, nemate činjenica da tvrdite da se jedino Armija i Policija Republike Republike Bosne i Hercegovine borila časno i civilizacijski, na teritoriji Repubike Bosne I Hercegovine, a ni na području Grada Sarajeva, iako godinama gradite lažni narativ o časnoj borbi probosanskih snaga u Gradu Sarajevu.

  1. https://bosnainfo.ba/miletic-ocitao-lekciju-dodiku-hram-u-kojem-si-danas-bio-kum-svojim-zivotima-smo-stitili-a-podsjetit-cu-te-koliko-je-dzamija-u-rs-sruseno/?utm_source=Social&utm_medium=Text&utm_campaign=MRZ&fbclid=IwAR2WoPl3TOzn0yjNRTPPBq1eG7wHMB3kzT3XZn2tbEHXkPYIV8FOevvqXY0
Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog