BiH

BiH od Svjetske banke uzima kredit od 20 miliona dolara u borbi protiv koronavirusa

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za finansiranje hitne podrške kao odgovor na koronavirus (COVID-19) u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 miliona dolara.

Konačna raspodjela ovih sredstava između entiteta biće utvrđena prije ili tokom pregovora.

Prihvaćena je informacija o ovom zajmu Svjetske banke, kao osnova za vođenje pregovora, i i zadužena federalna ministarstva finansija i zdravstva da u tim za pregovore o zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju biće donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke. Ovo ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH s ciljem provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

U informaciji o zajmu je navedeno da je Grupacija Svjetske banke izrazila spremnost stavljanja na raspolaganje paketa hitne podrške putem zajmova IBRD-a kao pomoći zemljama u njihovim naporima da preveniraju, otkrivaju i reagiraju na prijetnje koje je izazvao COVID-19. 

Predloženi finansijski instrument, koji se odobrava na ubrzanoj osnovi, omogućava širok dijapazon podrške, uključujući i napore za praćenje bolesti i poticanje intervencija u javnom zdravstvu i radu s privatnim sektorom na reduciranju uticaja na ekonomije.

Predložene oblasti finansiranja povezanih sa COVID-19 su medicinski materijal i oprema, kompleti za testiranje, bolnička oprema, pripravnost, gradnja kapaciteta i zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, obuka, uklanjanje medicinskog otpada, diskusije u zajednici i diseminacija inafomacija stanovništvu, hitna podrška u hrani, hitne isplate socijalnih primanja/podrške, isplate za prekovremeni rad i rizik za rad medicinskog osoblja koje radi u vanrednom stanju i provedba i monitoring projekta.

Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javnozdravstvene pripravnosti. 

S Obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli uticaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom s obzirom na sistemske slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija.

 

Frontal
 
Twitter
Anketa

Čega se u ovom trenutku najviše plašite?

Rezultati ankete
Blog