SARS-CoV-2

Kako preduzetnički pristup može pomoći u okončanju COVID-19 krize

Naučnici i preduzetnici provode svoj život preduhitrujući i stvarajući budućnost.COVID-19 je pokrenuo talas inovacija, kao i neke nove inovacijske izazove. Nauka, uporedo sa agilnošću preduzetnika, glavni su elementi ovog talasa i neophodni su za okončanje krize i izgradnju svijeta nakon COVID-19.

Univerziteti širom svijeta sarađuju u rješavanju neposrednih izazova u pogledu bolesti COVID-19, stavljajući svoje resurse na raspolaganje. Oni analiziraju i razmjenjuju podatke kako bi informisali kreatore politike i javnost, poput univerziteta ''John Hopkins'' koji analizira podatke na dnevnom nivou.

Prema riječima vicekancelara Univerziteta u Oksfordu, univerziteti su ključne institucije u međunarodnom odgovoru na pandemiju.  Od potrage za vakcinom, do brzog dizajna i proizvodnje respiratora, do mentalnih izazova samoizolacije, univerziteti se nalaze u predgrađu borbe protiv epidemije novog virusa.

Međutim, univerziteti se suočavaju sa neposrednom prijetnjom koja bi mogla ozbiljno ugroziti njihovu sposobnost odgovora na ovu krizu. Finansijska zavisnost mnogih vrhunskih univerziteta o školarinama međunarodnih studenata postala je opasna. Univerziteti su zabrinuti zbog pada istraživačkih budžeta i drugih donacija, što postavlja izazovno pitanje kakav će to uticaj imati na njihovo istraživanje i podučavanje.

Univerziteti sa razvijenim resursima u medicini, javnom zdravstvu, bio-inžinjeringu, statistici, socijalnoj psihologiji, biznisu i ekonomiji će se morati nastaviti fokusirati na kolaborativna istraživanja, na primjer, da bi razumjeli COVID-19 i njegove mutacije, razvili brzo i jednostavno masovno testiranje i nove oblike lične zaštite, stvorili vakcine i lijekove, i razumjeli društvene, ekonomske i političke posljedice obustave rada.

Od naučno baziranog preduzetništva, mogu se naučiti važne lekcije, poput firme ''DnaNudge'' koja je svoju tehnologiju prilagodila za dijagnostiku COVID-19, gdje njihove mobilne laboratorije mogu da daju rezultat u roku sat vremena, jer nije potrebno slati uzorke u centralne laboratorije i čekati rezultate satima ili danima.

Agilnost ovakvih preduzeća u korištenju svoje postojeće infrastrukture i preusmjeravanja stručnog kadra i opreme, pokazuje kako se domišljatost i resursi mogu kombinovati kako bi se stvorila sigurnija i izvjesnija budućnost.

Za okončanje COVID-19 krize biće potrebna kombinacija strogosti i brzine. U strogosti nauke tragamo za novim podacima, testovima i vakcinama, a u preduzetništvu tražimo agilnost i brz odgovor, što je neophodno za brzo provođenje istraživanja u praksu.

 

Izvor: weforum.org

Frontal/D.M.

Twitter
Anketa

Da li već sada znate za koju političku partiju ili pojedinca ćete glasati na predstojećim lokalnim izborima?

Rezultati ankete
Blog