DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Da li su  ubijena djeca Sarajeva iz posljednjeg rata, žrtve lažnog multikulturnog Sarajeva?

Sarajevo nije željelo da bude multietičko, multigrađansko i multiteritorijalno  kada je 2009. godine odlučivalo o tome koja će imena ubijene djece Grada Sarajeva biti na Spomen-obilježju.

Oni su odlučili da to budu samo djeca koja su stradala, ubijena na teritoriji Opkoljenog Sarajeva.

I ta činjenica, uz druge, da tu nema ubijene djece sa teritorije ratnog Srpskog Sarajeva, uticala je na to da Republika Srpska, odnosno Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Banja Luka, organizuje i sprovode istraživanje o djeci žrtvama posljednjeg rata.

Niste željeli biti humanisti i svu stradalu djecu nekadašnjeg Grada Sarajeva, bez obzira na razlike u identitetima , prihvatiti kao ravnopravne žrtve rata, a danas, bez argumenata, nemate moralno pravo da  tražite od Srba da budu humanisti.

„Predmet (tog) ovog istraživanja su maloljetne osobe (starosti do 18 godina) koje su stradale na području BiH i Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. godine, kao i maloljetna lica stradala nakon ovog perioda od posljedica rata.“ (str.22. „DJECA ŽRTVE RATA 1991-1995.“)

„Pošli smo od stanovišta da žrtve, posebno ovako osjetljiva kategorija, ne smiju ostati samo brojevi ili puka statistika, već je potrebno da svaku žrtvu rehumanizujemo, te da ona ima ime, prezime i sve generalijske podatke, kao i podatke o vremenu, mjestu i načinu stradanja. (str.22. „DJECA ŽRTVE RATA 1991-1995.“)

Istraživanje je urađeno analitičkom metodom obrade raspoložive dokumentacije, te po geografsko hronološkom principu, zatim po vrsti stradanja.

Predmet istraživanja i cilj istraživanja  nije bilo utvrđivanje podataka na kojem su ratištu, odnosno teritoriji; koje su kontrolisale strane u sukobu; desilo stradanje i ko su izvršioci ratnih zločina, čije su žrtve maloljetna djeca, jer su istraživači jasno naglasili da je polje, područje, istraživanja „na području BiH i Hrvatske“, i da ih zanimaju načini stradanja i mjesta stradanja, za BiH su to teritorije prijeratnih opština, a za Hrvatsku, Hrvatska zbirno (bez opština).

„Prema istraživanju najveće stradanje djece evidentirano je na području deset sarajevskih opština (...smrtno stradalo 107 djece).“  (str.26. „DJECA ŽRTVE RATA 1991-1995.“)

Istraživačima je bilo poznato da je svaka od deset sarajevskih opština bila je podijeljena u ratu na područja koja su kontrolisale vlasti i vojska Republike Bosne i Hercegovine i vlasti i vojska Republike Srpske, i oni su to zanemarili i nisu istraživali, na primjer ko je (pojedinac ili vojna jedinica) ubio Lukić Marka u Sarajevu ili ko je, pojedinac ili vojna jedinic) ubio Dragičević Mirjanu u Srpskom Sarajevu. (Sticajem okolnosti Ilijaš nije dio današnjeg Grada Istočno Sarajevo).

Na strani 27. knjige Djeca žrtva rata 1991-1995., u tabeli su naveli da je u opštini:

 • Sarajevo Centar, poginulo, ubijeno i nestalo 7 djece; 
 • Sarajevo Ilidža, poginulo, ubijeno i nestalo 14 djece;
 • Sarajevo Novi Grad, poginulo, ubijeno i nestalo 12 djece;
 • Sarajevo Novo Sarajevo, poginulo, ubijeno i nestalo 14 djece;
 • Sarajevo Stari Grad, poginulo, ubijeno i nestalo 0 djece;
 • Sarajevo Hadžići, poginulo, ubijeno i nestalo 8 djece;
 • Sarajevo Ilijaš, poginulo, ubijeno i nestalo 17 djece;
 • Sarajevo Pale, poginulo, ubijeno i nestalo 1 dijete;
 • Sarajevo Trnovo, poginulo, ubijeno i nestalo 6 djece;
 • Sarajevo Vogočća, poginulo, ubijeno i nestalo 10 djece:
 • Sarajevo (nisu poznati opština ili datum), poginulo, ubijeno ili nestali 8 djece.

Ni uz jedno ime nije navedeno ko ih je ubio, i da li su u tom trenutku bili, da pojednostavim radi razumjevanja, na srpskoj ili bošnjačkoj strani Grada, govori se samo da su stradali na nekoj od deset opština Grada Sarajeva.

Sarajevski mediji danas (12.8.2023), bez argumenata, pišu:

 1. Najmanje troje djece koje je Vojska Republike Srpske ubila tokom opsade glavnog bh. grada Sarajeva, u bh.entitetu Republici Srpskoj su predstavili kao srpsku djecu koju je ubila Armija Bosne i Hercegovine.

 

 1. Imena djece koja su ubijena tokom opsade Sarajeva našla su se na listi od 107 ubijene djece u današnjem Istočnom Sarajevu, koji je sačinio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Banja Luka su ustvari imena djece koje su u opkoljenom Sarajevu usmrtila Vojska Republike Srpske.

Istraživači su na strani 22. knjige „DJECA ŽRTVE RATA 1991-1995.“ naglasili predmet i cilj istraživanja i objasnili da im je cilj da utvrde vrste i broj stradanja djece na teritoriji Bosne i Hercegovine, po opštinama.

Nisu istraživali na kojoj je teritoriji, u smislu ko sa njom u ratu upravlja i vlada, i koja je vojna formacija uticala na stradanje djece.

Nigdje u izvještaju, knjizi se ne govori o zločinima nad djecom od strane Vojske Republike Srpske, a ni o zločinima nad djecom od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Nigdje u izvještaju ne postoje podaci koji potvrđuju da su istraživači podatke o stradaloj, ubijenoj djeci u opkoljenom Sarajevu stavili na područje ratnog Srpskog Sarajeva, poslije Istočnog Sarajeva a danas Grada Istočno Sarajevo.

U knjizi,  izvještaju se ne mogu naći podaci koji dokazuju sarajevski propagandni stav da su Srbi u izvještaju predstavili djecu koju su oni ubili kao da su ubijeni od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Dobronamjerni čitalac ako pažljivo pogleda  podatke o ubijenoj djeci (koje citiram iz knjige “DJECA ŽRTVE RATA 1991-1995.“)  utvrdiće da oni ne sadržavaju činjenice koji mogu biti podloga, baza za stavove bošnjačkog Sarajeva koje osporavam.

Na str. 148. piše:

 1. Malešević Mirjana, kći Duška, rođena 3. avgusta 1977. godine. Smrtno je stradala u avgustu 1992. godine u mjestu Dobrinja, opština Novi Grad u Sarajevu, sahranjena je na groblju „Sveti Marko“ 27. februara 1993.godine.

Na str.148.piše:

 1. Josipović Goran, sin Stanoja, rođen 29.aprila 1981.godine u Sarajevu, opština Novi Grad. Poginuo je 21. juna 1992. godine u Novom Gradu.

Na str. 148.piše:

 1. Soknić Vitomir, sin Velimira, rođen je 10. februara 1975. godine u Sarajevu, opština Centar. Poginuo je 18.decembra 1992. godine u Sarajevu, opština Novi Grad.

Na str.150.piše:

 1. Radonja Snježana, kči Dragana, rođena 1980. godine u Sarajevu, opština Novo Sarajevo. Smrtno je stradala 18. maja 1992.godine u Novom Sarajevu.

Na str.148. piše:

 1. Jovanović Darjan, sin Miodraga, rođen 18. oktobra 1989.godine u Sarajevu, opština Novi Grad. Poginuo je 13. juna1993. godine u Novom Gradu.

Na str. 144. piše:

 1. Ivanović Nebojša, sin Mlađena, rođen 20. jula 1996 godine. Poginuo je u maju 1994. godine u Sarajevu, opština Centar.

Na str.144. piše:

 1. Kovačević Danijel, sin Ive, rođen 5.decembra 1978. godine. Poginuo je 3. oktobra 1994. godine u Sarajevu, opština Centar.

 

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (12.08.2023.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog