Intervju

Amna Popovac: U BiH politika se miješa u sve, pa tako i u smeće!

Sa aktivisticom i poduzetnicom iz Mostara, Amnom Popovac razgovarali smo o dugogodišnjem problemu deponije Uborak, o tome ko je odgovoran za stanje, da li se politika miješa i u smeće, te može li se očekivati da će borba građana Mostara za čistu i sigurnu okolinu konačno uroditi plodom. Dotakli smo se i pitanja koliko naš odnos spram sopstvene okoline utiče na našu sposobnost da se uspješno izborimo sa izazovima koje nosi pojava kao što je korona virus.

Frontal: Problemi u vezi odlaganja otpada i funckionisanja deponije na Uborku stari su nekoliko godina, a različiti nivoi vlasti, po starom dobrom običaju, prebacuju lopticu odgovornosti. Ko je u tom smislu po vašem mišljenju najodgovorniji za sve što se događa u i oko Uborka?

Popovac: Grad Mostar je osnivač Deponija d.o.o., kao i ostala četiri komunalna preduzeća u Mostaru, pa je s tim na Gradu i sva odgovornost. Istina, Grad ne može sam riješiti problem gazdovanja otpadom, ali Grad može i mora rukovoditi tim procesom. Kantonalni i Federalni nivo vlasti trebaju nadgledati način rada komunalnih preduzeća, a postijui Kantonalni zakon o gazdovanju otpadom. Hoću reći, sva tri nivoa vlasti su odgovorna, kada se radi o gazdovanju otpadom, ali Grad Mostar je jedini odgovoran kada govorimo o radu komunalnih preduzeća u Mostaru i održavanju čistoće u gradu. Građani već par godina povremenim protestima i peticijama pokušavaju natjerati da se Grad počne baviti ovim problemom, ali bez uspjeha. Zato su u junu 2019. prvi put odlučili da na više dana spriječe prilaz kamionima sa otpadom. Tek kada je grad Mostar bio dobro zatrpan smećem, poslije 10 dana blokade, Grad Mostar se probudio iz višegodišnje letargije i obećao da će se početi baviti tim problemom. Ali, u stvarnosti i na terenu, ništa se nije promijenilo. 

Svjesni smo da ovo nije problem koji je juče nastao, pa se tako ne može ni riješiti u kratkom roku. Ali, ignoriranjem problema, sigurno se neće nikada naći rješenje.

Rješenje je da Grad Mostar, u koordinaciji sa Hercagovačko-Neretvanskim Kantonom pronađe novu, adekvatnu lokaciju, prikupi svu potrebnu dokumentaciju i aplicira sa tim kod Federalnog ministarstva za okoliš.

Također, Grad Mostar treba da donese plan sanacije lokacije koja se trenutno koristi za odlagalište otpada i isti provede u stvarnosti.

Frontal: Uborak je bio i tema nedavno održanog sastanka između lidera HDZ-a BiH i SDA, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Da li je i u kolikoj mjeri i politika “krivac” za stanje na deponiji?

Popovac: U BiH politika se miješa u sve, pa tako i u smeće. Stanje na deponiji je posljedica višegodišnjeg zanemarivanja gazdovanja otpadom u Mostaru. Stanje u Mostaru je posljedica višegodišnjeg zanemarivanja grada od strane vladajuće koalicije, u ovom slučaju HDZ i SDA.

Zar nije u najmanju ruku čudno to što predsjednici dvije strane trebaju pričati o smeću, umjesto da se bave strateškim stvarima unutar svojih stranaka?! To nam samo ilustrira apsurdnu situaciju u kojoj živimo, koju treba što prije okončati.

Frontal: Predstavnici Građanske inicijative “Jer nas se tiče”, a čiji rad vi podržavate, prije nekoliko dana iznijeli su šest zahtjeva Gradu Mostaru u pravcu rješavanja problema deponije Uborak. Obzirom na dosadašnja iskustva, smatrate li da će zahtjevi upućeni gradskoj administraciji biti realizovani i šta ako ne budu?

Popovac: Podržavam rad građana okupljenih oko Inicijative „Jer nas se tiče“ jer se bore za zdrav i čist okoliš. Bore se za očuvanje prirode i zdravlja ljudi, što je želja većine mojih sugrađana.

Želim da vjerujem da je Gradska administracija shvatila obim problema sa kojim se suočava, vezano za deponiju i gazdovanje otpadom i da će raditi na njegovom rješavanju. Pročitala sam da je gradonačelnik uputio dopis na više stranih ambasada i organizacija, tražeći pomoć u rješavanju ovog problema. To mi daje nadu da su se ipak možda odlučili raditi na rješavanju ovog ogromog problema u Mostaru. 

No, sa druge strane, nisam vidjela da je gradonačelnik planirao u budžetu Mostara rad na rješavanju ovog problema. Tačnije, niti jedna KM nije planirana za rješavanje problema u i oko Uborka u gradski budžet. Ta činjenica mi pokazuje da se možda ne misle ozbiljno baviti ovim problemom, nego čekati izbore i svu odgovornost i posljedice višegodišnjeg nerada prebaciti na novi sastav gradskog vijeća.

Ostavljam mogućnost da se tokom rebalansa budžeta ipak realociraju neka sredstva za rješavanje problema oko deponije, ali o tom po tom.

Ljudi okupljeni oko Inicijative „Jer nas se tiče“ su shvatili da nemaju samo obveze, nego i prava, zato su napisali svoje zahtjeve i traže njihovo ispunjavanje. Nadam se da će prevladati razum i da će Grad Mostar početi ispunjavati svoje obaveze prema građanima, osigurati nam čist i zdrav okoliš i omogućiti redovan odvoz otpada.

Ne znam šta planiraju uraditi aktivisti Inicijative „Jer nas se tiče“, ali iz dosadašnjeg iskustva sam vidjela, da se gradska administracija počne baviti komunalnim problemom tek kada cijeli grad bude zatrpan smećem i radi na rješavnaju problema dok se grad ne očisti. Čim se ulice Mostara oslobode i očiste od smeća, nadležni prestanu da se bave komunalnim problemima.

Zato mislim, da ako Grad Mostar bude ignorirao i ne bude ništa radio da ispuni zahtjeve dobivene od građana, možemo ponovo očekivati da vidimo Mostar zatrpan smećem, što nikome ne ide u prilog. Nadam se da do toga neće doći.

Frontal: Nakon presude Suda za ljudska prava u Strazburu, čini se da su vrata održavanju lokalnih izbora u Mostaru konačno otvorena. Koliko je neodržavanje izbora u Mostaru, i s tim u vezi neposojanje zakonodavnih i izvršnih organa u punom kapacitetu, uticalo na stvaranje i ne rješavanje problema deponije Uborak?

Popovac: Problem rada deponije nije novi problem. To je stari problem, kojim niko nije želio da se bavi, a ni sada ne vidim neke revolucionarne pomake u smjeru rješavanja ovog problema.

Ako je moguće bez Gradskog vijeća dobiti građevinsku dozvolu ili riješiti neki drugi problem koji je bio u nadležnosti Graskog vijeća, ne vidim zašto se ne može riješiti problem koji imamo sa radom deponije. Imamo jako dobar kantonalni Zakon o komunalnoj djelatnosti i dovoljno je raditi po njemu. Nepostojanje Gradskog vijeća ne sprečava JP Deponija d.o.o. da radi u skladu sa zakonom i postupi prema rješenju dobijenom od federalnog inspektora.

Dakle, nepostojanje Gradskog vijeća nije nikakav izgovor, tj. najlošiji je izgovor kada se radi o gazdovanju otpadom i komunalnoj djelatnosti u Mostaru.

Frontal: Ne možemo a da se ne dotaknemo i trenutno gorućeg problema u svijetu ali i BiH, a to je naravno korona virus. Koliko naš odnos spram sopstvene okoline utiče na našu sposobnost da se uspješno izborimo sa izazovima koje nosi pojava kao što je korona virus?

Popovac: Jako je važno kako se odnosimo prema prirodi i koliko radimo na zaštiti onoga što nam priroda daje. BiH je zemlja bogata prirodnim resursima, čiji značaj je prepoznat u svijetu, a nadam se da ćemo i mi vremenom svatiti njihov značaj.

Čiste rijeke, planine, šume i nezagađena obradiva površina će sve više biti na cijeni u budućnosti. 

Vidimo da svijetom trenutno hara korona virus. Korištenje pesticida i nekontrolisano korištenje raznih lijekova vodi tome da bakterije i virusi mutiraju i sve agresivnije napadaju ljude. Zbog toga će na cijeni biti domaći-eko proizvodi, voće i povrće proizvedeno bez korištenja pesticida.

Jedna od posljedica korona virusa su i prekinuti lanci nabavke sirovina i proizvoda.

Sve će više biti na cijeni domaći proizvod ili prozivodi iz neposrednog okruženja.

BiH ima šansu, kakvu ima malo koja država u EU, da sačuva svoje vode, prirodu i obradivu zemlju i dobro živi od pametnog korištenja nezagađenih prirodnih resursa u budućnosti.

To je glavni razlog zašto ja aktivno radim na zaštiti okoliša i na tome da sve više ljudi shvati koji potencijal i šansu imamo. Nadam se da će sve više ljudi u BiH shvatiti priliku koju imamo, prestati koristiti plastiku i basati stare auto gume u naše rijeke, da ćemo početi pametno gazdovati otpadom (jer otpad nije smeće) i da ćemo uspjeti sačuvati ovaj komadić planete zemlje za buduće generacije.

 

 
Frontal

 

Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog