Svijet

Smjernice i preporuke EU za bezbjedna putovanja

Evropska komisija otkrila je niz mjera čija je svrha da osiguraju bezbjedan način na koji će ljudi ponovo moći da putuju, u trenutku dok vlade pokušavaju da ožive turizam i avio-kompanije koje je zaustavio koronavirus.

U pitanju su mjere za sve vrste transporta: avionom, vozom, automobilom, autobusom i minibusom.

Takođe, Komisija predlaže da vaučeri koje putničke agencije nude za otkazane aranžmane moraju biti opcija ali dovoljno atraktivna i za one građane koji su do sada insistirali isključivo na povratu uplaćenog novca, Povrat u kešu na čemu najviše insistira njemačka kancelarka Angela Merkel ustavno je pravo građana EU-a, ističe Komisija, te kao takvo ostaje i dalje neupitna mogućnost. Komisija stoga predlaže da se vrijednost vaučera produži na minimalno 12 mjeseci, da budu osigurani od bankrota kompanije koja ih je izdala i da se mogu unovčiti u roku od godinu dana ako se klijent na to odluči.

Od ostalih smjernica i preporuka većina se odnosi na zdravstvenu sigurnost građana tokom putovanja i oporavak putničkog, avionskog, željezničkog i brodskog transporta koje je koronavirus u potpunosti zauistavio i nanio još uvijek neprocjenjive štete.

Opšte smjernice

- Putnici se ohrabruju da kupuju karte, rezervišu mjesta i prijave se preko interneta.

- Putnici treba da nose zaštitne maske, posebno tamo gdje se ne mogu sve vrijeme u potpunosti poštovati mjere fizičke distance. Maske ne moraju biti medicinske.

- Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.

- Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na željezničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima javnog gradskog prevoza.

- Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih postaviti na način koji garantuje održavanje fizičke distance.

- U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.

- Osoblje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu.

- Sredstva za dezinfekciju moraju da budu dostupna, a vozila treba redovno čistiti i dezinfikovati

- Hrana, piće i drugi proizvodi možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.

- Trgovine oslobođene plaćanja državnih nameta i druge trgovine treba da kontrolišu kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograniče broj kupaca. Treba da pojačaju čišćenje i da postave zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavaca.

- Mobilne aplikacije sa mjerama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj bazi. Takve aplikacije bi trebalo da funkcionišu i prekogranično.

Vazdušni saobraćaj

U sljedećim nedjeljama donijeće se protokoli koji bi trebalo da uključuju sljedeće mjere:

- treba pojačati ventilaciju vazduha, vazdušnim filtriranjem poput onog u bolnicama i vertikalnim protokom vazduha,

- kretanje u avionu treba ograničiti i smanjiti interakciju sa posadom,

- upravljanje protokom putnika: raniji dolazak putnika na aerodrom; korišćenje elektronskog prijavljivanja ili njegovo obavljanje na automatima; smanjenje kontakta prilikom predaje prtljaga, sigurnosnog pregleda i provjere dokumenata, kao i tokom ukrcavanja, iskrcavanja i preuzimanja prtljaga,

- ranije naručivanje usluga i obroka treba obaviti, kada je moguće, u vrijeme rezervacije.

Auto-put

- Na terminalima, mjestima za odmor uz auto-put, parkiralištima, benzinskim pumpama treba održavati visok nivo higijene.

- Na granicama treba upravljati protokom putnika.

- Tamo gdje se ne mogu osigurati zadovoljavajući nivoi javnog zdravlja treba razmotriti zatvaranje granica.

Autobusi i minibusevi

- Zadnja vrata treba da se koriste za ulazak putnika, a vozila da se provjetravaju otvaranjem prozora a ne uključivanjem klimatizacije.

- Sjedenje treba organizovati tako da porodice sjede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno treba da sjede odvojeno.

- U minibusevima putnici neće smjeti da sjednu pored vozača ukoliko nije moguća fizička odvojenost.

- Ako je moguće, putnici će se sami brinuti o svom prtljagu.

Željeznica

- Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati ako je potrebno smanjiti protok putnika.

- Željeznički prevoznici treba da uvedu obaveznu rezervaciju mjesta u međugradskim i regionalnim vozovima.

- Na kratkim relacijama putnici treba da ostave prazna sjedišta između sebe, osim onih koji su iz istih domaćinstava.

- Željeznički prevoznici treba da broje putnike, posebno u prigradskim vozovima.

- Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako ne mogu da se osiguraju odgovarajući nivoi javnog zdravlja.

- Treba ohrabrivati putovanja u terminima kada nije najveća gužva uvođenjem finansijskih podsticaja i olakšica poput prilagođavanja cijena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbjegle velike grupe putnika.

- Vrata treba da se otvaraju na svakoj stanici automatski ili će ih vozač otvarati ručno.

 

Izvor: b92

Twitter
Anketa

Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Rezultati ankete
Blog