DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Sarajevske propagandne manipulacije sa ubijenom djecom na teritoriji bivšeg Grada Sarajeva

Ili, zašto na Spomen obilježju ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. nema imena 9 (devetero) ubijene srpske djece a ima u javnosti neopravdanih i neargumentovanih optužbi od strane velikobošnjačke propagande da srpska strana manipuliše sa ovim žrtvama.

U tekstu „Velikosrpska propaganda: "Mog brata je ubila četnička granata, oni pokušavaju reći da je Armija RBiH"“, koji je objavljen 12.08.2023. / 10:50. na faktor.ba,https://www.faktor.ba/vijest/velikosrpska-propaganda-mog-brata-je-ubila-cetnicka-granata-oni-pokusavaju-reci-da-je-armija-rbih/207264, velikobošnjačka propagana, bez ikakvih argumenata, tvrdi da je „Najmanje troje djece (Marko Lukić, Damir Dodik i Mirjana Malešević) koje je vojska Republike Srpske ubila tokom opsade glavnog grada Sarajeva, u bh.entitetu (Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i tražanje nestalih lica) predstavili kao srpsku djecu koje je ubila Armija Bosne i Hercegovine,...“

U međuvremenu, "Sniper Alley" istražujući izvore iz Republike Srpske, otkriva da u publikacijama posljednjih godina broj djece čija su imena zloupotrijebili iznosi čak 11 (jedanaest).

Ukupno do sada 11 imena: Josipović Goran, Nina Mihajlović, Marko Lukić, Damir Dodik, Danijel Kovačević, Igor Malešević, Mirjana Malešević, Vitomir Soknić, Ivanović Nebojša, Darjan Jovanović, Snježana/Snežana Radonja.

Na Spomen-obilježju „Ubijena djeca opkoljenog Sarajeva 1992-1995.“, 2009. godine ispisana su na sedam valjkastih postamenata imena 220 (dvijestotinedvadeset) ubijene djece.

Lično sam se uvjerio da se na njima nalaze imena 2 (dvoje) ubijene djece sa ovog spiska „zloupotrebljenih“ Marka Lukića i Mirjane Malešević, koji su u međuvremenu izbrisani iz srpskih publikacija.

Iznenadio sam se kad sam utvrdio, (tragajući da li su na postamentu imena 9 (devetero) ubijene djece za koje tvrde da su predmet srpskih višestrukih manipulacija, kako tvrde bošnjački izvori, a ne nude argumente za te tvrdnje,) da na postamentima „Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995“ nema imena: Josipović Gorana, Nine Mihajlović, Damir a Dodika, Danijele Kovačević, Igora Maleševića, Vitomira Soknića, Ivanović Nebojše, Darjana Jovanovića i Snježana/Snežana Radonja.

Spomen obilježje ubijne djece opkoljnog Sarajeva 1992-1995. (autor; Dušan Šehovac)

Za mene je višeznačno, zanimljivo i šokantno saznanje, istina  da od 2009. godine,  kada su  Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva a i Grad Sarajevo obećali da će dopunjavati na postamentu spisak od 520 (petstodvadeset), nisu do danas dopisali nijedno novo ime, a tvrde da je u opkoljenom Sarajevu ubijeno 1.601 dijete.

Ne vjerujem da „Sniper Allay“ i „Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica“ i njihova monografija „Djeca žrtve rata 1991.-1995.) na koje se oni pozivaju lažu, kada govore o ubijenoj djeci na teritoriji predratnog Grada Sarajeva, što oni Republički centar...navodi u tom istraživanju, a  ne na  teritoriji opkoljenog Sarajeva, kako govore i pišu velikobošnjački propagandisti.

Pitam se zašto Grad Sarajevo i Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva nije upisalo na postament Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. imena ove 9 (devetero) ubijene djece, koje su po njima ubijeni u opkoljenom Sarajevu od strane Vojske Republike Srpske.

Činjenice, koje se mogu provjeriti, jer sam naveo izvore u ovom tekstu, tjeraju me da pitam: Ko to stvarno manipuliše sa djecom ubijenom tokom rata u Gradu Sarajevo?

Imajući u vidu sadržaj tih izvora i svih događaja vezanih za Spomen obilježje ubijene djece opkoljnog Sarajeva 1992.1995. bez ikakve opravdane sumnje moj odgovor na to pitanje glasi: Velikobošnjačka propaganda u Gradu Sarajevu godinama se bavi manipulacijama sa ubijenom djecom na teritoriji bivšeg, predratnog Grada Sarajeva!

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (15.08.2023.)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog