DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Mi krenemo u deblokadu Sarajeva, a oni baš tog dana kreću da podijele Sarajevo

Ratne bajke za malu poratnu djecu.

Bošnjačka kultura sjećanje godinama proizvodi lažne narative o tome da su vojne operacije Armije RBiH na deblokadi Sarajeva bile pobjedničke, odnosno da je svaki put osujećena namjera agresora (Vojske Republike Srpske) da podijeli Sarajevo na dva dijela.

Istina je da su sve te akcije deblokade Sarajeva bile neuspješne. Nabrajam neke od njih, najveće i najznačajnije (Operacija Ilidža 1992, Operacija Zmaj 1992, Operacija ljeto 1992, Operacija Jug 1992, Operacija Sloboda 1992/Koverat 1992, Operacija Trebević, Operacija Žuč,  Takbir 1995.)

Sve ove vojne operacije Armije RBiH su veliki porazi sa mnogo mrtvih i ranjenih boraca Armije RBiH.

Najbolji primjer koji ilustruje ove njihove lažne priče su borbe koje su se desile 8. juna 1992. godine. Bošnjački borci, učesnici bitaka, istoričari i političari tvrde da su pravci napada Armije BiH bili plato Žuč sa kotom Orlić, Kobilja Glava, Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca.

Oni tvrde „Cilj operacije Armije RBiH bio je proboj iz okruženja i spajanje sa snagama Armije RBiH s druge strane gradskog obruča. Plan za izvođenje operacije donio je načelnik Štaba Vrhovne komande Armije RBiH Sefer Halilović, a jedinicama je komandovao Mustafa Hajrulahović-Talijan.

„Branioci Sarajeva su 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuč oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine u agresiji. Tog dana osujećena je namjera agresora da Sarajevo podijeli na dva dijela.“

Ratne bajke za malu poratnu djecu.

Čudo neviđeno su ove vojne operacije Armije RBiH na deblokadi Sarajeva.

Oni pripremaju akciju i odrede datum početka akcije i baš uvijek tog dana, možete zamisliti tu fantaziju, počinje napad Vojske Republike Srpske na Sarajevo da ga podijeli na dva dijela.

Nisam do danas pronašao nijedan dokaz, dokument, podatak, činjenicu koji govori o tome iz kog pravca su tog dana (8. juna 1992. godine) snage Vojske Republike Srpske krenule da podijele Sarajevo na dva dijela.

Moram napomenuti, da se ne zaboravi i razumije ponašanje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva, da je jedan od strateških ciljeva Narodne skupštine Republike Srpske podijeljeno Sarajevo, i da nikad nisu imali namjeru da osvoje cijelo Sarajevo, jer su imali realizovan taj cilj, a to je podijeljeno Sarajevo.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (09.06.2024.)

Komentari
Blog