Vijesti

Градски штаб: Карантин у дворани "Обилићево" испуњава све прописане стандарде

Штаб за ванредне ситуације града Бањалуке категорички демантује и у потпуности одбацује инсинуације о наводним нехуманим условима градског карантина у спортској дворани "Обилићево".

Карантин у дворани "Обилићево", као један од четири карантина у Бaњалуци у који се смјештају особе које улазе у Републику Српску са неког од граничних прелаза, у потпуности испуњава све услове, прописане упутством Министарва здравља и социјалне заштите Републике Српскр. Штавише, осигурани услови у овом објекту знатно премашују прописане стандарде - наводе у Штабу за ванредне ситуације.

View this post on Instagram

Karantin u dvorani „Obilićevo“ ispunjava sve propisane standarde! Štab za vanredne situacije grada Banje Luke kategorički demantuje i u potpunosti odbacuje insinuacije o navodnim nehumanim uslovima gradskog karantina u sportskoj dvorani „Obilićevo“. Karantin u dvorani „Obilićevo“, kao jedan od četiri karantina u Banjoj Luci u koji se smještaju osobe koje ulaze u Republiku Srpsku sa nekog od graničnih prelaza, u potpunosti ispunjava sve uslove, propisane uputstvom Ministarva zdravlja i socijalne zaštite RS. Štaviše, osigurani uslovi u ovom objektu znatno premašuju propisane standarde. U ovom objektu trenutno se nalaze 24 lica, odnosno duplo manje od predviđenog kapaciteta od 50 osoba. Najveći dio njih primljen je 2. aprila, odnosno u karantinu boravi tek dva dana. Osobe, smještene u karantin, dva puta dnevno se podvrgavaju medicinskom pregledu, a, pored toga, organizovano je i stalno dežurstvo medicinske ekipe Doma zdravlja. Što se tiče uslova za boravak, u karantinu su između ostalog, obezbjeđeni novi, nekorišteni kreveti, posteljina i ćebad. U objektu je obezbjeđeno 24-asovno grijanje (temperatura u svako doba i noći oko 21 stepen Celzijusov), na raspolaganju je dovoljan broj tuševa i toaleta sa toplom vodom, odvojena prostorija za pušače, mogućnost gledanja TV programa, besplatan internet, kao i mogućnost bavljenja sportom. Radi zaštite privatnosti, osobe ženskog pola koje su lično insistirale da ostanu u ovom objektu, smještene su u fizički ograđenim paviljonima. Ishrana je organizovana u tri obroka dnevno, po hotelskim kriterijumima. Hrana je svježa i sprema se u restoranu Sportske dvorane „Borik“, neposredno prije dostave. Apsolutna je laž da je u karantin smještena ili pokušana biti smještena osoba ili osobe koje su pozitivne na virus korona. U skladu sa uputstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, svaku osobu, prije prijema u karantin, pregledala je medicinska ekipa, nakon čega se pregledaju dva puta dnevno. Tvrdnje o tome da se nekome „izmjeri tjelesna temperatura od 37,5 pa se mjeri dok ne padne na 36,5 stepeni“ nisu dostojne komentara, pogotovo što se time omalovažava zdravstvena struka koja ovih dana vodi požrtvovanu borbu da bi saču

A post shared by Grad Banja Luka (@gubanjaluka) on

У овом објекту тренутно се налазе 24 лица, односно дупло мање од предвиђеног капацитета од 50 особа. Највећи дио њих примљен је 2. априла, односно у карантину борави тек два дана. Особе, смјештене у карантин, два пута дневно се подвргавају медицинском прегледу, а, поред тога, организовано је и стално дежурство медицинске екипе Дома здравља.

Штаб за ванредне ситуације наводи да што се тиче услова за боравак, у карантину су између осталог, обезбјеђени нови, некориштени кревети, постељина и ћебад. У објекту је обезбјеђено 24-асовно гријање (температура у свако доба и ноћи око 21 степен Целзијусов), на располагању је довољан број тушева и тоалета са топлом водом, одвојена просторија за пушаче, могућност гледања ТВ програма, бесплатан интернет, као и могућност бављења спортом. Ради заштите приватности, особе женског пола кoje су лично инсистирале да остану у овом објекту, смјештене су у физички ограђеним павиљонима.

Исхрана је организована у три оброка дневно, по хотелским критеријумима. Храна је свјежа и спрема се у ресторану Спортске дворане "Борик", непосредно прије доставе.

Апсолутна је лаж да је у карантин смјештена или покушана бити смјештена особа или особе које су позитивне на вирус корона.

У складу са упутством Министарства здравља и социјалне заштите, сваку особу, прије пријема у карантин, прегледала је медицинска екипа, након чега се прегледају два пута дневно. Тврдње о томе да се некоме „измјери тјелесна температура од 37,5 па се мјери док не падне на 36,5 степени“ нису достојне коментара, поготово што се тиме омаловажава здравствена струка која ових дана води пожртвовану борбу да би сачувала здравље нашег становништва.

Јавности ради, још једном указујемо да је тренутно најважнија заштита становништва, а једна од кључних мјера је да се спријечи могућност уношења вируса из иностранства. Мјера смјештања у карантин уведена је управо због кршења кућне изолације, и посљедично, угрожавања здравља цјелокупног становништва - наводе из Штаба за ванредне ситуације Града Бањалука.

 

Извор: ртрс

Twitter
Anketa

Да ли ћете искористити туристички ваучер?

Rezultati ankete
Blog