DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Sarajevske propagandne manipulacije sa ubijenom djecom na teritoriji bivšeg Grada Sarajeva

Ili, zašto na Spomen obilježju ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. nema imena 9 (devetero) ubijene srpske djece a ima u javnosti neopravdanih i neargumentovanih optužbi od strane velikobošnjačke propagande da srpska strana manipuliše sa ovim žrtvama.

U tekstu „Velikosrpska propaganda: "Mog brata je ubila četnička granata, oni pokušavaju reći da je Armija RBiH"“, koji je objavljen 12.08.2023. / 10:50. na faktor.ba,https://www.faktor.ba/vijest/velikosrpska-propaganda-mog-brata-je-ubila-cetnicka-granata-oni-pokusavaju-reci-da-je-armija-rbih/207264, velikobošnjačka propagana, bez ikakvih argumenata, tvrdi da je „Najmanje troje djece (Marko Lukić, Damir Dodik i Mirjana Malešević) koje je vojska Republike Srpske ubila tokom opsade glavnog grada Sarajeva, u bh.entitetu (Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i tražanje nestalih lica) predstavili kao srpsku djecu koje je ubila Armija Bosne i Hercegovine,...“

U međuvremenu, "Sniper Alley" istražujući izvore iz Republike Srpske, otkriva da u publikacijama posljednjih godina broj djece čija su imena zloupotrijebili iznosi čak 11 (jedanaest).

Ukupno do sada 11 imena: Josipović Goran, Nina Mihajlović, Marko Lukić, Damir Dodik, Danijel Kovačević, Igor Malešević, Mirjana Malešević, Vitomir Soknić, Ivanović Nebojša, Darjan Jovanović, Snježana/Snežana Radonja.

Na Spomen-obilježju „Ubijena djeca opkoljenog Sarajeva 1992-1995.“, 2009. godine ispisana su na sedam valjkastih postamenata imena 220 (dvijestotinedvadeset) ubijene djece.

Lično sam se uvjerio da se na njima nalaze imena 2 (dvoje) ubijene djece sa ovog spiska „zloupotrebljenih“ Marka Lukića i Mirjane Malešević, koji su u međuvremenu izbrisani iz srpskih publikacija.

Iznenadio sam se kad sam utvrdio, (tragajući da li su na postamentu imena 9 (devetero) ubijene djece za koje tvrde da su predmet srpskih višestrukih manipulacija, kako tvrde bošnjački izvori, a ne nude argumente za te tvrdnje,) da na postamentima „Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995“ nema imena: Josipović Gorana, Nine Mihajlović, Damir a Dodika, Danijele Kovačević, Igora Maleševića, Vitomira Soknića, Ivanović Nebojše, Darjana Jovanovića i Snježana/Snežana Radonja.

Spomen obilježje ubijne djece opkoljnog Sarajeva 1992-1995. (autor; Dušan Šehovac)

Za mene je višeznačno, zanimljivo i šokantno saznanje, istina  da od 2009. godine,  kada su  Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva a i Grad Sarajevo obećali da će dopunjavati na postamentu spisak od 520 (petstodvadeset), nisu do danas dopisali nijedno novo ime, a tvrde da je u opkoljenom Sarajevu ubijeno 1.601 dijete.

Ne vjerujem da „Sniper Allay“ i „Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica“ i njihova monografija „Djeca žrtve rata 1991.-1995.) na koje se oni pozivaju lažu, kada govore o ubijenoj djeci na teritoriji predratnog Grada Sarajeva, što oni Republički centar...navodi u tom istraživanju, a  ne na  teritoriji opkoljenog Sarajeva, kako govore i pišu velikobošnjački propagandisti.

Pitam se zašto Grad Sarajevo i Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva nije upisalo na postament Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. imena ove 9 (devetero) ubijene djece, koje su po njima ubijeni u opkoljenom Sarajevu od strane Vojske Republike Srpske.

Činjenice, koje se mogu provjeriti, jer sam naveo izvore u ovom tekstu, tjeraju me da pitam: Ko to stvarno manipuliše sa djecom ubijenom tokom rata u Gradu Sarajevo?

Imajući u vidu sadržaj tih izvora i svih događaja vezanih za Spomen obilježje ubijene djece opkoljnog Sarajeva 1992.1995. bez ikakve opravdane sumnje moj odgovor na to pitanje glasi: Velikobošnjačka propaganda u Gradu Sarajevu godinama se bavi manipulacijama sa ubijenom djecom na teritoriji bivšeg, predratnog Grada Sarajeva!

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (15.08.2023.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog