DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Lažna sarajevska priča da su Srbi djecu ubijenu u opkoljenom Sarajevu stavljali na listu djece koja su ubijena u Republici Srpskoj

Činjenice ove hefte nisu na njhovoj strani!

Mirsad Tokača, autor koga poštujem, je u knjizi „Bosanska knjiga mrtvih, knjiga I“, IDC, Sarajevo, oktobar, 2012.godine,  objavio je sljedeće podatke:

  • str.324: Dragičević (Nenad) Mirjana, rođena 1983.godine, opština Ilijaš,  Srbin, Civil , datum stradanja 8.12.1993. godine, opština stradanja Ilijaš;
  • str.487: Lalović (Ranko) Milica , rođena 1984. godine, opština Centar, Srbin, Civil , datum stradanja 11.03.1995.godine, opština stradanja Novo Sarajevo;
  • str.701: Učur (Nedeljko) Nataša, rođena 1985. godine, opština Centar, Srbin, Civil, datum stradanja 11.03.1993.godine, opština stradanja Novo Sarajevo.

Za one koji ne znaju, ovo su neki od podataka o  ubijenoj djeci srpske nacionalnosti koja su ubijena na teritoriji koja je u tom ratnom trenutku pripadala Republici Srpskoj, (u skladu sa metodologijom IDC, oni su dio ljudskih gubitaka u Bosni i Hercegovini, regija Sarajevo).

Naravno da trebaju biti ovdje jer je ovo knjiga o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995.godine.

U ovih dvanaest godina, od kada je objavljena ova knjiga sa citirnim podacima, nije se  pojavio nedbronamjerni,  maliciozni  i manipulativni Srbin koji bi izgovorio ili napisao:

  • Mirsad Tokača je djecu ubijenu u Srpskom Sarajevu stavio na listi djece ubijene u Opkoljenom Sarajevu.

Nisu to uradili jer su imali u vidu da je Bosanska knjiga mrtvih (ponavljam i podvlačim) govori o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini, podjeljenoj na sedam regija i  jedna od tih regija je Sarajevo, koji je zajednica deset opština.

Imaju Srbi druge dobronamjerne i nedobronamjerne, primjedbe, zamjerke i prijedloge, vezane za ovu knjigu, a o tome ću vrlo brzo pisati!

U „Bosanskoj  knjizi mrtvih, knjiga I“, IDC Sarajevo, oktobar 2012.godine, na str.166. piše: “U Sarajevu je smrtno stradalo i 705 maloljetnih osoba, od čega 611 djece ubijeno kao civili, a 94 je poginulo u statusu vojnika” (napomena: tu se nalaze i podaci o ubijenoj djeci Srpskog Sarajeva).

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica iz Banja Luke, objavio je 2019. knjigu „Žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata“ i u uvodu na str.26. piše (bitno je za razumijevanje ovog mog teksta) da su „Žrtve, u smislu popisa, predstavljaju civilna lica srpske nacionalnosti koja su smrtno stradala na odručju bivše SFRJ u periodu 1991-1995.godina, a njihovo stradanje je direktno vezano za rat i ratna dešavanja.“

U ovom istraživanju imamo podatke o broju smrtno stradalih lica po regionalnoj strukturi,  teritorija Bosne i Hercegovine je podijeljena na šest regija, od kojih je jedna Regija 4 „Sarajevska“, koja obuhvata sljedeće opštine i gradove: Breza, Vareš, Visoko, Olovo, Rogatica, Grad Sarajevo, Sokolac i Han Pijesak.

Radi boljeg razumijevanja teme govorim da se u Regiji 4. „Sarajevska“ nalaze deset opština nekadašnjeg Grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Ilidža, Trnovo i Pale).

Ovo je jako bitno da se razumije bošnjačka manipulcija koja govori o današnjoj teritoriji Istočnog Sarajeva,  i o propagandnim i lažljivim Srbima koji su ubijenu srpsku djecu iz dijela Grada Sarajeva koji je bio u ratu pod kontrolom Vlasti i Vojske RBiH, i naravno najvažnije je naglasiti du su ih Srbi ubili,  prebacili na teritoriju današnjeg Istočnog Sarajeva.

Rezultatu istraživanja su pokazali, može se to vidjeti na str.55. ove knjige, da je smrtno stradala 504. maloljetne djece, a od toga, kasnija istraživanja su potvrdila i da je 106. djece ubijeno u Regiji 4 „Sarajevska“.

Povod i uzrok da napišem ovaj tekst je prilog sa n1info.ba, „Djeca ubijena u opkoljenom Sarajevu na listi djece ubijene u Republici Srpskoj.“

Pogledati: https://n1info.ba/vijesti/djeca-ubijena-u-opkoljenom-sarajevu-na-listi-djece-ubijene-u-republici-srpskoj/

 „Marko (11), Mirjana (16) i Damir (17) ubijeni su tokom opsade Sarajeva. Njihova imena našla su se na listi 106 ubijene djece u današnjem Istočnom Sarajevu, koju je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj, a koju je, potom, za svrhe priloga, koristio RTRS. Porodica Marka Lukića je potresena, najavljuju tužbu.“

Pažljivim i odgovornim uvidom i analizom sadržaja knjiga „Žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata“ i „Bosanska knjiga mrtvih“, citiram podatke, istine koje su mi dokaz za tvrdnju o  bošnjačkim autorima koji se služe lažnim stavovima  i manipulacijam sa činjenicama;

Žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata:

  • str.473: Lukić (Miroslav) Marko, rođen 1984.godine, Sarajevo, datum smrti, 01.01.1995. godine, opština smrti Sarajevo;
  • str.494: Malešević (Duška) Mirjana, rođena 1997.godine, Sarajevo, datum smrti 1.8.1992.godine, opština smrti Novi Grad:
  • str.248: Dodik (Dragana) Damir, rođen 1978. godine, opština Centar, datum smrti 27.6.1995.godine, opština smrti Centar.

Bosanska knjiga mrtvih:

  • str.497: Lukić (Miroslav) Marko, rođen 1984.godine, Centar, datum smrti, 26.7.1995. godine, opština smrti Centar;
  • str.503: Malešević (Duška) Mirjana, rođena 1997.godine, Novi Grad, datum smrti 27.2.1993.godine, opština smrti Novi Grad:
  • str.248: Dodik (Dragana) Damir, rođen 1978. godine, opština Centra, datum smrti 27.6.1995.godine, opština smrti Centar.

Srpski istraživači su isto kao i Mirsad Tokača koristeći istu metodologiju, istu teritoriju istraživanja utvrdili da su Lukić (Miroslav) Marko, Malešević (Duška) Mirjana i Dodik (Dragana) Damir ubijeni kao civili na teritoriji Regiji 4 „Sarajevska“  i teritoriji regije Sarajevo  i propagandna je lažna tvrdnja da su Srbi ubijenu srpsku djecu iz dijela Grada Sarajeva koji je bio u ratu pod kontrolom Vlasti i Vojske RBiH prebacili na teritoriju današnjeg Istočnog Sarajeva.

Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, Banja Luka i Centar za istraživanje rata Sarajevo u ovim svojim istraživanjima nisu objavili od koje je strane neko dijete ubijeno, niti su to vezali za teritorije strana u sukobu.

Pitanje ratnih zločina je pitanje koje su i jedna i druga strana istraživale i objavile u Atlasima ratnih zločina.

Ovaj rad sam pisao sa pozicije humanizma, tranzicijske pravde i želje da doprinesem miru i razumijevanju među narodima, pri tome svoje stavove sam bazirao na dokumentima iz kojih sam vam citirao podatke koji osvjetljavaju i podržavaju moje stavove.

Tačno je da su Marko, Mirjana i Damir na spisku ubijene djece na teritoriji Sarajeva, po Mirsadau Tokači i na teritoriji Regije 4“ Sarajevska“.

Stavovi koji nisu utemeljeni na dokumentima, činjenicama koji koriste bošnjački autori  optužujući srpsku stranu za manipulacije sa djecom žrtvama rata ne donose ništa dobro nikome, a posebno bošnjačkom narodu, i da završim ovaj tekst u stilu portala Raskrinkavanje.

Bošnjački autori nisu iznijeli nijednu činjenicu, dokument koja potvrđuje njihov stav da su „Djeca ubijena u opkoljenom Sarajevu na listi djece ubijene u Republici Srpskoj“.

Njihov stav ocjenujem neistinitim.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (11.08.2023.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog